Nella Lonza

Akademkinja Nella Lonza (*23.11.1959., Zagreb), znanstveni je savjetnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Zagrebu (1982), gdje je i magistrirala (1987) i doktorirala (1996). Položila sudački ispit (1984). Završila tečaj pomoćnih povijesnih znanosti (HAZU, 1985). Usavršavala se u Francuskoj i Italiji.
Od 1984. do 1997. predavala je hrvatsku pravnu povijest na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Od 1997. radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (znanstveni savjetnik u trajnome zvanju od 2016).

Pokrenula i vodila Dubrovačku medievističku radionicu (1993-1996, zajedno s Z. Janeković Römer). Od 2006. predaje na poslijediplomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Dubrovniku, na kojemu djeluje i kao mentor.

Suradnica na projektima koje je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja u neprekinutome nizu od 1989. do danas te na međunarodnom projektu INTERREG III A Transfrontaliero Adriatico, financiranog od strane EU i Republike Italije (2005-2008).

Dugogodišnja je urednica struke “pravo” u edicijama Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža” (Hrvatska enciklopedija, Hrvatski biografski leksikon, Hrvatski opći leksikon).

Član je uredništava Anala Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (1996-), Dubrovnik Annals (Managing Editor, uz N. Vekarića, 1998-), i Otiuma: časopisa za povijest svakodnevice (1993-1999) te član uređivačkih odbora časopisa Crime, History & Societies / Crime, Histoire & Société (2001-) i Croatiae auctores Latini – Collectio electronica (2010-).

Istraživanja provodila u arhivima i bibliotekama u Austriji, Nizozemskoj, Belgiji, Francuskoj, Italiji i Vatikanu te domaćim arhivima i knjižnicama (Dubrovnik, Zagreb, Zadar). Izlaganjima je sudjelovala na znanstvenim skupovima u Hrvatskoj, Sloveniji, Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Austriji, Nizozemskoj, Danskoj i SAD.

Recenzirala je brojne knjige i članke za domaće i strane izdavače, a od 2016. djeluje kao ocjenjivač (evaluator) znanstvenih projekata EU (Horizon 2020, programi COST i MSCA).

Dobitnica je Nagrade grada Dubrovnika (za knjigu Kazalište vlasti, 2012).

Od 2014. član je suradnik u Razredu za društvene znanosti, a 2020. postala je redovita članica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Govori i piše talijanski, francuski, engleski i nizozemski, čita njemački. S latinskog i talijanskog  (mletačkog idioma) prevodi srednjovjekovne i ranonovovjekovne pravne izvore.

Glavni znanstveni interesi: državne institucije i društvo Dubrovačke Republike (javni rituali, kažnjavanje); pravni poredak srednjovjekovnih i ranonovovjekovnih zajednica (statutarno pravo i ius commune, kazneno procesno pravo i penalni sustav); izdavanje srednjovjekovne pravne građe.

Bibliografija (knjige i znanstveni radovi)


Knjige:

Buzetski statut / Statuto di Pinguente MCCCCXXXV.  Buzet: Grad Buzet, 2017. (s Brankom Poropat).
Novigradski statut / Statuto di Cittanova MCCCCII. Novigrad-Cittanova: Grad Novigrad, 2014. (s Jakovom Jelinčićem).
The Statute of Dubrovnik of 1272, ur. Nella Lonza. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2012, 2. izdanje 2015.
Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397. Reformationes consiliorum civitatis Ragusii 1395-1397. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2011.
Vodnjanski statut / Statuto di Dignano. Vodnjan-Pazin: Grad Vodnjan-Dignano i Državni arhiv u Pazinu, 2010. (s Jakovom Jelinčićem).
Kazalište vlasti: Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009.
Statuta communis Duorum Castrorum / Statut Dvigradske općine. Pazin-Kanfanar: Državni arhiv u Pazinu, 2007. (s Jakovom Jelinčićem).
Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2005. (sa Z. Šundricom).
Pod plaštem pravde: Kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1997.

Znanstveni članci:

