Članci N – S

Najbar-Agičić, Magdalena. »Okolnosti osnivanje i počeci rada Historijskog instituta JAZU u DubrovnikuAnali  51/2 (2013): 729-753.
Ničetić, Antun. »Galije trireme i bireme bile su tijekom više stoljeća ratni brodovi Dubrovnika.« Anali 40 (2002): 9-55.
Ničetić, Antun. »Grafike koje ipak ne prikazuju Dubrovnik 15. i 16. stoljeća.« Anali  41 (2003): 75-89.
Ničetić, Antun. »O nekim navigacijskim aspektima plovidbe Svetoga Pavla od Krete do Melite.« Anali 38 (2000): 305-369.
Novak, Grga. »Antun Matijašević Karamaneo.« Anali 4/5 (1956): 455-482.
Novak, Grga. »Borba za narodni jezik u školama, sudovanju i uredovanju u Dalmaciji.« Anali 8/9 (1962): 11-29.
Novak, Grga. »Dubrovački potres 1667. i Mletci.« Anali 12 (1970): 9-25.
Novak, Grga. »O Dubrovačkoj Republici godine 1624.« Anali 13/14 (1976): 5-17.
Novak, Grga. »Obnova i naeljavanje otoka Visa poslije haranja Katalonaca 1483. god.« Anali 1 (1952): 1-18.
Novak, Grga. »Pogled u ekonomske prilike Visa u prvoj polovici XIX. stoljeća.« Anali 6/7 (1959): 9-24.
Novak, Grga. »Povijest Dubrovnika I.« Anali 10/11 (1966): 3-84.
Novak, Grga. »Povijest Dubrovnika II.« Anali 13/14  (1976): 7-139.
Novak, Grga. »Prilike na otoku Visu od XVI. do XVIII. stoljeća.« Anali 2 (1953): 149-166.
Novak, Grga.  »Veleizdajnički proces u Dubrovniku godine 1861.-1862.« Anali 3 (1954): 75-84.
Novak, Maja. »Dubrovnik u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali 15/16 (1978): 137-179.
Novak, Maja. »Dubrovnik u sedamdesetim godinama XVIII. stoljeća.« Anali 6/7 (1959): 267-282.
Novak, Maja. »Organizacija vlasti i odnos crkve i države u Dubrovniku u XVIII stoljeću.« Anali 8/9 (1962): 413-438.
Novak-Vukelić, Maja. »Kaptolska knjižnica u Hvaru.« Anali 1 (1952): 343-358.
Novak, Slobodan P. »Nešto građe o putu “Hrvatskog dramatskog društva” u Dubrovnik 1875. godine.«Anali 13/14 (1976): 189-217.
Novak, Slobodan P.  i Viktorija Franić Tomić. »Dubrovnik na najstarijoj hrvatskoj kazališnoj slici.« Anali 48 (2010): 213-242.

Obad, Stijepo. »Prvi pokušaji sjedinjenja Konavala s ostalim hrvatskim krajevima.« Anali 12 (1970): 355-365.
Obad, Stijepo.  »Preporodni spis Ivana Nikolića.« Anali 8/9 (1962): 643-652.
Obradović-Mojaš, Jelena. »Bolesti u djelima Iva Vojnovića.« Anali 48 (2010): 301-319.
Obradović-Mojaš, Jelena. »Kolende Mata ZamagneAnali 51/2 (2013): 389-460.
Obradović-Mojaš, Jelena. »Marija Natali Zamagna (1807-1891) u ogledalu ženske povijesti 19. stoljeća.« Anali 58 (2020): 229-252.
Ortalli, Gherardo. »Mletci i Konstantinopol: latinski bizantinizam.« Anali 42 (2004): 9-20.
Oršolić, Tado. »Hajdučija, razbojstva i krijumčarenja u Dalmaciji od uspostave druge austrijske uprave do sredine 19. stoljeća.« Anali 44 (2006): 241-254.
Oršolić, Tado. »Teritorijalne snage kao redarstvo u dubrovačkom i kotorskom okružju nakon uspostave austrijske uprave.« Anali 46 (2008): 295-314.
Oršolić, Tado i Dino Nekić. »Mobilizacija ljudi, konja, stoke i prijevoznih sredstava u Dubrovačkom kotaru 1914.« anali 55/1 (2017): 245-268.
Ostojić, Ivan. »Postanak samostana sv. Benedikta u Splitu.« Anali 8/9 (1962): 49-64.
Oštrić, Olga. »Etnografska istraživanja u Dubrovačkoj Župi.« Anali 3 (1954): 443-471.

