Članci Đ – H

Đivanović, Stane, »Bukovčeva Konavoka u grafičkoj verziji pariške radionice Rougeron-Vignerot & Cie – geneza i morfologijaAnali 49 (2011): 209-226.
Đurasović, Barbara. »Hrvatsko-srpski odnosi u središtu proslave blagdana svetog Vlaha u Dubrovniku (1891-1914).« Anali 58 (2020): 283-319.
Đurasović, Barbara. »Politička cenzura u dubrovačkim novinama Crvena Hrvatska, Dubrovnik i Prava Crvena Hrvatska (1905-1914).« Anali 56/2 (2018): 647-751.
Đursović, Barbara i Jadran Jeić. »Utjecaj lista Pravo (1895-1896) na jačanje hrvatske nacionalne ideologije u Dubrovniku krajem 19. stoljeća.« Anali 57 (2019): 221-255.
Đurašić, Marija, Minela Fulurija i Nenad Vekarić. »Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca u Dubrovačkom primorju (1870-1880).« Anali 47 (2009): 337-362.

Džono Boban, Ankica i Irena Ipšić. »Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871).« Anali 56/2 (2018): 501-530.
Džono Boban, Ankica i Joško Sindik. »Alergijske bolesti i aeroalergeni krajem 20. stoljeća na dubrovačkom području.« Anali 56/2 (2018): 753-782.

Erak, Danijela. »Kultura čitanja Baltazara Bogišića.« Anali 59 (2021): 243-277.

Faj, Zdravko. »Bilješke Stjepana Gradića o nekim pitanjima iz fizike.« Anali 29 (1991): 121-127.

Faj, Zdravko.  »Mišljenja Stjepana Gradića o nekim pitanjima matematike.« Anali 24/25 (1987): 33-62.

Faj, Zdravko. »Stav Stjepana Gradića o primjeni nedjeljivih dijelova (indivizibila) u fizici.« Anali 31 (1993): 31-44.

Ferluga-Petronio, Fedora. »Monti, Kunić i prijevod Homerove Ilijade.«  Anali 34 (1996): 91-101.

Ferluga-Petronio, Fedora.  »Talijanski pjesnici u latinskim epigramima Rajmunda Kunića.«  Anali 35 (1997): 167-172.

Ferri, Rafo. »Prilog poznavanju ilirske mitologije.« Anali 2 (1953): 419-429.

Fio, Oliver. »Prilog bibliografiji naših pomorskih novina i časopisa 1853.-1956.« Anali 4/5 (1956): 673-704.

Fisković, Cvito. »Barokni urbanistički zahvat sred Dubrovnika.« Anali 19/20 (1982): 91-120.

Fisković, Cvito. »Doprinos biskupa Đivovića dubrovačkoj likovnoj baštini.« Anali 28 (1990): 71-98.

Fisković, Cvito. »Ivo Bizar i likovne umjetnosti.« Anali 17 (1979): 283-363.

Fisković, Cvito. »Ivan Rabljanin.« Anali 6/7 (1959): 205-232.

Fisković, Cvito. »Iz popisa imovine orebićke pomorske obitelji Jerković početkom 19. stoljeća.« Anali33 (1995): 149-175.

Fisković, Cvito. »Korčulanski majstori XVI stoljeća u Apuliji.« Anali 13/14 (1976): 19-30.

Fisković, Cvito. »Likovna baština Stona.« Anali 22/23 (1985): 79-118.

Fisković, Cvito. »Ljetnikovac Hanibala Lucića u Hvaru.« Anali 8/9 (1962): 177-254.

Fisković, Cvito. »Mletački reljefi XIV stoljeća u Dubrovniku.« Anali 10/11 (1966): 9-17.

Fisković, Cvito. »Neobjavljeno djelo Jurja Dalmatinca u Dubrovniku.« Anali 1 (1952): 145-150.

Fisković, Cvito. »O bratovštini Svetih Vida i Modesta na Orebićima.« Anali 33 (1995): 35-51.

Fisković, Cvito. »Pet pjesama 18. i s početka 19. stoljeća iz Orebića.« Anali 31 (1993): 119-132.

Fisković, Cvito. »Prinos Frana Kesterčaneka poznavanju dubrovačke kulturno-umjetničke prošlosti.«Anali 18 (1980): 341-347.

