Zbirka Balda Bogišića

www.zavoddbk.org

 

ZBIRKA BALDA BOGIŠIĆA ZAVODA ZA POVIJESNE ZNANOSTI HAZU U CAVTATU

Baldo Bogišić (*20.12.1834., Cavtat, +24.4.1908., Rijeka), doktor prava i filozofije, zakonodavac i pravni povjesnik europskog ugleda, kozmopolit, jedan od najvećih putnika i kolekcionara među Hrvatima u 19. stoljeću, živio je u Parizu od 1875., bio je redoviti član Jugoslavenske akademiije znanosti i umjetnosti (današnje Hrvatske akademije) od njezina osnutka, član niza drugih akademija i znanstvenih društava, te nositelj nekoliko visokih europskih odličja.

Zbirku Balda Bogišića u Cavtatu (muzej, knjižnica i arhiv), utemeljila je 1909/12. njegova sestra Marija Bogišić-Pohl. U Zbirci je pohranjeno više od 35.000 predmeta, k tome i arheološka zbirka iz vremena Epidauruma, koju je Bogišić osnovao za boravka u Cavtatu 1898. godine.
U Bogišićevoj knjižnici nalazi se oko 15.000 naslova knjiga i brošura, oko 200 časopisa, 66 inkunabula, 164 rukopisa i 165 zemljovida. Sabrana arhivska građa raspoređena je u 39 tematskih skupina (poglavito pravna povijest, narodni običaji i književnost, te Bogišićev osobni arhiv s opsežnom prepiskom od 10.092 jedinice – 1481 korespondent). Među muzejskim zbirkama ističe se visoko valorizirana cjelina stare grafike (8.185 listova iz 16/19. stoljeća), jedna od tri najveće takve zbirke u Hrvatskoj, potom mala, ali sadržajno dragocjena kolekcija novca i medalja iz razdoblja od antike do kraja 19. stoljeća (2.674 primjerka). Nadasve je zanimljiva zbirka predmeta s pravno-simboličkim značenjem (oko 150 predmeta), jedinstvena kolekcija takvog sadržaja u zemlji. Muzejsko šarenilo Bogišićeve ostavštine upotpunjuje još nekoliko manjih zbirki: djela likovne i obrtne umjetnosti, oružje, etnografski i drugi predmeti.