Paljetak, Luko. »Rajmund Kunić u salonu Marije Pizzelli.« Anali 34 (1996): 185-195.
Pantić, Miroslav. »Nekoliko beležaka uz staru dubrovačku komediju “Jerko Škripalo”.« Anali 4/5 (1956): 393-400.
Pantić, Miroslav. »Rukopisi negdašnje biblioteke Bizaro u Historijskom institutu u Dubrovniku.«Anali 8/9 (1962): 557-596.
Pantić, Miroslav. »”Sin vjerenik jedne matere”, dubrovačka komedija iz XVII. veka.« Anali 2 (1953): 209-216.

Paskojević, Kristijan. »Paleografska raščlamba ćirilične rukopisne knjige iz knjižnice Zavoda za povijesne znanosti HAZU u DubrovnikuAnali 59 (2021): 39-68.
Paskojević, Kristian. »Paleografsko istraživanje ćirilične diplomatske minuskule na trima dokumentima o otkupu Sokol grada.« Anali 53/1 (2015): 31-77.
Paušek-Baždar, Snježana. »Boškovićeva gledišta o ulozi topline i svjetlosti u kemijskim promjenama.«Anali 27 (1989): 123-132.
Paušek-Baždar, Snježana.  »Flogiston u nastavi na pijarističkom kolegiju u Dubrovniku.« Anali 29 (1991):211-221.
Pavešković, Antun. »Dubravka ili odustanak od drame.« Anali 45 (2007): 159-189.
Pavešković, Antun. »Gundulićev Osman kao antropološki problem.« Anali 42 (2004): 101-129.
Pavešković, Antun. »Mirko Bogović i Pijerko Bunić Luković, dramatizatori bosanskog rasula.« Anali 40 (2002): 241-264.
Pavešković, Antun. »Obliti privatorum… Nacrt za jednu poetiku političke prakse.« Anali 55/1 (2017): 211-244.
Pavešković, Antun. »Tko je nama Vetranović?« Anali 35 (1997): 151-166.
Pavešković, Antun. »Topos “pravoga puta” u duhovnom pjesništvu Vetranovića, Dimitrovića i Nalješkovića.« Anali 38 (2000): 165-184.
Pavić, Vlado. »Župa Orah kod Vrgorca: ritam rađanja na imperijalnoj granici u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali 55/2 (2017): 407-454.
Pederin, Ivan. »Car Franjo I. prema Dalmaciji i Boki (1797-1806).« Anali 42 (2004): 185-205.
Pederin, Ivan. »Dubrovački ilirac Antun Kaznačić.« Anali 24/25 (1987): 161-170.
Pederin, Ivan. »Đuro Ferić kao pjesnik hrvatskih fiziokrata i jedan od začetnika hrvatskog narodnog preporoda.« Anali 21 (1983): 225-250.
Pederin, Ivan. »Putni dnevnik cara Franje I. o Dubrovniku (1818. godine).« Anali 17 (1979): 431-465.
Pederin, Ivan. »Političko nezadovoljstvo u Dubrovniku 1820-1859.« Anali 31 (1993): 149-156.
Peković, Željko. »Valobran Kaše: tijek i način izgradnje, primjenjene antičke tehnike gradnje u renesansi.« Anali 55/2 (2017): 321-373.
Peković, Željko, Mato Ilkić i Nikolina Topić. »Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku.« Anali 53/1 (2015): 1-30.
Peković, Željko i Kristina Babić, »Predgrađe dubrovačke Civitas.« Anali 55/1 (2017): 1-63.
Peričić, Šime. »Prilog poznavanju pomorsko-trgovačkog prometa dubrovačkog okružja od 1815. do 1850. godine.« Anali 15/16 (1978): 303-319.
Peričić, Šime. »Prilog poznavanju stonske solane.« Anali 43 (2005): 139-163.
Peričić, Šime. »Prvobitna proizvodnja dubrovačkog okružja od 1815. do 1848. godine.« Anali 21 (1983): 251-269.
Peričić, Šime. »Ulomci iz gospodarstva Konavala u 19. stoljeću.« Anali 45 (2007): 319-345.
Perić, Ivo. »Dubrovačka periodika od 1848. do 1918. godine.« Anali 18 (1980): 349-535.
Perić, Ivo. »Dubrovačko razdoblje političkog djelovanja Frana Supila.« Anali 17 (1979): 503-659.
Perić, Ivo. »Dubrovačko školstvo od pada Republike do 1918. godine.« Anali 15/16 (1978): 357-391.
Perić, Ivo. »Dubrovčanin Niko Nardelli kao austrijski namjesnik u Dalmaciji.« Anali 24/25 (1987): 235-260.
Perić, Ivo. »Đuro Pulić kao političar i rodoljub.« Anali 17 (1979): 467-501.
Perić, Ivo. »Dvadeset i pet godina postojanja i rada Historijskog instituta Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti.« Anali 13/14 (1976): 219-256.
Perić, Ivo. »Franjo Rački i Dubrovnik.« Anali 32 (1994): 143-157.
Perić, Ivo. »Međustranačke političke borbe u Dubrovniku  za prevlast u Općinskom vijeću 1890. – 1899.« Anali 42 (2004): 207-229.
