Članci A – D

Alebić, Tamara, Irena Ipšić i Božena Vranješ-Šoljan. »Stanovništvo Drenovaca (1870-1880): predtranzicijsko doba.« Anali 47 (2009): 63-90.

Aleksova, Blaga. »Gde je sahranjena Marija Paleologova?« Anali 4/5 (1956): 213-229.

Antić-Brautović, Julijana, Aleksandra Piteša-Orešković i Jakov Gelo. »Stanovništvo Pupnata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali 47 (2009): 243-266.

Antoljak, Stjepan. »Tko je zapravo bio Brunellijev zadarski knez “Paolo Svigno”.« Anali 6/7 (1959): 73-75.

Anušić, Nikola. »Tipologija otklona od tradicionalne imenske denominacije u Podgori u Makarskom primorju.« Anali 42 (2004): 295-342.

Bakija, Katja. »Luko  Paljetak –  Poeta ludens hrvatskog pjesništva.« Anali 41 (2003): 287-295.

Bakija, Katija i Sanja Žaja Vrbica. »Portret nepoznatog slikara Michela Willenicha (Miha Vilenika) iz pera Orsata Meda Pucića.« Anali 55/2 (2017): 471-484.

Balabanić, Josip. »Muzej obitelji Aletin u 18. stoljeću u Dubrovniku.« Anali 29 (1991): 207-210.

Balabanić, Josip i Žarko Dadić. »Pismo švicarskog matematičara Paula Guldina Marinu Getaldiću.«Anali 15/16 (1978): 87-96.

Balija, Petrica. »Doba obnove: krađe vezane uz poslijepotresnu obnovu Dubrovnika nakon Velike trešnje 1667.« Anali 56/1 (2018): 252-299.

Balija, Petrica. »Sve se razgrabi ko je bolje mogo: krađe iz ruševina nakon dubrovačkog potresa iz 1667. godine.« Anali 53/1 (2015): 149-193.

Baraka Perica, Josipa i Nikša Grbić. »Rezultati istraživanja utvrde Ošlje-Gradac i selo Ošlje u općem povijesno-arheološkom kontekstuAnali 57 (2019): 145-198.

Baričević, Hrvoje, Ruža Radoš i Nella Lonza. »Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća.« Anali 53/1 (2015): 195-239.

Bašić, Đivo. »Dubrovački top Gušter.« Anali 42 (2004): 79-100.

Batoš, Silvija, Jasenka Maslek i Nenad Vekarić. »Stanovništvo Maranovića na otoku Mljetu (1870-1880): razdoblje demografske tranzicije.« Anali 47 (2009): 289-312.

Bego-Matijević, Inge, Žarko Dugandžić i Anđelko Akrap. »Tranzicija mortaliteta: stanovništvo Desne na Neretvi (1870-1880).« Anali  47 (2009): 195-218.

Belić, Miljenko. »Teološki motivi u Kunićevom epigramskom ciklusu Sacra.« Anali 34 (1996): 135-142.

Benac, Alojz. »Srednjovjekovni stećci od Slivna do Čepikuća.« Anali 2 (1953): 59-85.

Benić Penava, Marija. »Bankarsko poslovanje u dubrovačkom i bokokotorskom kotaru između dva svjetska rata (1918-1941)Anali 51/2 (2013): 613-629.

Benić Penava, Marija. »Rasadnik Čibača (1911-1932).« Anali 55/2 (2017): 521-539.

Benyovski Latin, Irena i Stipe Ledić, »Posjed obitelji Volcassio u srednjovjekovnom DubrovnikuAnali 51/1 (2013): 17-60.

Berić, Dušan. »Andrija Dorotić i njegove pjesme.« Anali 1 (1952): 465-476.

Berić, Dušan. »Gundulićev Osman u prijepisu Makaranina Fabijana Blaškovića iz 1764. godine.« Anali 8/9 (1962): 325-329.

Berić, Dušan.  »Liječnici, apotekari i brijači autonomnog Splita.« Anali 6/7 (1959): 283-291.

Berić, Dušan.  »Nekoliko bilježaka o Martinu Benetoviću i njegovu radu.« Anali 4/5 (1956): 373-391.

Berić, Dušan.  »O autorstvu uvodne pjesme uz epos Petra Kanavelovića “Sveti Ivan biskup trogirski”.«Anali 10/11 (1966): 225-231.

Berić, Dušan.  »Život i književno djelo Splićanina Petra Macukata.« Anali 3 (1954): 433-442.

Beritić, Lukša.  »Dubrovački vodovod.« Anali 8/9 (1962): 99-116.

Beritić, Lukša.  »Stonske utvrde.« Anali 3 (1954): 297-354.

Beritić, Lukša.  »Stonske utvrde (II. dio).« Anali 4/5 (1956): 71-152.

Beritić, Lukša.  »Tumba.« Anali 6/7 (1959): 293-296.

Beritić, Lukša.  »Tvrđava Sokol u Konavlima.« Anali 10/11 (1966): 103-134.

Beritić, Lukša.  »Utvrđenja i regulacioni plan Cavtata.« Anali 12 (1970): 191-204.

Beritić, Nada. »Dalmatinske teme Ide Düringsfeld.« Anali 12 (1970): 367-388.

Beritić, Nada. »Iz povijesti kazališne i muzičke umjetnosti u Dubrovniku.« Anali 2 (1953): 329-357.

Beritić, Nada. »Matutinovićev proces u Splitu 1793. godine.« Anali 4/5 (1956): 571-582.

Beritić, Nada. »Pisma Stjepana Rajčevića Johannesu Mülleru.« Anali 6/7 (1959): 297-307.

Beritić, Nada.  »Prilog poznavanju unutrašnjosti lopudske kuće XVI. stoljeća.« Anali 3 (1954): 489-510.

Bertoša, Slaven. »Nastanjenici i prolaznici iz Dubrovačke Republike, Boke kotorske i Mletačke Albanije u Puli (17.-19. stoljeće).« Anali 41 (2003): 157-174.

Bešlagić, Šefik. »Stećci Hodova.« Anali 12 (1970): 113-163.

Bešlagić, Šefik.  »Stećci u Brotnjicama.« Anali 8/9 (1962): 65-83.

Bogišić, Rafael. »Antonio Brucioli i Dubrovčani.« Anali 8/9 (1962): 395-411.

Bogišić, Rafo. »Još jedan rukopisni kodeks o. Lovre Cekinića (1694-1752).«  Anali 30 (1992): 93-98.

Bogišić, Rafo.»Mitološka igra Mavra Vetranovića.« Anali 10/11 (1966): 255-282.

Bogišić, Rafo. »Uvod u studij Gundulićevih melodrama.« Anali 13/14 (1976): 31-52.

Bonifačić, Andrija. »Gdje se Marin Getaldić najviše  približio Descartesu.« Anali 15/16 (1978): 69-86.

Bonifačić, Andrija. »Marin Getaldić o određivanju polumjera zemlje.« Anali 17 (1979): 99-117.

Božić-Bužančić, Danica. »Odjeća Splićanke XVI. i XVII. vijeka.« Anali 10/11 (1966): 165-206.

Brandić, Marija, Monika Grdiša-Asić i Ivan Čipin. »Stanovništvo Donjeg Miholjca (1870-1880): predtranzicijsko doba.« Anali 47 (2009): 91-114.

Brandt, Miroslav. »Dubrovnik i heretička Bosna u prvoj polovini XIII stoljeća.« Anali 12 (1970): 27-57.

Bricko, Marina. »Kunićev skoptički epigram.« Anali 34 (1996): 121-134.

Briški, Marijana i Joško Sindik. »Različitost percepcije simboličkog značenja vode.« Anali 54/2 (2016): 453-463.

Brković, Ivana. »Sveta ljubav Svete Katarine u mističnom spjevu Junija Palmotića.« Anali 59 (2021): 115-136.

Brković, Mirko. »Srednjovjekovne latinske isprave bosanskih vladara izdane Dubrovniku.« Anali 28 (1990): 41-61.

Brlek, Mijo Ivan. »Joakim Stulli (1730-1817), dubrovački leksikograf.« Anali 18 (1980): 221-249.

Brlek, Mijo Ivan.  »Tri rukopisna kodeksa iz dubrovačke prošlosti.« Anali 3 (1954): 135-147.

Budak, Neven. »Prilog bibliografiji povijesti grada Dubrovnika i Dubrovačke Republike na stranim jezicima.« Anali   35 (1997): 195-239.

Budimir, Milan. »Dva društvena termina dubrovačka.« Anali 4/5 (1956): 181-211.

Buklijaš, Tatjana. »Per relationem medicorum – povijesnomedicinska građa u dubrovačkim kaznenim spisima iz 15. stoljeća (1421-1431).« Anali 39 (2001): 49-120.

Buklijaš, Tatjana i Nenad Vekarić. »Mortalitet u Cavtatu (1825-1918).« Anali 36 (1998): 303-420.

Butorac, Pavao. »Dva nepoznata rukopisa Marka Martinovića.« Anali 1 (1952): 359-384.

