O Zavodu

 

hazu-dubrovnik-1

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku osnovan je 1949. godine kao znanstvena jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Glavna djelatnost Zavoda je istraživanje povijesti Dubrovnika i njegova šireg okruženja, osobito u periodu Dubrovačke Republike (14.-19. stoljeće). Zavod je smješten u ljetnikovcu plemićke obitelji Sorgo (Sorkočević), izgrađenom 1521., danas zaštićenom kulturnom dobru. Zavod posjeduje bogatu knjižnicu, arhiv i zbirku umjetnina (Zbirka Iva Bizzara, Arhiv Petra Hektorovića i dr.).

Zavod objavljuje časopise Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU i Dubrovnik Annals (na engleskom jeziku). Izdanju građe namijenjena je serija Monumenta historica Ragusina. Knjige se izdaju unutar tri glavne serije: Monografije, Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice te Studies in the history of Dubrovnik (na engleskom jeziku).

U okviru Zavoda djeluje Zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu.