Nenad Vekarić

Nenad Vekarić (26.12.1955., Split – 20. 7. 2018., Zagreb), bio je znanstveni savjetnik i upravitelj Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu (1980). Magistrirao je 1987. godine na Filozofskom fakultetu u Zadru obranivši rad pod naslovom “Zemljišna knjiga Stona i Rata iz 1393/6. godine kao izvor za proučavanje peljeških naselja u 14. stoljeću”. Na istom je fakultetu doktorirao 1991. s temom “Migracije na poluotok Pelješac (1333-1918)”. Od 1984. radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, od 1987. je upravitelj. Bio je kreator i voditelj doktorskog studija “Povijest stanovništva” (2006-2017) Sveučilišta u Zagrebu i Dubrovniku. Glavni je urednik časopis Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Duubrovniku. Dobitnik je nagrade Grada Dubrovnika za 1989. godinu (za knjigu Pelješka naselja u 14. stoljeću), nagrade Županije Dubrovačko-Neretvanske za 1997. godinu (za knjige Pelješki rodovi i Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova), nagrade Slobodne Dalmacije za znanstvene knjigu godine 2004. godine (zajedno s Vladimirom Stipetićem za knjigu Povijesna demografija u Hrvatskoj) i nagrade HAZU za humanističke znanosti 2006. godine (zajedno sa Stjepanom Ćosićem za knjigu Dubrovačka vlastela između roda i države). Član je suradnik (2000-2012), a od 2012. i redoviti član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Bibliografija


Knjige:

Tri stoljeća pelješkog brodarstva, Zagreb: Pelješki zbornik 4, Društvo Pelješčana u Zagrebu i Dubrovniku, 1987, 385 str. (koautor Stjepan Vekarić).

Pelješka naselja u 14. stoljeću. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, 1989, 150 str. +15 nacrta.

Stanovništvo poluotoka Pelješca, I.dio. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1992, 290 str.

Stanovništvo poluotoka Pelješca, II.dio. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1993, 99 nacrta.

Pelješki rodovi (A-K). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1995, 387 str.

Pelješki rodovi (L-Ž). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1996, 435 str.

Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1997, 134 str. (koautor Niko Kapetanić).

Stanovništvo Konavala, I. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1998, 395 str. (koautor Niko Kapetanić).

Stanovništvo Konavala, II. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999, 438 str. (koautor Niko Kapetanić).

Hrvatska granica na Kleku. Dubrovnik: Županija Dubrovačko-Neretvanska, 1999, 110 str. (koautori Stjepan Ćosić, Niko Kapetanić, Pero Ljubić).

Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2000, 168 str. (koautori Irena Benyovsky, Tatjana Buklijaš, Maurizio Levak, Nikša Lučić, Marija Mogorović i Jakša Primorac).

Konavoski rodovi (A-G). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2001, 494 str. (koautor Niko Kapetanić).

Konavoski rodovi (H-Pe). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2002, 521 str. (koautor Niko Kapetanić).

Konavoski rodovi (Pi-Ž). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2003, 545 str. (koautor Niko Kapetanić).

Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004, 370 str. (koautor Vladimir Stipetić).

Dubrovačka vlastela između roda i države: Salamankezi i sorbonezi. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2005, 230 str. (koautor Stjepan Ćosić).

Lastovski rodovi. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2006, 312 str. (koautor Antun Jurica).

Nevidljive pukotine. Dubrovački vlasteoski klanovi. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2009, 158 str.
Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009, 367 str.
Vlastela grada Dubrovnika, 1Korijeni, struktura u razvoj dubrovačkog plemstva. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2011, 352 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 2. Vlasteoski rodovi (A-L). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012, 336 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 3. Vlasteoski rodovi (M-Z). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012, 384 str.
Prijevara ili zabluda? Problem granice na području poluotoka Kleka. Dubrovnik: Vlastita naklada Nenad Vekarić, 2012, 158 str. (koautori: Stjepan Ćosić i Niko Kapetanić)

Vlastela grada Dubrovnika, 4. Odabrane biografije (A-D). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2013, 352 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 5. Odabrane biografije (E-Pe). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2014, 384 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 6. Odabrane biografije (Pi-Z). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2015, 352 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 7. Genealogije (A-L). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2016, 424 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 8. Genealogije (M-Z). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2017, 454 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 9. Osobna imena. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2018, 444 str.

