Članci Š – Ž

Šanjek, Franjo. »Studij egzaktnih i prirodnih znanosti u povijesti dubrovačkih dominikanaca.« Anali 29 (1991): 161-171.

Šimudvarac, Mario. »Dražeslavov zapis o Gradu: Dubrovnik u djelima Ive Andrića.« Anali 55/1 (2017): 299-314.
Šišević, Ivo. »Računanje obujma broda u Dubrovniku XVI. vijeka.« Anali 1 (1952): 151-170.
Šišić, Bruno. »Vrtovi benediktinske opatije na otoku Lokrumu.« Anali 39 (2001): 397-425.
Škorić, Tihana. »Ivan Nepomuk Cratey i njegov plan reforme poštanske službe u Dalmaciji 1804. godine.« Anali 55/2 (2017): 455-470.
Šoljić, Ante. »O ranoj renesansi u Dubrovniku.« Anali 40 (2002): 127-146.
Šundrica, Zdravko. »O školskim prilikama na teritoriju Dubrovačke Republike u XVIII vijeku.« Anali10/11 (1966): 291-307.
Šundrica, Zdravko.  »Obavještajna služba Dubrovačke Republike u 18. stoljeću.« Anali 37 (1999): 157-204.
Šundrica, Zdravko.  »Otrovi u Dubrovačkoj Republici.« Anali 36 (1998): 45-120.
Šunjić, Maja. »Na dugo pišem jerbo ne mogu se u manje iskazat: uzroci smrti u župi Desne-Rujnica (1825-1861)Anali 51/2 (2013): 461-499.
Šunjić, Maja. »Osobna imena i prezimena u župi Desne-Rujnica u 18. i 19. stoljeću.« Anali 56/2 (2018): 573-617.
Šunjić, Maja. »Stanovništvo Rogotina na kraju 18. i u prvoj polovici 19. stoljeća na temelju matičnih knjiga i stanja duša.« Anali 45 (2007): 347-389.
Šunjić, Maja. »Uzroci smrti u župi Komin-Rogotin (1826-1874).« Anali 46 (2008): 315-345.
Šupuk, Ante. »O matičnoj knjizi dubrovačkih nahoda i njihovim prezimenima (ab anno 1830-1852).«Anali 15/16 (1978): 321-356.

Šutalo, Radmila. »Dubrovački Židovi u Prvom svjetskom ratu: prvi uvidAnali 58 (2020): 267-282.

Šutalo, Radmila, Antun Koncul i Ivana Lazarević. »Povratnici pred Kaznenim sudom: slučajevi obitelji ValjaloAnali 54/1 (2016): 227-246.

Tartalja, Hrvoje. »O liječenju sublimatom u djelu nepoznatog kotorskog liječnika XVIII. stoljeća.« Anali4/5 (1956): 527-544.
Telebaković Pecarski, Branka. »Iluminacija Misala MR 166 iz zagrebačke Sveučilišne knjižnice.« Anali 6/7 (1959): 149-160.
Tomašegović, Nikola. »Međunarodni statistički kongres (1853-1876) i suvremene recepcije u Hrvatskoj.« Anali 57 (2019): 199-220.
Tomečić-Ćurlin, Marijana. »Etimološka i leksikološka analiza romanizama iz semantičkoga polja zognja u pijavskom govoru.« Anali 49 (2011): 313-330.
Tomelić Ćurlin, Marijana. »Nazivi za vinogradarstvo u središnjem dijelu poluotoka Pelješca.« Anali 46 (2008): 279-293.
Tomelić Ćurlin, Marijana i Anita Runjić-Stoilova. »Sapletene kletve.« Anali 48 (2010): 377-396.
Tomić, Aleksandar. »Aktuelnost Boškovićeve “Teorije prirodne filozofije” u svetlu jedne fenomenološke analogije u savremenoj fizici.« Anali 29 (1991): 129-136.
Tomić, Radoslav. »Nekoliko novih podataka o slici “Silazak Duha Svetoga” Santi di Tita u Dubrovniku.«Anali 32 (1994): 59-64.
Tomić, Radoslav.  »Pietro della Vecchia u Dalmaciji.«  Anali 40 (2002): 215-225.