Butorac, Pavao.  »Proces o martolozima 1477. god. u Kotoru.« Anali 1 (1952): 133-144.

Butorac, Pavao.  »Teritorijalni razvitak Kotora.« Anali 10/11 (1966): 43-101.

Cesarik, Nikola. »Dalmacija nakon 9. godine: zasebna provincija ili dio provincije Ilirik?« Anali 60 (2022):_ 9-21.

Curić Lenert, Štefica i Nella Lonza. »Bratovština Sv. Lazara među trgovačkim i obrtničkim bratovštinama ranonovovjekovnog DubrovnikaAnali 57 (2019): 175-198.

Curić Lenert, Štefica i Nella Lonza. »Bratovština Sv. Lazara u Dubrovniku (1531-1808): osnutak, ustroj, članstvo.« Anali 54/2 (2016): 39-113.

Cvjetković, Aida, Dubravka Mehaković i Jakov Gelo. »Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo Lopuda (1870-1880).« Anali 47 (2009): 313-336.

Cvjetinović, Goran, Ruža Radoš i Nella Lonza. »Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljećuAnali 51/1 (2013): 317-358.

Čale, Frano. »Poslovice, sentencije i srodni oblici u djelima Marina Držića.« Anali 18 (1980): 135-173.

Čizmić, Frane i Božena Vranješ-Šoljan. »Prve naznake demografske tranzicije: Stanovništvo Betine (1870-1880).« Anali 47 (2009): 143-169.

Čoralić, Lovorka. »Budvani – vitezovi Svetoga Marka.« Anali 46 (2008): 347-358.

Čoralić, Lovorka. »Dobrotski kapetan Pavao Đurov Kamenarović (1696-1787).« Anali 43 (2005): 223-245.

Čoralić, Lovorka. »Dubrovčani u Veneciji od XIII. do XVIII. stoljeća.« Anali 32 (1994): 15-57.

Čoralić, Lovorka. »Dubrovčani – vojnici u mletačkim pješačkim postrojbama (fanti oltramarini) u 18. stoljeću.« Anali 53/2 (2015): 293-309.

Čoralić, Lovorka.  »Crkvene ustanove grada Bara u oporučnim spisima hrvatskih iseljenika u Mlecima.«Anali 44 (2006): 219-239.

Čoralić, Lovorka. »Iseljenici iz grada Kotora – posjednici na mletačkoj terrafermi.« Anali 45 (2007): 391-408.

Čoralić, Lovorka. »Iseljenici iz Herceg-Novoga u Zadru – tragom oporučnih spisa iz 16. i 17. stoljeća.«Anali 49 (2011): 77-90.

Čoralić, Lovorka.  »Iz prošlosti Boke: Peraštani i hrvatska bratovština Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima.« Anali 42 (2004): 273-293.

Čoralić, Lovorka. »Iz prošlosti Boke: prčanjska obitelj Florio.« Anali 48 (2010): 397-414.

Čoralić, Lovorka.  »Spomen Dubrovčana u Chioggi (XV-XVI st.).« Anali 35 (1997): 11-18.

Čoralić, Lovorka i Maja Katušić. »Kotoranin Tripun Gregorina (1719-1791) – pukovnik hrvatskih konjanika (Croati a cavallo).« Anali 55/2 (2017): 375-406.

Čremošnik Gregor. »Dubrovački pečati Srednjega vijeka.« Anali 4-5 (1956): 31-47.

Čremošnik Gregor.  »Postanak i razvoj srpske ili hrvatske kancelarije u Dubrovniku.« Anali 1 (1952): 73-84.

Čremošnik Gregor. »Isprave zahumskog kneza Dese.« Anali 3 (1954): 71-74.

Čolak, Nikola. »Otpor ribara zadarskog otočja u XVI. stoljeću protiv obaveza samostanu sv. Krševana i Zadru.« Anali 4/5 (1956): 503-526.

Čičin-Šain, Ćiro. »Arhivske bilješke o F. Kritonu (0. 1674-1736).« Anali 6/7 (1959): 349-352.

Ćosić, Stjepan. »Dubrovački rod Radulovića i njhov grbovnik.«Anali 55/1 (2017):89-129.

Ćosić, Stjepan. »Dubrovnik u Ilirskim Pokrajinama.« Anali 35 (1997): 37-62.

Ćosić, Stjepan.  »Luko Stulli i dubrovačka književna baština.« Anali 41 (2003): 259-285.

Ćosić, Stjepan.  »O slomu Republike i ustroju francuske uprave u Dubrovniku 1808. i 1809.« Anali 33 (1995): 177-203.

Ćosić, Stjepan. »Plemstvo biskupskoga grada Stona.« Anali 36 (1998): 249-276.