Fisković, Cvito. »Sicilijanski alabastarni kipovi u Dubrovniku, Lopudu, Splitu i Zadru.« Anali 24/25 (1987): 63-72.

Fisković, Cvito. »Tragom Federika Benkovića.« Anali 3 (1954): 355-374.

Fisković, Cvito. »Tragovi “Hasanaginice” i nekoliko narodnih pjesama sa Pelješca iz 18. i 19. stoljeća.«Anali 15/16 (1978):  181-228.

Fisković, Cvito. »Trogirski majstor Mavar.« Anali 12 (1970): 59-80

Fisković, Cvito. »Zadarski majstori u Dubrovniku tokom 14. stoljeća.« Anali 2 (1953): 395-409.

Fisković, Cvito i Ivo Petricioli. »Zadarski poliptih Petra de Riboldisa.« Anali 4/5 (1956): 153-179.

Fisković, Igor. »Drvene skulpture s oltara 16. stoljeća na Lopudu.« Anali 53/1 (2015): 79-111.

Fisković, Igor. »Maniristički vrt Crijevića u Dubrovniku.« Anali 41 (2003): 175-209.

Fisković, Igor. »Prilog poznavanju najstarijih crkvenih spomenika na Marjanu kraj Splita.« Anali 12 (1970): 165-189.

Fisković, Igor. »Skulptura u urabanističkom usavršavanju renesansnog Dubrovnika.« Anali 26 (1988): 29-65.

Foretić, Miljenko. »Dubrovačka Republika i rat za španjolsku baštinu 1701-1714.« Anali 31 (1993): 71-117.

Foretić, Miljenko.  »Dubrovnik u vrijeme austrijsko-turskoga rata (1736-1739).« Anali 21 (1983): 39-73.

Foretić, Vinko. »Dubrovački arhiv u srednjem vijeku.« Anali 6/7 (1959): 315-336.

Foretić, Vinko.  »Dvije isprave zahumskog kneza Dese o Mljetu iz 1151. god.« Anali 1 (1952): 63-72.

Foretić, Vinko.  »Iz arhiva obitelji Vickovića u Zupcima kod Bara uz objašnjenje o hrvat-baši.« Anali 4/5 (1956): 651-658.

Foretić Vinko i Ante Marinović. »Natpis iz XIV stoljeća na Dupcu kod Dubrovnika.« Anali 8/9 (1962): 165-176.

Franić, Ivana. »Fra Lovro Cekinić (1692-1752).« Anali 46 (2008): 125-136.

Franić Tomić, Viktorija. »Što je Peraštanka Jela Bujović pisala mužu Vicku 1697. iz Dubrovnika.« Anali 49 (2011): 179-189.

Franić Tomić, Viktorija. »Prilozi za biografiju Mimi von Born, supruge hrvatskog prosvjetitelja Tome Basseglija.« Anali 56/1 (2018): 299-361.

Franić Tomić, Viktoria i Slobodan Prosperov Novak. »Dubrovnik na najstarijoj hrvatskoj kazališnoj slici.« Anali 48 (2010): 213-242.

Franušić, Boris. »Problemi ravne i sferne trigonometrije s akademije u dubrovačkom kolegiju 1788. godine.« Anali 29 (1991): 233-242.

Frejdenberg, Maren. »Izvještaji Antuna Gike, prvog ruskog konzula u Dubrovniku od 1788. do 1800. godine.« Anali 37 (1999): 217-235.

Fučić Branko i Niko Kapetanić. »Glagoljski natpis u Konavlima.« Anali 35 (1997): 7-10.

Gamulin, Ida, Ana Prohaska i Irena Ipšić. »Odgovornost bližike – institut kolektivne odgovornosti pred dubrovačkim Kaznenim sudom u 18. stoljeću.« Anali 54/1 (2016): 195-226.

Gavazzi, Milovan. »Pokrivača.« Anali 3 (1954): 119-133.Giovino, Fiorentino Pietro. »Dubrovačka vlastela u južnoj Italiji (1681-1905): Zamagne u Prati di Principato UltraAnali 51/1 (2013): 223-271.

Glavičić, Branimir. »Heksametar Rajmunda Kunića u svjetlu suvremene znanosti.« Anali 34 (1996): 73-89.

