Prikazi Š – Ž

Šarić, Tatjana. »Joško Radica, »Sve naše Dakse. Hrvatski jug u vrtlogu Drugog svjetskog rata i jugokomunističke strahovlade. Dubrovnik: Matica Hrvatska Dubrovnik, 2003.« Anali 42 (2004): 371-372.
Šeparović, Tomislav. »Ivan Mirnik i Niko Kapetanić, Nalazi starog novca sa Sokolgrada. Dubrovnik: Društvo prijatelja dubrovačke starine, 2019.« Anali 58 (2020): 321-324.
Tikvica, Mihaela. »Obnova crkve sv. Vlaha u Dubrovniku (1993.-2016.), ur. Katarina Horvat Levaj, Ivanka Jemo i Emilio Marin. Zagreb – Dubrovnik: Hrvatsko katoličko sveučilište – Dubrovačka biskupija – ArTresor naklada, 2018.« Anali 58 (2020): 362-365.
Tomelić Ćurlin, Marijana. »Antica Menac i Mira Menac-Mihalić, Frazeologija splitskog govora s rječnicima. Zagreb: Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje, 2011.« Anali 51/2 (2013): 764-766.
Tomelić Ćurlin, Marijana. »Diana Stolac i Vesna Grahovac-Pražić, Šime Starčević od riči do ričoslovja. Gospić: Državni arhiv u Gospiću, 2015.« Anali 55/2 (2017): 613-616.
Topić, Nikolina, Željko Peković i Mato Ilkić. »Numizmatički nalazi s arheoloških istraživanja u Dubrovniku.« Anali 53/1 (2015): 1-30.
Trška, Tanja. »Katedrala Gospe Velike u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Studije i monografi je Instituta za povijest umjetnosti, knjiga 46. Dubrovnik – Zagreb: Gradska župa Gospe Velike, Institut za povijest umjetnosti, 2014.« Anali  52/2 (2015): 526-531.
Trška, Tanja. »Nikola Božidarević. Veliki slikar dubrovačke renesanse / Great Painter of the Renaissance in Dubrovnik ur. Pavica Vilać. Dubrov nik: Dubrovački muzeji, 2017.« Anali 57 (2019): 281-286.

Trutanić, Jure. »Ante Samardžić, Konstantin Vojnović u hrvatskom narodnom preporodu u Dalmaciji (1858.-1874.). Podstrana: Matica hr vatska – ogranak Podstrana: ogranak Matice hrvatske u Podstrani, 2020, 156 str.« Anali 59 (2021): 327-332.
Tvrtković, Tamara. »Carigradska pisma Antuna Vrančića – The Istanbul Letters of Antun Vrančić, prir. Zrinka Blažević, Anđelko Vlašić. Istanbul: O. Aydemir, 2018.« Anali 58 (2020): 343-347.

Varezić, Nikša. »Dr. Ante Trumbić (1864.-1938.): Životopis kroz spise osobnog arhiva u Sveučilišnoj knjižnici u Splitu. Katalog u povodu 150. obljetnice rođenja dr. Ante Trumbića, prir. Mihaela Kovačić i Marko Trogrlić. Split: Sveučilišna knjižnica u Splitu i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2015.« Anali 54/2 (2016): 499-502.
Varezić, Nikša. »Ante Matijević, Povijest Dalmacije za vrijeme prve austrijske vladavine 1797. – 1806., prir. Marko Trogrlić. Zagreb: Leykam International, 2020, 251 str.« Anali  59 (2021): 325-327.