Topić, Nikolina i Mato Ilkić, »Dubrovački nalazi seldžučkog, ilkhanidskog i mamelučkog novca.« Anali 51/1 (2013): 1-16.
Topić, Nikolina i Branka Milošević, »Arheološko istraživanje ispod mosta od Pila u Dubrovniku.« Anali 56/1 (2018): 1-42.
Topić, Nikolina, Ivana Radić, Petra Rajić Šikanjić, Mato Ilkić. »Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku – višefazno groblje i inventar nalaza.« Anali 57 (2019): 55-143.

Tošić, Đuro. »Dubrovačka porodica Hranković.« Anali 26 (1988): 87-101.

Trška, Tanja. »Marino Vidra u Toskani u jesen 1565. godine.« Anali 59 (2021): 69-80.

Trška, Tanja. »Oltarna pala Pierantonija Palmerinija u crkvi Sv. Spasa u DubrovnikuAnali 60 (2022): 113-131.

Vego, Marko. »Bosanski trgovci i dubrovački financijeri u drugoj polovici XV i prvoj plovici XVI stoljeća.« Anali 15/16 (1978): 53-68.
Vekarić, Nenad. »Broj stanovnika Dubrovačke Republike u 15, 16. i 17. stoljeću.« Anali 29 (1991): 7-22.
Vekarić, Nenad. »Fiskovići.« Anali 15/16 (1978): 297-298 i genealoška tablica između 288 i 289 (u V. Ivančević. »O pelješkim pomorcima iz roda Fisković u 18. i u početku 19. stoljeća«).
Vekarić, Nenad. »Kmetske kuće Dubrovačkog primorja u 16. i 17. stoljeću. Čepikuće.« Anali 31 (1993): 7-29.
Vekarić, Nenad. »Lastovci u Lastovskom statutu.« Anali 44 (2006): pp. 47-93.
Vekarić, Nenad. »Lastovski pobunjenici 1602. godine.« Anali 43 (2005): 43-71.
Vekarić, Nenad. »Mijene dobnih struktura i procesi demografske tranzicije.« Anali 35 (1997): 109-149.
Vekarić, Nenad. »O obitelji Kerše.« Anali 21 (1983): 221-222.
Vekarić, Nenad. »Podrijetlo Stjepana Rajmunda Kunića.« Anali 34 (1996): 197-205.
Vekarić, Nenad. »Prijedlog za klasifikaciju peljeških prezimena.« Anali 30 (1992): 55-78.
Vekarić, Nenad. »Primjena tablica ascendenata u historijskoj demografiji.« Anali 26 (1988): 223-236.
Vekarić, Nenad. »Rekonstrukcija sadržaja uništenih arhivskih vrela u ratu 1991/2. godine: Status Animarum de 1786 Cruciza, Bannicchi, Tarnova, Mravigniza.« Anali 42 (2004): 173-184.
Vekarić, Nenad. »Stanovništvo Trstenice 31.12.1751. godine.« Anali 24/25 (1987): 139-159.
Vekarić, Nenad. »Stanovništvo Vignja 17. do 19. stoljeća.« Anali 19/20 (1982): 165-187.
Vekarić, Nenad. »Sud Janjinske kapetanije.« Anali 27 (1989): 133-147.
Vekarić, Nenad. »Ubojstva među srodnicima u Dubrovačkoj Republici (1667-1806).« Anali 37 (1999): 95-155.
Vekarić, Nenad i Božena Vranješ-Šoljan. »Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj.« Anali 47 (2009): 9-62.
Vekarić, Nenad i Ariana Violić-Koprivec, »Krsni i vjenčani kumovi katolika u Dubrovniku (1870-1871).« Anali 54/2 (2016): 327-370.
Vekarić, Nenad, Ivana Mrđen i Ana Prohaska, »Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću.« Anali 51/1 (2013): 273-316. 
Vekarić, Stjepan. »Dubrovačka trgovačka flota 1599 godine.« Anali 3 (1954): 427-432.
Vekarić, Stjepan. »Podaci o dubrovačkim brodovima za vrijeme i nakon francuske okupacije.« Anali 2 (1953): 359-368.
Vekarić, Stjepan. »Prilozi za povijest pelješkog pomorstva u XVII. i XVIII. stoljeću.« Anali 3 (1954): 527-544.
Vekarić, Stjepan. »Uspomene kapetana Joza Šunja.« Anali 1 (1952): 477-486.
Vekarić, Stjepan. »Vrste i tipovi dubrovačkih brodova XIV stoljeća.« Anali 10/11 (1966): 19-42.
Velnić, Vinko Justin. »Latinski medicinski spjev I. Andrije Lupatija iz god. 1772.« Anali 6/7 (1959): 353-360.
Velnić, Vinko Justin.  »“Ljekaroslovje iliti nauzi sa ljeciti raslike nemochi pripisani is saerbskieh kgnihga”.« Anali 8/9 (1962): 499-555.
Velnić, Vinko Justin.  »Rukopisni imenici biljaka u biblioteci samostana Male braće u Dubrovniku.«Anali 29 (1991): 189-200.
Veramenta-Paviša, Patricija. »Golubarda u Čelopecima.« Anali 43 (2005): 177-197.
Veramenta, Patricija. »Kosta Strajnić i oblikovanje spomen-križa na Srđu.« Anali 48 (2010): 363-375.
Veramenta-Paviša, Patricija.  »Palača Gozze-Gučetić u Ulici Svetog Josipa u Dubrovniku (dosad nazivana Martinušić).«Anali 41 (2003): 211-241.
Vinaver, Vuk. »Dubrovačka nova ekonomska politika početkom XVII. veka.« Anali 4/5 (1956): 417-453.
Vinaver, Vuk. »Dubrovačko-albanski ekonomski odnosi krajem XVI veka.« Anali 1 (1952): 207-231.
Vinaver, Vuk. »Kursevi moneta u Dubrovniku 18. veka (I dio).« Anali 6/7 (1959): 233-248.
Vinaver, Vuk. »Kursevi moneta u Dubrovniku XVIII veka (II dio).« Anali 8/9 (1962): 481-498.
Vinaver, Vuk. »Trgovina bosanskim robljem tokom XIV veka u Dubrovniku.« Anali 2 (1953): 125-147.