Lonza, Nella. »Mletačka vlast nad Dubrovnikom u ranom 13. stoljeću i “zakupno kneštvo” Giovannija Dandola (oko 1209-1235).« Anali 56/1 (2018): 43-86.
»Ego fui per omnia loca sancta: hodočašće Dubrovkinje Maruše u Svetu Zemlju 1394Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 529 (2017): 95-119.
»Sveti Vlaho, božanski zaštitnik Dubrovnika, čuvar njegove slobode i mira«, u: Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, ArTresor naklada d.o.o. – Dubrovnik: Dubrovačka biskupija, Zborna crkva sv. Vlaha, 2017: 19-39.
»Bratovština Sv. Lazara u Dubrovniku (1531­-1808): osnutak, ustroj, članstvo.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 29­113 (sa Šteficom Curić Lenert).
»Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mreža.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 293­325 (sa Vedranom Stojanovićem).
»The Figure of Executioner in Dubrovnik Between Social Acceptance and Rejection (Fourteenth to Eighteenth Century)«. Dubrovnik Annals 20 (2016): 93-108.
»The houses of recluse (reclusoria) in the urban and suburban setting of mnedieval Dubrovnik«, u: Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana, ur. Miljenko Jurković i Predrag Marković. Zagreb-Motovun: Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, 2016: 301-307.
»Ritual padanja ničice i sudsko založno pravo srednjovjekovnog Dubrovnika«, u: Liber amicorum. Zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću, ur. Željko Radić. Split: Splitski književni krug, 2016: 283-304.
»Prostori vlasti, prostori svakodnevice«, u: Knežev dvor u Dubrovniku: utvrda, palača, muzej, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2016: 235-275.
»Posljednje vještice pred dubrovačkim sudom (1742.-1743.)«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru, ur. Lovorka Čoralić i dr. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 671-677.
»A Walking Memory: State-Designed Processions as a Tool of Collective Remembering in Late Medieval and Early Modern Dubrovnik«. Journal of Urban History 41 (2015).
»Godparenthood in Eighteenth-Century Dubrovnik: Children, Parents and Godparents as Knots of Social Networks.« Dubrovnik Annals 19 (2015): 71-98 (s Vedranom Stojanovićem).
»Zadarski fragment Lex Dei iz 9. stoljeća i pitanje pravnih izvora ranosrednjovjekovnih dalmatinskih gradova«. Rad HAZU 525 (2015): 127-144.
»Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća«, u: Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, ur. Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff. Split: Književni krug, 2015: 147-167.
»Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 53/1 (2015): 195-239 (s Hrvojem Baričevićem i Ružom Radoš).
»Festa svetoga Vlaha u starom Dubrovniku«, u: Sveti Vlaho u povijesti i sadašnjosti, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 44-79.
»Terra incognita: A handful of consilia regarding medieval Dalmatia«, u: Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, I, ur. Paola Maffei i Gian Maria Varanini. Firenze: Reti Medievali i Firenze University Press, 2014: 77-84.
»On cutting off noses and pulling out beards: Face as a medium of crime and punishment in medieval Dubrovnik«, u: Our Daily Crime. Collection of Studies, ur. Gordan Ravančić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 59-72.
»Property under the Protection of the Authorities: Punishment of Thieves in Medieval Dubrovnik«, u: Town and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur. Irena Benyovsky i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 487-508.
»Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 235-254 (s Goranom Cvjetinovićem).
»Pravna kultura srednjovjekovne Dalmacije između usmenosti i pismenosti«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63/5-6 (2013): 1203-1232.
»The Practice of Legal Consulting and the Policy of Law in Late Medieval Dalmatia«, u: Law and Disputing in the Middle Ages. Proceedings of the Ninth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2012, ur. Per Andersen i dr. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013: 201-212.
»O nosu i ponosu: svećenik Barbije Longo pred crkvenim i svjetovnim vlastima srednjovjekovnog Dubrovnika«, u: Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, ur. Ivan Jurković, II. Pula-Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Državni arhiv u Pazinu, 2013: 45-59.
»Pravo«, u: U potrazi za mirom i blagostanjem: Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka Čoralić. Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 5. Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 219-231.
»Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 317-358 (s Goranom Cvjetinovićem i Ružom Radoš).
»Za spas duša, na dobrobit države: dubrovački rizničari i vremenita dobra za vječnu nabožnu svrhu (13-15. stoljeće)«, u: Knjiga rizničarskih najmova / Liber affictuum thesaurarie (1428-1547), prir. Danko Zelić. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012: 9-24.
»Studenti giuristi Ragusei del tardo meioevo: un’analisi prosopografica«. Quaderni per la storia dell’Università di Padova 44 (2011): 3-43.
»The Priest Barbius and His Crime Before the State and Church Authorities of Medieval Dubrovnik«, u: Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković. Budapest-New York: Central European University Press, 2011: 77-89.
»Tri slike o Paškom statutu: starije paško pravo, tiskanje statuta i rukopisni dodatci (14.-17. stoljeće)«, u: Statut Paške općine / Statuta Communitatis Pagi, ur. Dalibor Čepulo. Pag-Zagreb: Matica hrvatska, Ogranak Pag i Pravni fakultet u Zagrebu, 2011: 119-144.
Statut Paške općine / Statuta Communitatis Pagi, ur. Dalibor Čepulo. Pag-Zagreb: Matica hrvatska, Ogranak Pag i Pravni fakultet u Zagrebu, 2011. (suautorstvo prijevoda)