 

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama:

»Nakovanske obitelji do 1900. godine.« Pelješki zbornik 1 (1976): 335-355.

»Hvarani na jugozapadnom dijelu Pelješca u 18. i 19. stoljeću.« Hvarski zbornik 5 (1977): 271-281.

»Hvarani na Pelješcu II.« Hvarski zbornik 6 (1978): 271-281.

»Fiskovići.« Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku 15/16 (1978): 297-298 i genealoška tablica između 288 i 289 (u V. Ivančević. »O pelješkim pomorcima iz roda Fisković u 18. i u početku 19. stoljeća«)

»Stanovništvo Vignja 17. do 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 19/20 (1982): 165-186.

»O obitelji Kerše.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 21 (1983): 221-222.

»Genealoški prikaz roda Bizar.« Pelješki zbornik 3 (1984): 157-174.

»Stanovništvo Stona 1673/4. godine.« Dubrovački horizonti 25 (1985): 67-69.

»Stanovništvo Trstenice 31.12.1751. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 24/25 (1987): 139-159.

»Stanovništvo Stona od 1333. do 1900. godine.«, u: Zbornik radova u čast 650. obljetnice planske izgradnje Stona i Maloga Stona, Ston 1987: 117-146.

»Primjena tablica ascendenata u historijskoj demografiji.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 26 (1988): 223-236.

»Kuga u Čepikućama 1815/6. godine.« Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 2 (1988): 135-139.

»Bibliografija radova Cvita Fiskovića 1979-1988.«, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 26 (1988): 247-254.

»Parničenja pred sudom Janjinske kapetanije.« Dubrovnik, 32/3-4 (1989): 128-138.

»Sud Janjinske kapetanije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 27 (1989): 133-148.

»Utjecaj kršćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 28 (1990): 145-168. (koautor Niko Kapetanić).

»Broj stanovnika Dubrovačke Republike u 15, 16. i 17. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29 (1991): 7-22.

»A geneaological presentation of the Bošković family.«, u: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa o Ruđeru Boškoviću,  ur. Žarko Dadić, Razred za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti JAZU, Zagreb, 1991: 247-258. (koautor Marijan Sivrić)

»Prijedlog za klasifikaciju peljeških prezimena.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 55-78.

»Demografski uzroci iseljavanja s dubrovačkog područja u Ameriku u 19. i početkom 20. stoljeća.« Dubrovnik, Nova serija 3/5 (1992): 97-102.

»Razmišljanje povodom ideje o otimanju Dubrovnika.« Dubrovnik (u ratu) 3/2-3 (1992): 454-457.

»Kmetske kuće Dubrovačkog primorja u 16. i 17. stoljeću. Čepikuće.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 31 (1993): 7-29.

»Genealoški prikaz roda Bošković.« Napredak, Hrvatski narodni kalendar za 1994. (1993): 319-344. (koautor Marijan Sivrić)

»Opsade Dubrovnika i broj stanovnika.« Dubrovnik, Nova serija 4/2 (1993): 240-244.

»Ubojstva u Dubrovačkoj Republici pred 300 godina.« Dubrovački horizonti 33 (1993): 94-98.

»Stanovništvo Cavtata i Oboda 31.12.1830. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 117-142. (koautor Niko Kapetanić).

»Rod Božića iz Gornjeg Brgata (Barović, Balarin, Knego).« Dubrovački horizonti 34 (1994):  73-75.

»Granice konavoskih crkvenih župa.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33 (1995): 21-34. (koautor Niko Kapetanić).

»Rod Lucića iz Župe dubrovačke.« Dubrovački horizonti 35 (1995): 12-15.

»Podrijetlo Stjepana Rajmunda Kunića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 197-205.

»The Influence of Demographic Trends on Number of Undivided Family Households in Southern Croatia.« The History of the Family 1/4 (1996): 461-476.

»Popis župe Mandaljena 1673./4. godine.« Zbornik Župe dubrovačke 2 (1996): 109-117.

»Dubrovački rod Kotrulj.«, u: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević. Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća.Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik od 17. do 19. X. 1996., ur. Vladimir Stipetić, HAZU i Hrvatski računovođa, Zagreb 1996.

»Iz igre u smrt.« Dubrovački horizonti 36 (1996): 12-22.

»Bibliografija Zdravka Šundrice.«, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 235-239.