Violić-Koprivec, Ariana. »Ostati ili otići: Francuzi u Dubrovniku početkom 19. stoljeća.« Anali 59 (2021): 169-204.
Violić-Koprivec, Ariana i Nenad Vekarić. »Krsni i vjenčani kumovi katolika u Dubrovniku (1870-1871).« Anali 54/2 (2016): 327-370.
Viđen, Ivan. »Posmrtno veličanje: grobnica, park i spomenik Baltazara Bogišića.« Anali  55/2 (2017): 485-520.
Vončina, Josip. »Nekonvencionalni jezik Đurđevićeva Derviša.« Anali 21 (1983): 137-145.
Vončina, Josip. »Scenski jezik Marina Držića i kazališna baština u Dubrovniku.« Anali 19/20 (1982): 249-261.
Vojvoda, Rozana. »Fragment rukopisa sv. Augustina pisanog beneventanom iz znanstvene knjižnice u Dubrovniku (rkp. 950) – argumenti za dataciju i dubrovačko podrijetlo.« Anali 58 (2020): 9-40.
Vrandečić, Josip. »Rukopis Iva Natalija O načinu na koji bi se mogao spriječiti krajnji despotizam.« Anali 40 (2002): 227-240.
Vrbanić, Vlena i Jadran Jeić. »Okviri za životopis Antonija Bina, graditelja gitare u Kulturno-povijesnom muzeju dubrovačkih muzeja.« Anali 58 (2020): 253-266.
Vučijević, Darija i Ivana Lazarević. »Mreža kumova u Blatu i Pupnatu na otoku Korčuli u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 479-500.
Zaninović, Antonin. »Drugo izdanje djela Nikole Gučetića “Discorsi sopra le Metheore d’Aristotele”.«Anali 2 (1953): 201-208.