Ćosić, Stjepan i Danko Zelić. Petar Iveljić Grgurić Ohmućević – čovjek s tri prezimena i tri domovine. « Anali 60 (2022): 133-170.

Ćosić, Stjepan.  »Waidmannsdorfov izvještaj o Dubrovačkom okrugu iz godine 1823.« Anali 38 (2000): 201-242.

Ćosić, Stjepan i Nenad Vekarić. »Raskol dubrovačkog patricijata.« Anali 39 (2001): 305-378.

Ćosić, Stjepan i Nikola Glamuzina. »Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 199-251.

Čučić, Vesna. »Poljski knez Aleksander Sapieha i Dubrovnik.« Anali 42 (2004): 149-172.

Dadić, Žarko. »Matematička gledišta u Dubrovniku u 16. stoljeću.« Anali 29 (1991): 117-120.

Dadić, Žarko. »Nastava matematike, fizike i astronomije u Dubrovniku krajem 18. i početkom 19. stoljeća.« Anali 10/11 (1966): 333-345.

Dadić, Žarko. »O paraboličnim zrcalima Marina Getaldića.« Anali 17 (1979): 119-124.

Dadić, Žarko. »O prirodoznanstvenom rukopisu “Philosophia Newtonian” a iz XVIII st. u Naučnoj knjižnici u Dubrovniku.« Anali 12 (1970): 331-343.

Dadić, Žarko. »Posljedica i porizam u getaldićevim radovima.« Anali 18 (1980): 175-180.

Dadić, Žarko. »Uloga Karla Scherffera u prihvaćanju i širenju Boškovićevih znanstvenih rezultata.«Anali 27 (1989): 113-121.

Dadić Žarko i Josip Balabanić. »Prva verzija Getaldićevih restauracija dvaju Apolonijevih problema dostavljena Galileju.« Anali 19/20 (1982): 7-18.

Deanović, Mirko. »Dnevnik Iva M. Matijaševića.« Anali 1 (1952): 279-330.

Deanović, Mirko.  »O talijansko-jugoslavenskim književnim odnosima u 18. vijeku.« Anali 10/11 (1966): 283-290.

Deanović, Mirko.  »Pomorski i ribarski nazivi romanskog porijekla na Lopudu.« Anali 3 (1954): 149-179.

Deanović, Mirko.  »Talijanski pisci o Hrvatima do kraja 17. vijeka.« Anali 8/9 (1962): 117-137.

Delić, Simona. »Balada kao književni žanr.«Anali 53/2 (2015): 489-515.

Depolo, Pero. »Političke struje u Dubrovniku i aneksija Bosne i Hercegovine.« Anali 37 (1999): 251-330.

Depolo, Pero.  »Političke struje u Dubrovniku i aneksija Bosne i Hercegovine (II dio).« Anali 38 (2000): 243-302.

Despot, Miroslava. »O neobjelodanjenom rukopisu Josipa Mikoczyja “Notitiae historicae de civitate Fluminensi”.« Anali 6/7 (1959): 309-314.

Dinić-Knežević, Dušanka. »Građani Briža u srednjovekovnom Dubrovniku.« Anali 22/23 (1985): 25-30.

Dinić-Knežević, Dušanka.  »Nemci u srednjovekovnom Dubrovniku.« Anali 18 (1980): 91-104.

Dinić-Knežević, Dušanka. »Prilog upoznavanju tehnike proizvodnje vunenih tkanina u Dubrovniku u prvoj polovini XV veka.« Anali 19/20 (1982): 1-6.

Doblanović, Danijela i Marija Mogorović Crljenko. »Kumovi na krštenju i svjedoci na vjenčanju u Istri od 15. do 17. stoljeća.« Anali 56/2 (2018): 413-435.

Dremelj, Polona, Andrej Mrvar i Vladimir Batagelj. »Analiza rodoslova dubrovačkog vlasteoskog kruga pomoću programa Pajek.« Anali 40 (2002): pp. 105-126.

Duboković, Niko. »Samostan i crkva Dominikanaca u Hvaru.« Anali 8/9 (1962): 439-446.

Duboković, Niko. »Stvaranje i razvoj jednog zemljišnog posjeda na Hvaru.« Anali 4/5 (1956): 659-672.

Dugački, Vladimir. »Medicinsko nazivlje u rječniku dubrovačkog leksikografa Joakima Stullija.« Anali 29 (1991): 253-257.

Dulibić-Paljar, Dubravka. »Religijski diskurs o djevičanstvu u Istoriji od Dijane Mavra Vetranovića.« Anali  56/1 (2018): 117-146.