Perić, Ivo. »Nardellijeva pisma Peru Čingriji.« Anali 13/14 (1976): 169-187.
Perić, Ivo. »Niko Veliki Pucić kao političar i kulturni djelatnik.« Anali 31 (1993): 157-188.
Perić, Ivo. »O najvećem dubrovačkom jedrenjaku, izgrađenom u Gružu.« Anali 33 (1995): 217-222.
Perić, Ivo. »O namjeri Josipa Jurja Strossmayera da kupi otok Lokrum.« Anali 35 (1997): 103-107.
Perić, Ivo. »O nastanku, ustrojstvu i djelovanju novčarskih zavoda u Dubrovniku u zadnjim decenijama pod austrijskom vlašću.« Anali 21 (1983): 271-291.
Perić, Ivo. »O osnutku i trajanju prve zaklade i društva za istraživanje dubrovačke prošlosti.« Anali 30 (1992): 135-146.
Perić, Ivo. »O stanovništvu dubrovačkog okružja i o jednom dijelu njegove imovine krajem 1830. godine.« Anali 27 (1989): 161-174.
Perić, Ivo. »Organizacija i djelovanje pokrajinske bolnice u Dubrovniku od izgradnje njene nove zgrade do prvog svjetskog rata.« Anali 23 (1985): 175-222.
Perić, Ivo. »Pisma Luka Zore Valtzaru Bogišiću, Franji Račkom i Vatroslavu Jagiću.« Anali 18 (1980): 313-340.
Perić, Ivo. »Pomorska banka u Dubrovniku.« Anali 28 (1990): 227-238.
Perić, Ivo. »Pregled razvoja dubrovačke periodike između dva svjetska rata.« Anali 19/20 (1982): 291-467.
Perić, Ivo. »Stranačko-politički odnosi u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća.« Anali 26 (1988): 175-221.
Perić, Ivo. »Tito i Dubrovnik.« Anali 18 (1980): 1-55.
Perić, Ivo. »Uloga Antuna Dropca u javnom životu Dubrovnika.« Anali 29 (1991): 277-287.
Perić, Jelka. »Pelješko pomorsko društvo u Orebićima za vrijeme narodne borbe u Dalmaciji.« Anali 6/7 (1959): 375-403.
Perić-Gavrančić, Sanja. »Tragom zaboravljenih rukopisa: hrvatske i latinske basne Đura Ferića (1739-1820).« Anali 58/2020: 131-213.
Perić-Polonijo, Tanja. »O rukopisnoj zbirci narodnih pjesama iz Konavala Olinka Delorka.« Anali 36 (1998): 421-494.
Petrov, Konstantin. »Dva primera uticaja primorske arhitekture na srednjovekovne makedonske spomenike.« Anali 6/7 (1959): 143-147.
Petrov, Konstantin.  »Jedna euharistijska labis u Makedoniji.« Anali 8/9 (1962): 37-48.
Petrović B., Zoran. »Palata “tri sestre” u Prčanju.« Anali 3 (1954): 473-488.
Pinelli, Paola. »Od Dubrovnika do Firenze: bilješke o novačenju posluge u 15. stoljeću. « Anali 46 (2008): 65-80.
Pinelli, Paola. »Piero Pantella iz Piacenze i proizvodnja tkanina u Dubrovniku u prvoj polovici 15. stoljeća.« Anali 51/1 (2013): 61-74.
Plančić, Stjepan. »Novi podatak za biografiju Petra Hektorovića.« Anali 8/9 (1962): 373-378.
Posavac, Zlatko. »Estetika romantičnog klasicizma u Dubrovniku.« Anali 19/20 (1982): 263-289.
Prijatelj, Kruno. »Bokanićeva radionica u Trogiru.« Anali 1 (1952): 269-277.
Prijatelj, Kruno. »Caninijeva pala u dubrovačkoj crkvi Karmen.« Anali 21 (1983): 75-80.
Prijatelj, Kruno. »Neobjelodanjena Kokoljina slika u Dubrovniku.« Anali 13/14 (1976): 143-145.
Prijatelj, Kruno. »Nepoznati portret Carmela Reggia.« Anali 15/16 (1978): 243-246.
Prijatelj, Kruno. »Novi prilozi o baroku u Splitu.« Anali 2 (1953): 319-327.
Prijatelj, Kruno. »O portretu Rajmunda Kunića.« Anali 34 (1996): 207-214.
Prijatelj, Kruno. »Prinosi za monografiju o Ivanu Duknoviću.« Anali 4/5 (1956): 305-321.
Prijatelj, Kruno. »Restauriranje slike Petra Matteia na koru dubrovačke crkve sv. Vlaha.« Anali 26 (1988): 77-86.
Prijatelj, Kruno. »Spomenici otoka Lopuda XVII.-XVIII. stoljeća.« Anali 3 (1954): 385-406.
Prijatelj, Kruno. »Srebrne pale splitske stolne crkve.« Anali 1 (1952): 247-254.
Prohaska, Ana, Ivana Mrđen i Nenad Vekarić. »Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću.« Anali 51/1 (2013): 273-316. 
Prohaska, Ana, Ida Gamulin i Irena Ipšić. »Odgovornost bližike – institut kolektivne odgovornosti pred dubrovačkim Kaznenim sudom u 18. stoljeću.« Anali 54/1 (2016): 195-226.