Zaninović, Antonin.  »Folklorni zapisi iz Dubrovačke Župe.« Anali 6/7 (1959): 361-374.
Zdravković, Ivan. »Bujovićeva palata u Perastu i njena restauracija.« Anali 4/5 (1956): 355-372.

Zelić, Danko. »Crtež s prijedlogom lokacije crkve sv. Roka u Dubrovniku iz 1532/33. godine Anali 58 (2020): 73-92.

Zelić, Danko. »Gradnja crkve Sv. Spasa u Dubrovniku (1520. – 1534.).« Anali 60 (2022): 77-112.

Zelić, Danko i Stjepan Ćosić. »Petar Iveljić Grgurić Ohmućević – čovjek s tri prezimena i tri domovine.« Anali 60 (2022): 133-170.
Zlatar,  Zdenko. »Huius… est omnis reipublicae potestas: sudjelovanje vlasteoskih rodova u vlasti (1440-1640).« Anali 40 (2002): 147-168.
Zlatar, Zdenko. »Udio vlastele u dubrovačkoj kreditnoj trgovini (1520-1623): kvantitativna analiza vjerovnika.« Anali 45 (2007): 131-158.
Zdravković, I., D. Živanović i D. Vuković.»Tri stare dubrovačke palate.« Anali 1 (1952): 183-196.

Žaja Vrbica, Sanja. »Javne skulpture Petra Pallavicinija u Dubrovniku.« Anali 46 (2008): 259-278.
Žaja Vrbica, Sanja i Katija Bakija. »Portret nepoznatog slikara Michela Willenicha (Miha Vilenika) iz pera Orsata Meda Pucića.« Anali 55/2 (2017): 471-484.
Žaja Vrbica, Sanja i Vinicije B. Lupis, »Dubrovačka arkadija Gabrijela JurkićaAnali 54/2 (2016): 371-387.
Żurek, Piotr. »Knez Adam Jerzy Czartoryski i plan balkanske federacije (1804-1806).« Anali 43 (2005): 129-138.
Žarković, Radmila. »Marin Getaldić, restitutor Apolonijevog dela o dodirima.« Anali 29 (1991): 137-147.
Žile, Ivica. »Rezultati arheoloških istraživanja u dvorištu palače Restić na predjelu Pustjerne u Dubrovniku.« Anali 30 (1992): 7-24.
Živanović, Duško. »Kameni namještaj dubrovačkih kuća i palata.« Anali 28 (1990): 99-144.
Živanović, Duško. »Kuća s troja vrata u Žudioskoj ulici.« Anali 21 (1983): 25-38.
Živanović, Duško. »Manastir Podostrog u Mainama.« Anali 4/5 (1956): 643-650.
Živanović, Duško. »Palata Bunića u Ulici Marojice Kaboge u Dubrovniku.« Anali 24/25 (1987): 73-85.
Živanović, Duško. »Prozori i polifore dubrovačkih kuća i palata.« Anali 27 (1989): 41-86.
Živanović, Duško. »Skup kuća u Ulici od Kaštela.« Anali 19/20 (1982): 79-90.
Živanović, Duško. »Vrata i monumentalni portali dubrovačkih kuća i palata.« Anali 26 (1988): 135-173.
Živanović, D. i D. Vuković. »Gotičko-renesansna kuća u Sustjepanu.« Anali 2 (1953): 187-199.
Živanović, D. i D. Vuković.  »Soko-grad u Konavlima.« Anali 3 (1954): 375-384.

Živković, Pavo. »Dubrovačko-bosansko-humska suradnja na polju zdravstvene kulture tijekom XIV. i XV. stoljeća.« Anali 26 (1988): 67-76.
Živković, Pavo.  »Priteti dubrovačkog novca u srednjem vijeku.« Anali 22/23 (1985): 31-39.