Gjurašić, Marija, Minela Fulurija i Nenad Vekarić. »Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca u Dubrovačkom primorju (1870-1880).« Anali 47 (2009): 337-362.

Marija Gjurašić i Ahmet Kalajdžić. »Mreže krsnih kumova u župama Babino polje i Maranovići na Mljetu u drugoj polovici 19. stoljećaAnali 60 (2022):  187-223.

Glamuzina, Nikola i Stjepan Ćosić. »Dubrovačka kartografija potkraj 17. stoljeća.« Anali 56/1 (2018): 199-251.

Glesinger, Lavoslav. »Dva Dubrovčanina tiskara u Urbinu u 16. stoljeću.« Anali 8/9 (1962): 155-164.

Grbić, Nikša i Josipa Baraka Perica. »Rezultati istraživanja utvrde Ošlje-Gradac i selo Ošlje u općem povijesno-arheološkom kontekstuAnali 57 (2019): 145-198.

Grkeš, Ivan. »Spomenik kao prijeporno mjesto. Trodnevna proslava otkrivanja Gundulićeva spomenika u Dubrovniku 1893. godine.« Anali 59 (2021): 205-241.

Grmek, Mirko Dražen. »Izvještaji triju liječnika o putovanjima po Bosni u XVIII. stoljeću.« Anali 6/7 (1959): 97-115.

Grmek, Mirko Dražen.  »Izvori za proučavanje povijesti medicine kod Hrvata do XIII. stoljeća.« Anali 3 (1954): 9-26.

Grmek, Mirko Dražen.  »Medicinski tečajevi u Trogiru i Šibeniku za vrijeme francuske vladavine.« Anali8/9 (1962): 379-394.

Grmek, Mirko Dražen.  »Renesansni učenjak Donato Muzi i njegov liječnički rad u Dubrovniku.« Anali 17 (1979): 49-71.

Grmek, Mirko Dražen.  »Život i djela Dinka Dubrovčanina srednjevjekovnog liječnika i medicinskog pisca.« Anali 2 (1953): 217-233.

Grmek, Mirko Dražen i Žarko Dadić. »O astronomu Ginu Gazulu i dubrovačkom traktatu o astrolabu.«Anali 13/14 (1976): 53-94.

Grujić, Nada i Danko Zelić. »Palača vojvode Sandalja Hranića u Dubrovniku.« Anali 48 (2010): 47-132.

Gušić, Marijana. »Hondelj – oglavlje udate žene u Konavlima.« Anali 19/20 (1982): 189-247.

Gušić, Marijana.  »Što je zepeya dubrovačkih spomenika.« Anali 15/16 (1978): 17-52.

Gušić, Marijana.  »Uz pitanje dubrovačke čipke.« Anali 1 (1952): 331-341.

Gušić, Marijana.  »Motivi mjesnog muzeja u Lopudu.« Anali 3 (1954): 237-251.

Han, Verena. »Upotreba dekorativne kože u renesansnom Dubrovniku.« Anali 4/5 (1956): 245-265.

Held, Henrik-Riko. »Procuratores i advocati u zapisima notara Tomazina de Savere (1277-1286).« Anali 58 (2020): 41-71.

Horvat-Levaj, Katarina. »Ilija Katičić u baroknoj obnovi Dubrovnika i Perasta – nove spoznaje o životu i djelu dubrovačkog graditelja i klesara.« Anali 44 (2006): 189-217.

Hrabak, Bogumil. »Dubrovačke vesti o Skender-begu Crnojeviću i Crnoj Gori pod njegovom vlašću.«Anali 6/7 (1959): 419-439.

Hrabak, Bogumil.  »Dubrovački privrednici u Smederevu u doba Osmanlija.« Anali 17 (1979): 165-214.

Hrabak, Bogumil. »Rekanati i Dubrovnik do sredine XVII stoleća.« Anali 26 (1988): 103-123.

Hrabak, Bogumil.  »Trgovinske veze Pezara i Dubrovnika do 1700. godine.« Anali 29 (1991): 23-79.

Hrabak, Bogumil.  »Učešće Katalonaca u dubrovačkom prometu zrnastom hranom, solju, metalima, koraljima i kreditima (do 1520. godine).« Anali 22/23 (1985): 41-78.