Puljizević, Kriatina. »Svojim trudom svagdašnji kruh dobiti: ženska zanimanja u Dubrovniku u 19. i početkom 20. stoljeća.« Anali 59 (2021): 279-306.
Puljizević, Kristina i Rina Kralj-Brassard. »Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljećaAnali 51/1 (2013): 359-388.
Puljizević, Kristina i Rina Kralj-Brassard, »Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća.« Anali 56/2 (2018): 619-645.
Putanec, Valentin. »Onomastički prinosi na temelju mletačke kronike Martina da Canal.« Anali 1 (1952): 171-181.
Putica, Antun Ferdinand. »Komedija “Ciarlatano in moto”.« Priredio F. Fancev, bilješke Toma Matić.Anali 4/5 (1956): 483-502.

Račić, Nikša. »Lokalitet Tvrdalj i Hektorovićeve misaone preokupacije na uklesanim natpisima.« Anali12 (1970): 205-275.

Radić, Ivana, Petra Rajić Šikanjić, Mato Ilkić, Nikolina Topić. »Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku – višefazno groblje i inventar nalaza.« Anali 57 (2019): 55-143.
Radoje, Ivo. »Revitalizacija Dubrovačke parobrodarske plovidbe 1919. i 1920. godine (razdoblje rekvizicije).« Anali 48 (2010): 321-361.

Radoš, Ruža, Hrvoje Baričević i Nella Lonza. »Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća.« Anali 53/1 (2015): 195-239.

Radoš, Ruža, Goran Cvjetinović i Nella Lonza. »Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljećuAnali 51/1 (2013): 317-358.
Rajić Šikanjić, Petra, Mato Ilkić, Nikolina Topić, Ivana Radić. »Crkva Sv. Stjepana u Dubrovniku – višefazno groblje i inventar nalaza.« Anali 57 (2019): 55-143.
Rašica, Marko i Ljiljana Marks. »Kumstva na otoku Lastovu u 19. i 20. stoljeću.« Anali 56/2 (2018): 531-571.
Ravančić, Gordan. »In taberna quando erant (Život u dubrovačkim krčmama prema kaznenim spisima 14. stoljeća).« Anali 36 (1998): 33-44.
Ravančić, Gordan.  »Javni prostor i dokolica u kasnosrednjovjekovnom i renesansnom Dubrovniku.«Anali 38 (2000): 53-64.
Ravlić, Jakša. »Odraz domaće stvarnosti u dubrovačkoj književnosti.« Anali 4/5 (1956): 323-354.
Ravlić, Jakša.  »Odraz domaće stvarnosti u staroj hrvatskoj književnosti. Gundulićevi prvi radovi i njegova razvojna linija.« Anali 8/9 (1962): 337-372.
Ravlić, Jakša.  »O prvom izdanju Gundulićeva “Osmana” (1826).« Anali 4/5 (1956): 705-718.
Reljanović, Mario. »Pečat omiškog kneza Nikole Hodimirova Kačića iz 1245. godine.« Anali 38 (2000): 89-102.
Rezar, Vlado. »De origine et incremento urbis Rhacusanae Ludovika Crijevića Tuberona (kritičko izdanje, prijevod i komentar).« Anali 51/1 (2013): 75-153.
Rezar, Vlado. »Dubrovački humanistički historiograf Ludovik Crijević Tuberon.« Anali 37 (1999): 47-94.

