Nenad Vekarić

Nenad Vekarić (1955, Split), scientific adviser and director of the Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts (CASA) in Dubrovnik. He has graduated from the Law Faculty, University of Zagreb (1980), obtained his Master’s degree at the Faculty of Philosophy Zadar, University of Split (1987), and PhD degree in 1991 from the same university with the dissertation entitled “Migrations to the Pelješac Peninsula (1333-1918)”. He joined the Institute for Historical Sciences of CASA in Dubrovnik in 1984, and has been its director since 1987. Founder and director of the PhD Programme “History of Population” conducted at the University of Zagreb and University of Dubrovnik. He has received many awards for his books (Award of the City of Dubrovnik in 1989; Award of the Dubrovnik-Neretva County in 1997; Lifetime Achievement Award of Orebić Municipality in 2002; Award of the ‘’Slobodna Dalmacija“ for the Scientific Book in 2004;  Award of the Croatian Academy of Sciences and Arts for Humanities in 2006). He is the managing editor of two journals, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku and Dubrovnik Annals, member of the Editorial Board of Collegium antropologicum and Povijesni prilozi, as well as managing editor of over forty scientific monographs published by CASA. He is the Fellow of the Croatian Academy of Sciences and Arts.
e-mail: nenad.vekaric(et)du.t-com.hr

Books:

Tri stoljeća pelješkog brodarstva, Zagreb: Pelješki zbornik 4, Društvo Pelješčana u Zagrebu i Dubrovniku, 1987, 385 str. (koautor Stjepan Vekarić).

Pelješka naselja u 14. stoljeću. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku, 1989, 150 str. +15 nacrta.

Stanovništvo poluotoka Pelješca, I.dio. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1992, 290 str.

Stanovništvo poluotoka Pelješca, II.dio. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1993, 99 nacrta.

Pelješki rodovi (A-K). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1995, 387 str.

Pelješki rodovi (L-Ž). Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1996, 435 str.

Falsifikat o podrijetlu konavoskih rodova. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1997, 134 str. (koautor Niko Kapetanić).

Stanovništvo Konavala, I. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1998, 395 str. (koautor Niko Kapetanić).

Stanovništvo Konavala, II. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1999, 438 str. (koautor Niko Kapetanić).

Hrvatska granica na Kleku. Dubrovnik: Županija Dubrovačko-Neretvanska, 1999, 110 str. (koautori Stjepan Ćosić, Niko Kapetanić, Pero Ljubić).

Vrijeme ženidbe i ritam poroda. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2000, 168 str. (koautori Irena Benyovsky, Tatjana Buklijaš, Maurizio Levak, Nikša Lučić, Marija Mogorović i Jakša Primorac).

Konavoski rodovi (A-G). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2001, 494 str. (koautor Niko Kapetanić).

Konavoski rodovi (H-Pe). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2002, 521 str. (koautor Niko Kapetanić).

Konavoski rodovi (Pi-Ž). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2003, 545 str. (koautor Niko Kapetanić).

Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004, 370 str. (koautor Vladimir Stipetić).

Dubrovačka vlastela između roda i države: Salamankezi i sorbonezi. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2005, 230 str. (koautor Stjepan Ćosić).

Lastovski rodovi. Dubrovnik-Zagreb: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2006, 312 str. (koautor Antun Jurica).

Nevidljive pukotine. Dubrovački vlasteoski klanovi. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2009, 158 str.
Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009, 367 str.
Vlastela grada Dubrovnika, 1Korijeni, struktura u razvoj dubrovačkog plemstva. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2011, 352 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 2. Vlasteoski rodovi (A-L). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012, 336 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 3. Vlasteoski rodovi (M-Z). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012, 384 str.
Prijevara ili zabluda? Problem granice na području poluotoka Kleka. Dubrovnik: Vlastita naklada Nenad Vekarić, 2012, 158 str. (koautori: Stjepan Ćosić i Niko Kapetanić)

Vlastela grada Dubrovnika, 4. Odabrane biografije (A-D). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2013, 352 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 5. Odabrane biografije (E-Pe). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2014, 384 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 6. Odabrane biografije (Pi-Z). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2015, 352 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 7. Genealogije (A-L). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2016, 424 str.

Vlastela grada Dubrovnika, 8. Genealogije (M-Z). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2017, 454 str.

 

Scientific articles:

»Nakovanske obitelji do 1900. godine.« Pelješki zbornik 1 (1976): 335-355.

»Hvarani na jugozapadnom dijelu Pelješca u 18. i 19. stoljeću.« Hvarski zbornik 5 (1977): 271-281.

»Hvarani na Pelješcu II.« Hvarski zbornik 6 (1978): 271-281.

