Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku

113 

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku znanstveni je časopis posvećen prošlosti Dubrovačke Republike i Dubrovnika, ali i susjednih područja (Dalmacija, Bosna i Hercegovina, Boka kotorska, itd.). Anali objavljuju znanstvene radove iz raznih humanističkih i društvenih disciplina te prikaze znanstvenih djela vezanih uz povijest Dubrovnika, Hrvatske, Mediterana i Balkana.
Časopis kontinuirano izlazi od 1952. godine, a po klasifikaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa po vrsnoći pripada u najvišu kategoriju (A1). Svi brojevi Anala od 1999. godine besplatno su dostupni online.
Časopis je indeksiran i u sljedećim bazama: DOAJ, EBSCO Publishing, ERIH, ESCI (Web Of Science), Hrčak – Portal znanstvenih časopisa RH, Hrvatska znanstvena bibliografija, SCOPUS.

Prava korištenja (slobodan prisup CC-BY-NC): Cjeloviti tekst radova objavljenih u časopisu smije se besplatno koristiti uz poštivanje autorskih prava autora i izdavača.

Objavljivanje članaka se ne naplaćuje.


Učestalost izlaženja: godišnjak

Područja pokrivanja: humanističke znanosti (povijest, arheologija, jezikoslovlje, filozofija, etnologija, antropologija, znanost o književnosti, povijest umjetnosti) i društvene znanosti (povijesni aspekti ekonomije, demografije, pedagogije i prava).

Uredništvo i urednički odbor

Naputak za autore

Etički postupnik


Pregled izdanja po godinama

Anali Historijskog instituta JAZU u Dubrovniku:
1 (1952), 2 (1953), 3 (1954), 4/5 (1956), 6/7 (1959), 8/9 (1962), 10/11 (1966), 12 (1970).

Anali Historijskog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku:
13/14 (1976), 15/16 (1978)

Anali Zavoda za povijesne znanosti IC JAZU u Dubrovniku:
17 (1979), 18 (1980), 19/20 (1982), 21 (1983), 22/23 (1985), 24/25 (1987).

Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovniku:
26 (1988), 27 (1989), 28 (1990).

Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku:
29 (1991), 30 (1992), 31 (1993), 32 (1994), 33 (1995), 34 (1996), 35 (1997), 36 (1998)37 (1999)38 (2000)39 (2001)40 (2002)41 (2003)42 (2004)43 (2005)44 (2006)45 (2007)46 (2008)47 (2009)48 (2010)49 (2011)50 (2012)51/1 i 51/2 (2013)52/1 i 52/2 (2014)53/1 i 53/2 (2015), 54/1  i 54/2 (2016), 55/1  i 55/2 (2017), 56/1 i 56/2 (2018), 57 (2019), 58 (2020), 59 (2021), 60 (2022).


Pregled punog teksta članaka i prikaza