Schiffler, Ljerka. »Etički motivi u poeziji Rajmunda Kunića.« Anali 34 (1996): 143-150.

Seferović, Relja. »Adventski i korizmeni propovjednici u dubrovačkoj katedrali u 18. stoljeću.« Anali 46 (2008): 81-124.
Seferović, Relja. »Dubia et consulta: mišljenja državnih teologa Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću.« Anali  48 (2010): 243-300.

Seferović, Relja. »Dubrovački benediktinci u ranom 18. stoljeću i novi pravilnik Mljetske kongregacije.« Anali 58 (2020): 93-130.
Seferović, Relja. »Dubrovački teolozi o židovskoj zajednici u prvoj polovici 18. stoljeća.« Anali 44 (2006): 139-187.
Seferović, Relja. »Fantazija povijesti: legenda biskupa Antuna Primija o kralju Pavlimiru.« Anali 49 (2011): 133-178.
Seferović, Relja. »Isusovac Stefano Antonio Morcelli, nesuđeni nadbiskup s kraja Republike.« Anali 54/2 (2016): 263-291.
Seferović, Relja. »Politička retorika Francesca Marije Appendinija pred kraj Republike.«Anali 53/2 (2015): 311-349.
Seferović, Relja. »Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija.« Anali 55/1 (2017): 131-170.
Seferović, Relja. »Shvaćanje autoriteta u djelu Tractatus de Ecclesia Ivana Stojkovića.« Anali 42 (2004): 21-52.
Seferović, Relja. »Sukobi oko ostavštine Luke Zamagne i spor Republike s Malom braćom.« Anali 43 (2005): 93-128.
Seferović. Relja. »Strani učitelj i domaći povjesničar: Nascimbene Nascimbeni i Serafin Cerva o retorici.« Anali 45 (2007): 47-116.
Seferović, Relja i Vesna Miović. »Gracija Mendes u DubrovnikuAnali  51/1 (2013): 155-194.
Seferović, Relja i Mara Stojan. »Čudo vode: prolegomena za ranorenesansni vodovod u Dubrovniku.«Anali 44 (2006): 95-137.
Senčar-Čupović, Ilinka. »Jedan kemijski rukopis iz knjižnice samostana Male braće u Dubrovniku iz prve polovice 19. stoljeća.« Anali 29 (1991): 259-266.
Sindik, Joško i Ankica Džono Boban. »Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području.« Anali 56/2 (2018): 753-782.
Sindik, Joško i Marijana Briški. »Različitost percepcije simboličkog značenja vodeAnali 54/2 (2016): 453-468.
Sjekavica, Đivo. »Rekvizicije zvona u Prvom svjetskom ratu na području Dubrovačke biskupije.« Anali51/2 (2013): 541-611.
Skenderović, Robert. »Prilog proučavanju vojne organizacije dalmatinskih komuna u srednjem vijeku.«Anali  38 (2000): 65-87.
Skok, Petar. »Postanak Splita.« Anali 1 (1952): 19-62.
Sliźinski Jerzy. »Veze Baltazara Bogišića s Poljacima.« Anali 6/7 (1959): 337-347.
Sopta, Jozo. »Književna ostavština Rajmunda Kunića SJ (1719-1794) u Arhivu Male braće u Dubrovniku.« Anali 34 (1996): 9-29.
Stanić, Darija, Ivana Mrđen i Rina Kralj-Brassard. »Nasilje prema djeci i maloljetnički kriminal u Dubrovniku u 18. stoljeću.« Anali 23/1 (2015): 241-264.
Stepanov, Stjepan. »Muzički folklor Konavala.« Anali 10/11 (1966): 461-549.
Stipanić, Ernest. »Geometrijski postupci u rješavanju kvadratnih jednačina Marina Getaldića (1568-1626).« Anali 29 (1991): 179-188.
Stipetić, Vladimir. »Brojčani pokazatelj razvoja stanovništva na teritoriju negdašnje Dubrovačke Republike u minula tri stoljeća (1673-1981) – pokušaj valorizacije ostvarenog priraštaja u prvih 200 godina.« Anali 27 (1989): 93-112.