»Dubrovački studenti prava u kasnom srednjem vijeku«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 9-45.
»Pulling the Witness by the Ear: A Riddle from the Medieval Ragusan Sources«. Dubrovnik Annals 13 (2009): 25-35.
Leksikon Marina Držića, ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.
natuknice: Dondino (Dondini) Guglielmo: 133-134, kancelarija: 357-359, kanonsko pravo: 362-363, kažnjavanje: 381-383, progonstvo: 632, silovanje: 720-721, sudstvo: 763-764, tamnica: 790-791.
»Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće)«. Acta Histriae16/1-2 (2008): 117-136.
»Građa državnih institucija kao hagiografsko vrelo: dubrovački primjer« u: Hagiologija. Kultovi u kontekstu, ur. Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam international, 2008: 105-122.
»Blasius of Moravče, a Fifteenth-Century Canon of Zagreb and his Legal Manuscripts«, u: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, ur. Pavel Krafl. (Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea 19). Praha: Historický ústav AV CR, v. v. i., 2008: 444-455.
»OBLITI PRIVATORUM PUBLICA CURATE: A Ragusan Political Epigraph and its Historical Background«. Dubrovnik Annals 11 (2007): 25-47.
»L’accusatoire et l’infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge«, u: Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident européen à la fin du Moyen Âge, ur. Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard i Andrea Zorzi. Roma: École française de Rome, 2007: 643-658.
»Povlačenje svjedoka za uho: zagonetka iz dubrovačke srednjovjekovne građe«, u: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše, Peter Štih i Darja Mihelič. Ljubljana: Založba ZRC, 2006: 443-450.
»Obliti privatorum publica curate: preci i srodnici jedne političke maksime«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 25-46.
»State funerals in Dubrovnik in the Seventeenth and Eighteenth Centuries«. Dubrovnik Annals 9 (2005): 71-89.
»Un inedito Tractatus de dignitate et priuilegio doctoratus di Pietro d’Arezzo«, u: “Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo, III, ed. Orazio Condorelli. Roma: Il Cigno Edizioni, 2004: 367-376.
»Election Procedure in the Republic of Dubrovnik«. Dubrovnik Annals 8 (2004): 7-41.
»Državni pogrebi u Dubrovniku (17.-18. stoljeće)«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 131-148.
»Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda: izvorne cjeline i arhivsko stanje«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 45-74.
»La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa«. Acta Histriae 10/1 (2002): 161-190.
»Dubrovački statut, temeljna sastavnica pravnog poretka i biljeg političkog identiteta«, u: Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272. Dubrovnik: Državni arhiv, 2002: 11-46.
»’Two Souls Lost’: Infanticide in the Republic of Dubrovnik (1667-1808)«. Dubrovnik Annals 6 (2002): 67-107.
»Tužba, osveta, nagodba: modeli reagiranja na zločin u srednjovjekovnom Dubrovniku«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 40 (2002): 57-104.
»’Dvije izgubljene duše’: Čedomorstva u Dubrovačkoj Republici (1667-1808)«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 261-303.
»Criminal Justice Perspective on Social Groups: The Eighteenth-Century Dubrovnik Case«. Dubrovnik Annals 4 (2000): 83-103.
»Izborni postupak Dubrovačke Republike«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku38 (2000): 9-52.
»The policy of pardon in the eighteenth-century Republic of Dubrovnik«, u: Le pardon, ur. Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux i Pascal Texier. [Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 3]. Limoges: PULIM, 1999: 465-476.
»Na marginama rukopisa Lastovskog statuta iz XIV. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 7-26.
»Ceremonijal Dubrovačke Republike«, u: Diplomacija Dubrovačke Republike, Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 169-175.
»O nastavi hrvatske pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu prije osnutka zasebne katedre 1911. godine«, u: Pravni fakultet u Zagrebu, II, Prilozi za povijest katedri i biblioteke Fakulteta, 1, ur. Željko Pavić. Zagreb: Pravni fakultet, 1996: 269-277.
»Kazneni proces Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću«. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (1995) 2: 407-457.
»’Coram Domino Comite et suis Iudicibus’: Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik«. Criminal Justice History 15 (1994): 1-38.
»Svakodnevica Kneževa dvora u Dubrovniku u XVIII. stoljeću«. Otium 2/1-2 (1994): 3-17.
»Novopronađeni izvori o sudskim postupcima protiv krčkih knezova u XIV. stoljeću«. Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka 35-36 (1994): 9-20.
»Kazneni postupak krčkog (vrbanskog) statuta iz 1388. godine«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 43 (1993) 6: 715-725.
»’Ma niti je suda niti pravde’: Kriminalitet i pravni poredak Dubrovačke Republike nakon ‘Velike trešnje’«. Dubrovnik N.S. 4/2 (1993) : 257-261.
»La biblioteca duecentesca del canonico zaratino Johannes de Scomla«. Rivista internazionale di diritto comune 3 (1992): 197-219.
»’Pred gosparom knezom i njegovim sucima…’: Dubrovački kazneni postupci s početka XIV. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 30 (1992): 25-54.
»Dubrovački ‘Liber de maleficiis’ iz 1312-1313. godine«. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25 (1992): 173-228 (suautor Zdenka Janeković-Römer).
»Pravna biblioteka Ivana de Scomle, zadarskog kanonika iz XIII. stoljeća«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40 (1990) 1: 101-115.
»Tortura u Korčulanskom statutu i sudskim zapisima XV. stoljeća«, u: Zbornik znanstvenog skupa ‘Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine’, ur. Zvonimir Šeparović. Zagreb-Samobor 1989: 163-176.