»Mijene dobnih struktura u procesima demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997): 109-149.

»Prijedlog za normiranje dubrovačkih imena i prezimena iz povijesnih vrela.« Radovi Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” 6 (1997): 17-26.

»Genealogija jednog zločina.« Dubrovački horizonti 37 (1997): 11-13.

»Blago Ivana Domuzgare iz nesretnoga sela Koteza.« Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 6 (1997): 226-229.

»A Forgery on the Population of Konavle.« American Croatian Rewiew 4/3-4 (1997): 32-34. (koautor Niko Kapetanić).

»The Inhabitants of the Pelješac Peninsula, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, I, 1992, 290 pp.; II, 1993, graphs.« Dubrovnik Annals 1 (1997): 121-126.

»Odabrana bibliografija Stjepana Vekarića.«, u: Vekarić, Stjepan. Naši jedrenjaci. Split: Književni krug, 1997: 35-49.

»Mortalitet u Cavtatu (1825.-1828.).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 303-420. (koautor Tatjana Buklijaš).

»The Population of the Dubrovnik Republic in the Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Centuries.« Dubrovnik Annals2 (1998): 7-28.

»Broj stanovnika Konavala od 15. do 20. stoljeća.«, u: Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998: 101-110. (koautor Niko Kapetanić).

»Ubojstvo sestre.« Dubrovački horizonti 38 (1998): 49-54.

»Ubojstva među srodnicima u Dubrovačkoj Republici (1667-1806).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 95-155.

»Dubrovačke trovačice.« Dubrovački horizonti 39 (1999): 23-27.

»Višestoljetni rat na razdjelu kultura (The Centuries long War on the Division Line of Cultures).«, in: Međunarodni znanstveni skup “Jugoistočna Europa 1918.-1995.” Zagreb: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar, 1999: 22-26.

»The Centuries long War on the Division Line of Cultures).«, in: Međunarodni znanstveni skup “Jugoistočna Europa 1918.-1995.” Zagreb: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar, 1999: 224-228.

»Biografija i bibliografija Nade Beritić (1921-1996).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 333-336.

»Changes in Age Patterns in the Process of Demographic Transition (Dubrovnik Data). « Dubrovnik Annals 4 (2000): 143-187.

»Ratna šteta u Župi dubrovačkoj 1806. godine.« Zbornik Župe dubrovačke 3 (2000): 61-92. (koautor Niko Kapetanić).

»Povjesničar Ivo Perić, istraživač dubrovačke prošlosti (povodom 70. godine života).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 377-385.

»Broj stanovnika Dubrovačkog primorja od 15. do 20. stoljeća.« Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 8 (2001): 179-186.

»Raskol dubrovačkog patricijata.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 305-379. (koautor Stjepan Ćosić).

»Popis domaćinstava konavoskih kaznačina iz 1536. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku40 (2002): 169-202. (koautor Niko Kapetanić).

»Dubrovnik`ten Istanbul`a. Jacques Pervitich ve Ailesi.« Tarih ve Toplum, Istanbul, 38/226 (2002): 29-35 (koautor: Musemma Sabancioğlu)

»Omicidi tra parenti nella Repubblica di Ragusa (1667-1806).« Acta Histriae 10/2 (2002): 367-390.

»The Factions within the Ragusan Patriciate (17th-18th Century).« Dubrovnik Annals 7 (2003): 7-79. (koautor Stjepan Ćosić).

»Podrijetlo Balda Bogišića.«, u: Hereditas rervm croaticarvm ad honorem Mirko Valentić, ur. Aleksandar Buczinsky i Stjepan Matković. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003: 69-74. (koautor Niko Kapetanić).

»Hrvatski jug: Dubrovačka Republika i Boka kotorska.« u: Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, sv. III, ur. Ivan Golub. Zagreb: HAZU i Školska knjiga, 2003: 79-93. (koautor Stjepan Ćosić).

»Genealogija u službi onomastike.« Folia onomastica Croatica 12-13 (2003-2004): 549-552.

»Hrvatska historiografija o Dubrovniku – petnaest godina poslije.« Rijeka 9/2 (2004): 61-66.

»Rekonstrukcija sadržaja uništenih arhivskih vrela u ratu 1991/2. godine: Status Animarum de 1786 Cruciza, Bannicchi, Tarnova, Mravigniza.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 173-184.

»Istraživanje stanovništva sjevernog Jadrana.« Sveti Vid, Rijeka, 10 (2005): 69-77.

»Lastovski pobunjenici 1602. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 43 (2005): 43-73.

»Vjerodostojnost legendi o podrijetlu dubrovačkih vlasteoskih rodova.«, u: Raukarov zbornik. Zagreb: Filozofski fakultet, 2005: 311-316.

»Lastovci u Lastovskom statutu.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 47-94.

The Lastovo Rebels of 1602.« Dubrovnik Annals 10 (2006): 59-86.

»Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i razvoj povijesne demografije u Hrvatskoj.«, u: Znanstveni skup Poljoprivreda i privredni razvoj povodom 80. godišnjice rođenja Akademika Vladimira Stipetića. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007: 311-315.

»Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan.«, u: Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću 1508-2008, ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, 2008: 866-873; ponovno u: Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića, knj. 35. Zagreb-Split: HAZU i Književni krug Split, 2009: 5-16.

»Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 9-62; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 9-62 (koautor: Božena Vranješ-Šoljan).

»Stanovništvo Blata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 219-241; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 219-241 (kaoautor: Ivana Lazarević).

»Stanovništvo Maranovića na otoku Mljetu (1870-1880): razdoblje demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 289-312; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 289-312 (kaoutori: Silvija Batoš i Jasenka Maslek).

»Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca u Dubrovačkom primorju (1870-1880).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 337-362; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj(ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 337-362 (koautori: Marija Gjurašić i Minela Fulurija.

»Homicides Among Relatives in the Republic of Dubrovnik (1667-1806).« Dubrovnik Annals 13 (2009): 55-95.

»Maro Držić.«, u: Marin Držić 1508-2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Zagreb: HAZU, 2010: 55-63.

»Promjene u spolnoj i dobnoj strukturi grada Dubrovnika izazvane ratom i padom Dubrovačke Republike.«, u: Dalmacija za Francuske uprave (1806–1813.). Split: Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2010. 323-337.

»Metoda “reprezentativne kapi” i genealoška metoda u povijesnoj demografiji.« Povijesni prilozi 29/39 (2010): 23-38.

»Udio plemstva u stanovništvu Dubrovnika u trenutku zatvaranja vijeća 1332. godine.« Rad HAZU 510 (2011): 31-46.

»Influence of evolutionary forces and demographic processes on the genetic structure of three Croatian populations: A maternal perspective.« Annals of Human Biology 39/2 (2012): 143-155 (kaoautori: Jelena Šarac, Tena Šarić, Nina Jeran, Dubravka Havaš Auguštin, Ene Metspalu, Saša Missoni i Pavao Rudan).

»The Proportion of the Ragusan Nobility at the Closing of the Major Council in 1332.« Dubrovnik Annals 16 (2012): 7-22.
»Utjecaj društvenog statusa na demografska kretanja: dubrovačka vlastela i proces demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 75-89.

»Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 273-316 (koautori: Ivana Mrđen i Ana Prohaska)

»A ja sam na isti način plakala.«, u: Zbornik u čast Miroslava Bertoše, II, ur. Ivan Jurković. Pula – Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013: 335-346.

»O rodu Gradića.«, u: Stjepan Gradić: otac domovine. Katalog izložbe u povodu 400. obljetnice rođenja Stjepana Gradića, ur. Pavica Vilać. Dubrovački muzeji, Dubrovnik, 2013, 31-40.

»Jesu li i prije 18. stoljeća postojali procesi demografske tranzicije?«, u: Znanstveni skup Demografija u Hrvatskoj, povodom 75. godišnjice života i 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić redovite profesorice demografije Ekonomskog fakulteta – Zagreb Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb, 2014: 123-141.

»O rodu Sorkočevića.«, u: Luka & Antun Sorkočević diplomati i skladatelji, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 62-69.

»The Impact of Social Status on Demographic Changes: Ragusan Nobility and the Process of Demografic Transition.« Dubrovnik Annals 19 (2015): 57-70.

»Krsni i vjenčani kumovi katolika u Dubrovniku (1870-1871).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 327-370 (koautor: Ariana Violić Koprivec).

»Baptism and Marriage Witnesses of the Catholics of Dubrovnik (1870-1871).« Dubrovnik Annals 21 (2017): 97-137 (koautor: Ariana Violić Koprivec).