Stipetić, Vladimir. »Nepoznata studija Iva Belina o sanaciji novčarstva iz 1933. godine.« Anali 39 (2001): 461-495.
Stipetić, Vladimir. »Stanovništvo i bruto domaći proizvod Hrvatske (1500-1913) u kontekstu najnovijeg rada Angusa Maddisona.« Anali 41 (2003): 91-155.
Stojan, Slavica.»Antun Pasko Kazali među dubrovačkim preporoditeljima.« Anali 33 (1995): 205-215.
Stojan, Slavica. »Autentični stanovnici Držićeva Najrnjas-grada.« Anali 43 (2005): 9-40.
Stojan, Slavica. »Berneskna poezija u Dubrovniku na prijelazu iz 18. u 19. stoljeće.« Anali 31 (1993): 133-148.
Stojan, Slavica. »Dubrovkinja Jelena Pozza Sorgo i sudbina Piesni razlike Dinka Ragnine iz 1536. godine.« Anali 35 (1997): 185-193.
Stojan, Slavica. »Ivan Gundulić (1589-1638) u zapisima Kaznenog suda u Dubrovniku.« Anali 40 (2002): 203-214.
Stojan, Slavica. »Jedna nepoznata politička pjesma Đura Hidže.« Anali 37 (1999): 237-250.
Stojan, Slavica.»Kulturni krug Luke i Miha Sorga (Sorkočevića): glazbenici, pjesnici i diplomati.« Anali 54/2 (2016): 247-262.
Stojan, Slavica.  »Mizoginija i hrvatski pisci 18. stoljeća u Dubrovniku.« Anali 39 (2001): 427-460.
Slavica, Stojan. »Otok Mljet i dubrovački protagonisti u romanu Jamesa Jonesa Go to the Widow Maker.« Anali 49 (2011): 265-312.
Stojan, Slavica. »Pasionska tematika u hrvatskoj književnosti 18. stoljeća u Dubrovniku.« Anali 36 (1998): 277-302.
Stojan, Slavica. »Pjesnička ostavština Marka Bruerevića na četiri jezika.« Anali 38 (2000): 185-199.
Stojan, Slavica. »Poetika katastrofe – pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okolici.«Anali 53/1 (2015): 113-148.
Stojan, Slavica. »Rajmund Kunić u talijanskoj književnoj kritici 19. stoljeća.« Anali 34 (1996): 225-232.
Stojan, Slavica. »Rijeka dubrovačka kao književna inspiracija.« Anali 27 (1989): 175-186.
Stojan, Slavica. »Tri pjesme iz rukopisne zbirke “Narodne pjesme” Ivana Augusta Kaznačića.« Anali 29 (1991): 267-276.
Stojan, Slavica. »Ženski nadimci u starom Dubrovniku.« Anali 41 (2003): 243-258.
Stojan, Slavica. »Žitelji Stona i Malog Stona u Malahnoj komediji od pira Antuna Sasina.« Anali 28 (1990): 183-191.
Stojan, Slavica. »Oporuke “trista Vica udovica”: iz lopudske svakodnevice u drugoj polovici 16. stoljeća.« Anali 45 (2007): 191-218.
Stojan, Stanislava. »Dnevnik Vlaha Stullija.« Anali 32 (1994): 101-116.
Stojan, Stanislava.  »Tommaseo u Dubrovniku.» Anali 30 (1992): 127-133.
Stojanović, Vedran, Irena Ipšić i Ivana Lazarević. »Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 437-454.
Stojanović, Vedran i Nella Lonza, »Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mrežaAnali 54/2 (2016): 293-325.
Stojković, Andrija. »Pojam prirodnog zakona kod Boškovića i njegov savremeni značaj.« Anali 29 (1991): 149-160.
Stulli, Bernard. »Ordines artis nauticae secundum consuetudinem civitatis Ragusii.« Anali 1 (1952): 85-131.
Stulli, Bernard.  »Prilozi pitanju o redakcijama knjige statuta grada Dubrovnika.« Anali 3 (1954): 85-118.
Suić, Mate. »Grga Novak i Dubrovnik.« Anali 17 (1979): 1-8.