»Fiskovići.« Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku 15/16 (1978): 297-298 i genealoška tablica između 288 i 289 (u V. Ivančević. »O pelješkim pomorcima iz roda Fisković u 18. i u početku 19. stoljeća«)

»Stanovništvo Vignja 17. do 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 19/20 (1982): 165-186.

»O obitelji Kerše.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 21 (1983): 221-222.

»Genealoški prikaz roda Bizar.« Pelješki zbornik 3 (1984): 157-174.

»Stanovništvo Stona 1673/4. godine.« Dubrovački horizonti 25 (1985): 67-69.

»Stanovništvo Trstenice 31.12.1751. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku 24/25 (1987): 139-159.

»Stanovništvo Stona od 1333. do 1900. godine.«, u: Zbornik radova u čast 650. obljetnice planske izgradnje Stona i Maloga Stona, Ston 1987: 117-146.

»Primjena tablica ascendenata u historijskoj demografiji.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 26 (1988): 223-236.

»Kuga u Čepikućama 1815/6. godine.« Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 2 (1988): 135-139.

»Bibliografija radova Cvita Fiskovića 1979-1988.«, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 26 (1988): 247-254.

»Parničenja pred sudom Janjinske kapetanije.« Dubrovnik, 32/3-4 (1989): 128-138.

»Sud Janjinske kapetanije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 27 (1989): 133-148.

»Utjecaj kršćanstva na izbor osobnih imena u selima Dubrovačke Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku 28 (1990): 145-168. (koautor Niko Kapetanić).

»Broj stanovnika Dubrovačke Republike u 15, 16. i 17. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 29 (1991): 7-22.

»A geneaological presentation of the Bošković family.«, u: Zbornik radova međunarodnog znanstvenog skupa o Ruđeru Boškoviću,  ur. Žarko Dadić, Razred za matematičke, fizičke, kemijske i tehničke znanosti JAZU, Zagreb, 1991: 247-258. (koautor Marijan Sivrić)

»Prijedlog za klasifikaciju peljeških prezimena.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 30 (1992): 55-78.

»Demografski uzroci iseljavanja s dubrovačkog područja u Ameriku u 19. i početkom 20. stoljeća.« Dubrovnik, Nova serija 3/5 (1992): 97-102.

»Razmišljanje povodom ideje o otimanju Dubrovnika.« Dubrovnik (u ratu) 3/2-3 (1992): 454-457.

»Kmetske kuće Dubrovačkog primorja u 16. i 17. stoljeću. Čepikuće.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 31 (1993): 7-29.

»Genealoški prikaz roda Bošković.« Napredak, Hrvatski narodni kalendar za 1994. (1993): 319-344. (koautor Marijan Sivrić)

»Opsade Dubrovnika i broj stanovnika.« Dubrovnik, Nova serija 4/2 (1993): 240-244.

»Ubojstva u Dubrovačkoj Republici pred 300 godina.« Dubrovački horizonti 33 (1993): 94-98.

»Stanovništvo Cavtata i Oboda 31.12.1830. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 32 (1994): 117-142. (koautor Niko Kapetanić).

»Rod Božića iz Gornjeg Brgata (Barović, Balarin, Knego).« Dubrovački horizonti 34 (1994):  73-75.

»Granice konavoskih crkvenih župa.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 33 (1995): 21-34. (koautor Niko Kapetanić).

»Rod Lucića iz Župe dubrovačke.« Dubrovački horizonti 35 (1995): 12-15.

»Podrijetlo Stjepana Rajmunda Kunića.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 197-205.

»The Influence of Demographic Trends on Number of Undivided Family Households in Southern Croatia.« The History of the Family 1/4 (1996): 461-476.

»Popis župe Mandaljena 1673./4. godine.« Zbornik Župe dubrovačke 2 (1996): 109-117.

»Dubrovački rod Kotrulj.«, u: Dubrovčanin Benedikt Kotruljević. Hrvatski i svjetski ekonomist XV. stoljeća.Međunarodni znanstveni skup, Dubrovnik od 17. do 19. X. 1996., ur. Vladimir Stipetić, HAZU i Hrvatski računovođa, Zagreb 1996.

»Iz igre u smrt.« Dubrovački horizonti 36 (1996): 12-22.

»Bibliografija Zdravka Šundrice.«, Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 34 (1996): 235-239.

»Mijene dobnih struktura u procesima demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 35 (1997): 109-149.

»Prijedlog za normiranje dubrovačkih imena i prezimena iz povijesnih vrela.« Radovi Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” 6 (1997): 17-26.

»Genealogija jednog zločina.« Dubrovački horizonti 37 (1997): 11-13.

»Blago Ivana Domuzgare iz nesretnoga sela Koteza.« Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 6 (1997): 226-229.

