Projekt Povijest Dubrovnika i Dubrovačke Republike (2007-2012)

PROJEKT:

POVIJEST DUBROVNIKA I DUBROVAČKE REPUBLIKE (2007-2012)


Dubrovnik i Dubrovačka Republika jedinstven su i značajan svjetski fenomen, koji je kao integralni i neodvojivi dio hrvatskog nacionalnog bića, vrijedan istraživačkog napora. Sačuvana vrela u Državnom arhivu u Dubrovniku takve su kvalitete da omogućavaju u svjetskim razmjerima jedinstven mikroskopski uvid u funkcioniranje jedne srednjovjekovne države u svim njezinim segmentima – od administracije do svakodnevice, te je stoga rasvjetljavanje njegove povijesti važno ne samo za hrvatsku nego i za svjetsku povijest.

Cilj je ovog projekta da razni fenomeni gospodarskog, demografskog, političkog i kulturnog života Dubrovnika i Dubrovačke Republike, budu interdisciplinarno spoznati, objašnjeni i na koncu, kroz objavljivanje u knjigama i u znanstvenim časopisima, podastrti znanstvenim krugovima i široj javnosti. Ovaj dugoročni projekt, koji je već kroz prethodne cikluse rezultirao s desecima u povijesnoj znanosti vrlo dobro prihvaćenih knjiga iz povijesti Dubrovnika i Dubrovačke Republike, u sljedeće tri godine, trebao bi finalizirati bar deset većih cjelina, i “otvoriti” rad na još novih deset cjelina.

Glavni istraživač:
Nenad Vekarić, znanstveni savjetnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, ravnatelj

Članovi:
Vladimir Stipetić, profesor emeritus, Ekonomski fakultet u Zagrebu, redovni član HAZU
Slavica Stojan, znanstvena savjetnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Zdenka Janeković-Römer, znanstvena savjetnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Vesna Miović, viši znanstveni suradnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Nella Lonza, znanstvena savjetnica, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Stjepan Ćosić, znanstveni suradnik, Hrvatski državni arhiv u Zagrebu, ravnatelj
Relja Seferović, viši znanstveni suradnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
Lovro Kunčević , istraživač, znanstveni novak, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Sačuvana vrela u Državnom arhivu u Dubrovniku takve su kvalitete da omogućavaju u svjetskim razmjerima jedinstven mikroskopski uvid u funkcioniranje jedne srednjovjekovne države u svim njezinim segmentima.