O Zavodu

 

hazu-dubrovnik-1

 

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku osnovan je 1949., godine kao jedna od znanstvenih jedinica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Glavna djelatnost Zavoda je istraživanje povijesti Dubrovnika i njegova šireg mediteranskog i balkanskog okruženja, osobito u periodu Dubrovačke Republike (14.-19. stoljeće). Zavod je smješten u ljetnikovcu plemićke obitelji Sorgo (Sorkočević), a posjeduje bogatu knjižnicu i zbirku rukopisa (Zbirka Iva Bizzara, Arhiv Petra Hektorovića, itd.).
Zavod objavljuje dva časopisa koji su u potpunosti dostupni online: Anali i Dubrovnik Annals (na engleskom jeziku). Izdanju građe namijenjena je serija Monumenta historica Ragusina. Knjige se izdaju unutar tri glavne serije: Monografije, Prilozi demografskoj povijesti Dubrovnika i okolice te Studies in the history of Dubrovnik (na engleskom jeziku).
Zajedno sa Sveučilištem u Zagrebu i Sveučilištem u Dubrovniku , Zavod je jedan od organizatora i izvoditelja doktorskog studija “Povijest stanovništva”.
U okviru Zavoda djeluje Muzej i zbirka Baltazara Bogišića u Cavtatu, zbirka rukopisa, starih tiskovina, karata te etnografskih i arheoloških artefakata, smještena u Cavtatu i otvorena za javnost.