Projekt “COLINDA”

O PROJEKTU

Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog Srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća
(COLINDA) (2014.-2018.)


Cilj je projekta, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost, interdisciplinarno proučavanje različitih oblika konstrukcije identiteta u Dubrovačkoj Republici tijekom gotovo pet stoljeća njena postojanja (sredina 14.- rano 19. stoljeće). Usvajajući obuhvatnu perspektivu projekt istražuje najraznovrsnije aspekte identiteta, od religijskog, socijalnog, etničkog, političkog do individualnog, kao i modalitete njihove interakcije. To zahtijeva analizu izrazito raznolikog izvornog materijala koji seže od tekstova (historiografija, diplomatska prepiska, notarski spisi) preko socijalnih praksi (ritual), do urbane topografije i likovnih umjetnosti. Istraživački pothvat ovih dimenzija traži suradnju specijalista iz različitih polja i snažno interdisciplinarnu metodologiju. To je razlog za istraživački tim sastavljen od šesnaest istraživača, uključujući četiri doktorska studenta.

Uz ambiciozno istraživačko pitanje, projekt relevantnim čine i njegov kronološki okvir te specifičan objekt istraživanja. U kronološkom pogledu on u obzir uzima dug period od gotovo pola milenija (oko 1350. – oko 1800.), čime nadilazi konvencionalna razgraničenja Srednjeg i Novog vijeka te omogućuje uvid u dugotrajne (dis)kontinuitete. Što se tiče specifičnog objekta istraživanja, projekt se fokusira na tip zajednice koja je donekle zanemarena u istraživanjima identiteta, iako je odigrala važnu ulogu u europskoj povijesti. Naime, većina studija identiteta bavi se modernim razdobljem i nacionalnim pokretima/državama, dok se projekt bavi srednjovjekovnim i novovjekovnim gradom-državom. Treba također naglasiti da je za projekt karakteristična izrazito komparativna perspektiva – njegov cilj je istražiti sličnosti i razlike između Dubrovnika i ostalih mediteranskih gradova.

Konačno, osim usko istraživačkih zadataka projekt ima za cilj međunarodnoj znanstvenoj javnosti predstaviti rezultate bogate hrvatske tradicije istraživanja dubrovačke prošlosti. To je ključno pošto međunarodna historiografija o gradovima-državama gotovo potpuno zanemaruje važan dubrovački slučaj, koncentirajući se uglavnom na talijanske gradove, poput Venecije i Firence. Za nadati se da će ovaj projekt doprinjeti boljem međunarodnom upoznavanju dubrovačke povijesti te njenom integriranju u kanon istraživanja povijesti gradova-država.

 

Projekt u obzir uzima dug period od gotovo pola milenija (oko 1350. – oko 1800.)

Galerija slika

Suradnici

Nenad Vekarić, znanstveni savjetnik u trajnom zvanju, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Zdenka Janeković Römer, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Nella Lonza, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Vesna Miović, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Slavica Stojan, znanstvena savjetnica u trajnom zvanju, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Relja Seferović, znanstveni savjetnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Zrinka Pešorda Vardić, viša znanstvena suradnica, Hrvatski institut za povijest

Lovro Kunčević, znanstveni suradnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Rina Kralj-Brassard, znanstvena suradnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Ivana Lazarević, znanstvena suradnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Marija Gjurašić, docentica, Sveučilište u Dubrovniku

Irena Ipšić, docentica, Sveučilište u Dubrovniku

Marinko Marić, docent, Sveučilište u Dubrovniku

Antun Koncul, dr. sc., Arhiv Dubrovačke biskupije

Kristina Puljizević, docentica, vanjska suradnica Sveučilišta u Dubrovniku

Štefica Curić Lenert, doktorandica, Sveučilište u Dubrovniku, Turistička zajednica grada Dubrovnika

Kontakt i korisni linkovi

hrzz logo 4 color

Hrvatska zaklada za znanost (http://www.hrzz.hr/)

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (http://info.hazu.hr/)

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (http://public.mzos.hr/)

Grad Dubrovnik (http://www.dubrovnik.hr/)

Sveučilište u Dubrovniku (http://www.unidu.hr/)