»A Forgery on the Population of Konavle.« American Croatian Rewiew 4/3-4 (1997): 32-34. (koautor Niko Kapetanić).

»The Inhabitants of the Pelješac Peninsula, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, I, 1992, 290 pp.; II, 1993, graphs.« Dubrovnik Annals 1 (1997): 121-126.

»Odabrana bibliografija Stjepana Vekarića.«, u: Vekarić, Stjepan. Naši jedrenjaci. Split: Književni krug, 1997: 35-49.

»Mortalitet u Cavtatu (1825.-1828.).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 303-420. (koautor Tatjana Buklijaš).

»The Population of the Dubrovnik Republic in the Fifteenth, Sixteenth and Seventeenth Centuries.« Dubrovnik Annals2 (1998): 7-28.

»Broj stanovnika Konavala od 15. do 20. stoljeća.«, u: Konavle u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 1998: 101-110. (koautor Niko Kapetanić).

»Ubojstvo sestre.« Dubrovački horizonti 38 (1998): 49-54.

»Ubojstva među srodnicima u Dubrovačkoj Republici (1667-1806).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 95-155.

»Dubrovačke trovačice.« Dubrovački horizonti 39 (1999): 23-27.

»Višestoljetni rat na razdjelu kultura (The Centuries long War on the Division Line of Cultures).«, in: Međunarodni znanstveni skup “Jugoistočna Europa 1918.-1995.” Zagreb: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar, 1999: 22-26.

»The Centuries long War on the Division Line of Cultures).«, in: Međunarodni znanstveni skup “Jugoistočna Europa 1918.-1995.” Zagreb: Hrvatska matica iseljenika i Hrvatski informativni centar, 1999: 224-228.

»Biografija i bibliografija Nade Beritić (1921-1996).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 37 (1999): 333-336.

»Changes in Age Patterns in the Process of Demographic Transition (Dubrovnik Data). « Dubrovnik Annals 4 (2000): 143-187.

»Ratna šteta u Župi dubrovačkoj 1806. godine.« Zbornik Župe dubrovačke 3 (2000): 61-92. (koautor Niko Kapetanić).

»Povjesničar Ivo Perić, istraživač dubrovačke prošlosti (povodom 70. godine života).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 38 (2000): 377-385.

»Broj stanovnika Dubrovačkog primorja od 15. do 20. stoljeća.« Zbornik Dubrovačkog primorja i otoka 8 (2001): 179-186.

»Raskol dubrovačkog patricijata.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 305-379. (koautor Stjepan Ćosić).

»Popis domaćinstava konavoskih kaznačina iz 1536. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku40 (2002): 169-202. (koautor Niko Kapetanić).

»Dubrovnik`ten Istanbul`a. Jacques Pervitich ve Ailesi.« Tarih ve Toplum, Istanbul, 38/226 (2002): 29-35 (koautor: Musemma Sabancioğlu)

»Omicidi tra parenti nella Repubblica di Ragusa (1667-1806).« Acta Histriae 10/2 (2002): 367-390.

»The Factions within the Ragusan Patriciate (17th-18th Century).« Dubrovnik Annals 7 (2003): 7-79. (koautor Stjepan Ćosić).

»Podrijetlo Balda Bogišića.«, u: Hereditas rervm croaticarvm ad honorem Mirko Valentić, ur. Aleksandar Buczinsky i Stjepan Matković. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2003: 69-74. (koautor Niko Kapetanić).

»Hrvatski jug: Dubrovačka Republika i Boka kotorska.« u: Hrvatska i Europa, kultura, znanost i umjetnost, sv. III, ur. Ivan Golub. Zagreb: HAZU i Školska knjiga, 2003: 79-93. (koautor Stjepan Ćosić).

»Genealogija u službi onomastike.« Folia onomastica Croatica 12-13 (2003-2004): 549-552.

»Hrvatska historiografija o Dubrovniku – petnaest godina poslije.« Rijeka 9/2 (2004): 61-66.

»Rekonstrukcija sadržaja uništenih arhivskih vrela u ratu 1991/2. godine: Status Animarum de 1786 Cruciza, Bannicchi, Tarnova, Mravigniza.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 173-184.

»Istraživanje stanovništva sjevernog Jadrana.« Sveti Vid, Rijeka, 10 (2005): 69-77.

»Lastovski pobunjenici 1602. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 43 (2005): 43-73.

»Vjerodostojnost legendi o podrijetlu dubrovačkih vlasteoskih rodova.«, u: Raukarov zbornik. Zagreb: Filozofski fakultet, 2005: 311-316.

»Lastovci u Lastovskom statutu.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 47-94.

The Lastovo Rebels of 1602.« Dubrovnik Annals 10 (2006): 59-86.

»Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i razvoj povijesne demografije u Hrvatskoj.«, u: Znanstveni skup Poljoprivreda i privredni razvoj povodom 80. godišnjice rođenja Akademika Vladimira Stipetića. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2007: 311-315.

»Držićeva firentinska urotnička epizoda: dio plana Bobaljevićeva klana da razvlasti Gundulićev klan.«, u: Putovima kanonizacije. Zbornik radova o Marinu Držiću 1508-2008, ur. Nikola Batušić i Dunja Fališevac. Zagreb: HAZU, 2008: 866-873; ponovno u: Dani hvarskog kazališta. Nazbilj i nahvao: etičke suprotnosti u hrvatskoj književnosti i kazalištu od Marina Držića do naših dana. U čast 500-obljetnice rođenja Marina Držića, knj. 35. Zagreb-Split: HAZU i Književni krug Split, 2009: 5-16.

»Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 9-62; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 9-62 (koautor: Božena Vranješ-Šoljan).

»Stanovništvo Blata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 219-241; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 219-241 (kaoautor: Ivana Lazarević).

»Stanovništvo Maranovića na otoku Mljetu (1870-1880): razdoblje demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 289-312; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 289-312 (kaoutori: Silvija Batoš i Jasenka Maslek).

»Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca u Dubrovačkom primorju (1870-1880).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 337-362; ponovno u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj(ur. Nenad Vekarić i Božena Vranješ-Šoljan). Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 337-362 (koautori: Marija Gjurašić i Minela Fulurija.

»Homicides Among Relatives in the Republic of Dubrovnik (1667-1806).« Dubrovnik Annals 13 (2009): 55-95.

»Maro Držić.«, u: Marin Držić 1508-2008. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa održanog 5-7. studenoga 2008. u Zagrebu. Zagreb: HAZU, 2010: 55-63.

»Promjene u spolnoj i dobnoj strukturi grada Dubrovnika izazvane ratom i padom Dubrovačke Republike.«, u: Dalmacija za Francuske uprave (1806–1813.). Split: Književni krug Split i Odsjek za povijest Filozofskog fakulteta u Splitu, 2010. 323-337.

»Metoda “reprezentativne kapi” i genealoška metoda u povijesnoj demografiji.« Povijesni prilozi 29/39 (2010): 23-38.

»Udio plemstva u stanovništvu Dubrovnika u trenutku zatvaranja vijeća 1332. godine.« Rad HAZU 510 (2011): 31-46.

»Influence of evolutionary forces and demographic processes on the genetic structure of three Croatian populations: A maternal perspective.« Annals of Human Biology 39/2 (2012): 143-155 (kaoautori: Jelena Šarac, Tena Šarić, Nina Jeran, Dubravka Havaš Auguštin, Ene Metspalu, Saša Missoni i Pavao Rudan).

»The Proportion of the Ragusan Nobility at the Closing of the Major Council in 1332.« Dubrovnik Annals 16 (2012): 7-22.
»Utjecaj društvenog statusa na demografska kretanja: dubrovačka vlastela i proces demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 75-89.

»Ritam zločina: godišnja i mjesečna distribucija kaznenih djela u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 273-316 (koautori: Ivana Mrđen i Ana Prohaska)

»A ja sam na isti način plakala.«, u: Zbornik u čast Miroslava Bertoše, II, ur. Ivan Jurković. Pula – Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Državni arhiv u Pazinu, 2013: 335-346.

»O rodu Gradića.«, u: Stjepan Gradić: otac domovine. Katalog izložbe u povodu 400. obljetnice rođenja Stjepana Gradića, ur. Pavica Vilać. Dubrovački muzeji, Dubrovnik, 2013, 31-40.

»Jesu li i prije 18. stoljeća postojali procesi demografske tranzicije?«, u: Znanstveni skup Demografija u Hrvatskoj, povodom 75. godišnjice života i 50 godina rada akademkinje Alice Wertheimer-Baletić redovite profesorice demografije Ekonomskog fakulteta – Zagreb Sveučilišta u Zagrebu. Zbornik radova. Zagreb: Ekonomski fakultet – Zagreb, 2014: 123-141.

»O rodu Sorkočevića.«, u: Luka & Antun Sorkočević diplomati i skladatelji, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 62-69.

»The Impact of Social Status on Demographic Changes: Ragusan Nobility and the Process of Demografic Transition.« Dubrovnik Annals 19 (2015): 57-70.

»Krsni i vjenčani kumovi katolika u Dubrovniku (1870-1871).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 327-370 (koautor: Ariana Violić Koprivec).

»Baptism and Marriage Witnesses of the Catholics of Dubrovnik (1870-1871).« Dubrovnik Annals 21 (2017): 97-137 (koautor: Ariana Violić Koprivec).