Vekarić, Mihaela. »Povjesničar Maren Frejdenberg, istraživač dubrovačke prošlosti.« Anali 37 (1999): 337-343.
Vekarić, Mihaela. »Maren Frejdenberg, Očerki istorii balkanskogo evrejstva. Tel Aviv: Biblioteka Matveja Černogo, 1998, 122 str.« Anali 37 (1999): 359-359.
Vekarić, Mihaela. »Giulio Fenicia, Il Regno di Napoli e la difesa del Mediterraneo nel’et. di Filippo II (1556-1598), Organizzazione e finanziamento. Bari: Cacucci Editore, 2003.« Anali 42 (2004): 351-352.
Vekarić, Mihaela. »Nina Vodopić, Kunovske stare riči. Kuna: vlastita naklada, 2006.« Anali 45 (2007): 412-413.
Vekarić, Mihaela. »Voprosi istorii slavjan, Sbornik naučnyh trudov. Voronjež: Voronješki gosudarstvenny universitet, 2006.« Anali 45 (2007): 431-433.
Vekarić, Mihaela. »Maren Mihajlović Frejdenberg (1924-2007).« Anali 46 (2008): 359.
Vekarić, Mihaela. »M. N. Drobyševa, Dalmatinsko-Dubrovnickoe Vozroždenie: tvorčestvo Marina Držića. Sankt Peterburg: Izdatelstvo S.-Petersburgskogo universiteta, 2006.« Anali 47 (2009): 363.
Vekarić, Mihaela. »Tverskaja rukopis Jurja Križanića (ur. I. G. Vorobjova i V. M. Vorobjov). Tver: 000 “Izdatelstvo Satori”, 2008.« Anali 47 (2009): 377-378.
Vekarić, Nenad. »Antonio Di Vittorio, Tra mare e terra. Aspetti economici e finanziari della Repubblica di Ragusa in eta moderna”. Bari: Cacucci Editore, 2001.« Anali 40 (2002): 278-279.
Vekarić, Nenad. »Biografija i bibliografija Nade Beritić (1921-1996) In memoriam, Nekrolog.« Anali 37 (1999): 333-336.
Vekarić, Nenad. »Ivo Perić (1930-2018).« Anali 56/2 (2018): 785-788.
Vekarić, Nenad. »50. godina Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku.« Anali 38 (2000): 386-387.
Vekarić, Nenad. »Povjesničar Ivo Perić, istraživač dubrovačke prošlosti (povodom 70. godine života).«Anali 38 (2000):  377-385.
Vekarić, Nenad. »Miroslav Bertoša, Izazovi povijesnog zanata. Lokalna povijest i sveopći modeli. Zagreb: Antibarbarus, 2002.« Anali 41 (2003): 304-306.
Vekarić, Nenad. »Mithad Kozličić i Ante Bralić, Stanovništvo Kraljevine Dalmacije prema službenim izračunima i popisima 1828.-1857. godine. Zadar: Sveučilište u Zadru, 2012.« Anali 51/2 (2013): 776-777.
Vekarić, Nenad. »Slaven Bertoša, Život i smrt u Puli. Starosjedioci i doseljenici od XVII. do početka XIX. stoljeća”. Pazin: Skupština Udruga Matice hrvatske Istarske županije, 2002.« Anali 41 (2003): 306-306.
Vekarić, Nenad. »Stanko Lasić, Pravo na rođenje u učenju Crkve, priredio Petar  Marija Radelj. Zagreb: Centar za bioetiku, Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove u Zagrebu i Nakladnička kuća Tonimir iz Varaždinskih Toplica, 2009.« Anali 48 (2010): 441-442.
Vekarić, Nenad. »Vladimir Stipetić (1928-2017).« Anali 56/2 (2018): 783-784.
Vekarić, Nenad. »Zdenka Janeković-Römer, Meruša ili suđenje ljubavi. Bračno-ljubavna priča iz srednjovjekovnog Dubrovnika.« Anali 46 (2008): 365-367.
Vladislavić, Tonija. »Hrvatsko-crnogorski dodiri / crnogorsko-hrvatski dodiri: identitet povijesne i kulturne baštine Crnogorskog primorja, Zbornik radova, ur. Lovorka Čoralić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest – Matica hrvatska, 2009.« Anali 48 (2010): 429-432.
Vojvoda, Rozana. »Richard F. Gyug, Liturgy and Law in a Dalmatian City: The Bishop’s Book of Kotor (Sankt-Peterburg, BRAN, F. no. 200). Studies and Texts 204; Monumenta Liturgica Beneventana 7. Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2016.« Anali 55/2 (2017): 622-624.
Vrandečić, Josip. »Charles Diehl: Mletačka Republika“. Zagreb: Tipex (Biblioteka Triplex confinium. Sinteze i monografije, 1), 2006, 204 str.« Anali 44 (2006: 260-264
Vrandečić, Josip. »Erazmo Handel, Sjećanja, prevela Vlasta Švoger, priredio Marko Trogrlić. Zagreb: Dom i svijet, 2007.« Anali 46 (2008): 371-376.
Vranković, Frana Marija. »Ivan Božilov, България и Дубровник. Договорът от 1253г. (B’lgarija i Dubrovnik. Dogovor’t ot 1253. g.). Sofija: IK “Gutenberg”, 2010Anali  51/2 (2013): 755-757.
Vukušić Glavan, Sara. »Slaven Bertoša, Migracije prema Puli: primjer austrijske Istre u novom vijeku. Pazin-Pula: Katedra Čakavskog sabora za povijest Istre, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli i Državni arhiv u Pazinu, 2012.« Anali 54/2 (2016): 491-499.
Vulić, Sanja. »Vrela i prinosi, Zbornik za povijest isusovačkoga reda u hrvatskim krajevima, knj. 21, Radovi međunarodnog znanstvenog skupa ‘Isusovac Juraj Mulih (1694.-1754.) i njegovo doba’, ur. Vladimir Horvat, Zagreb, 1996-97.« Anali 39 (2001): 523-525.

Zaradić, Radoslav. »Tribina “Demografska katastrofa u Hrvatskoj” za Dan općine Lovreć.« Anali 55/2 (2017): 628-630.
Zelić, Danko. »Bibliografija radova Ivice Žile.« Anali 48 (2010): 417-420.
Zelić, Danko. »Francis Violich, The Bridge to Dalmatia. A Search for the Meaning of Place. Baltimore i London: The Johns Hopkins University Press, 1998.« Anali 40 (2002): 286-289
Zelić, Danko. »In memoriam: Ivica Žile (1954-2010).« Anali 48 (2010): 415-417.
Zelić, Danko. »Zbornik Dubrovačkih muzeja IV, ur. Domagoj Perkić. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2017.« Anali 47 (2019): 292-295.