Lovro Kunčević

Lovro Kunčević (*18.2.1979., Zagreb), nakon završetka Klasične gimnazije, upisao je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Primatelj je Stipendije Grada Zagreba za odlične studente tijekom akademskih godina 2000/1. i 2002/3. Magistrirao je 2003. godine na fakultetu Central European University (CEU), odsjeku Department of Medieval Studies, obranivši rad pod naslovom “The foundation myths of medieval Ragusa.” Doktorirao je u travnju 2012. sa summa cum laude, također na CEU, s disertacijom naslovljenom “The Myth of Ragusa: Discourses on Identity in an Adriatic City-State (1350-1600).” Od 2016. radi kao znanstveni suradnik u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Primatelj je niza stipendija za dulje studijske boravke u inozemstvu na institucijama poput University College London (UCL), Università Ca’ Foscari di Venezia i Geisteswissenschaftliche Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO). Sudjelovao je u nekoliko međunarodnih projekata koje su organizirali Cambridge University, EUI i CEU. Primatelj je nagrade  “Mirjana Gross” za najbolju knjigu iz povijesti 2015. godine za monografiju Mit o Dubrovniku. Diskursi o identitetu renesansnoga grada (nagradu dodijeljuju: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti i Društvo za hrvatsku povjesnicu). Bavi se komparativnom poviješću diplomacije, ideja i institucija Dubrovnika i drugih novovjekovnih republika.

Bibliografija


Knjige

Mit o Dubrovniku. Diskursi o identitetu renesansnoga grada. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2015.

Urednik s Gáborom Kármánom, The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries .  Leiden: Brill, 2013.

Urednik sa Serenom Ferente i Milesom Pattendenom. The Cultures of Voting in Premodern Europe. New York: Routledge, 2017.

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama

“The City Whose Ships Sail ‘on Every Wind.’ Representations of Diplomacy in the Literature of the Early Modern Dubrovnik.” In: Practices of Diplomacy in the Early Modern World, c. 1410-1800, ed. Tracey Sowerby and Jan Hennings. New York: Routledge, 2017, 65-79.

Etnički i politički identitet predmodernog Dubrovnika od 14. do 17. stoljeća” (Ethnic and Political Identity of premodern Dubrovnik between the 14th and 17th century). Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 55/1 (2017): 65-87.

“The Maritime Trading Network of Ragusa (Dubrovnik) from the Fourteenth to the Sixteenth Century.” In: The Routledge Handbook of Maritime Trade around Europe, 1300-1600, ed. Wim Blockmans, Mikhail Krom, and Justyna Wubs-Mrozewicz. New York: Routledge, 2017, 141-158.

“The Ragusan Image of Venice and the Venetian Image of Ragusa in the Early Modern Period.” In: Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perceptions, ed., Marianne D. Birnbaum and Marcell Sebok. Budapest: CEU Press, 2017, 143-176.

O stabilnosti Dubrovačke Republike (14.-17. stoljeće): geopolitički i ekonomski faktori” (On the Stability of the Dubrovnik Republic: Geopolitical and Economic Factors). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 1-38.

Koautor Domagoj Madunić, “Dubrovnik i Venecija u vrijeme velikog potresa 1667. godine.” (Venice and Ragusa during the Great earthquake of 1667) Anali zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 173-218.

Janus-faced Sovereignty: The International Status of the Ragusan Republic in the Early Modern Period .” U: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden: Brill, 2013, pp. 91-122.

Discourses on Liberty in Early Modern Ragusa. ” U: Freedom and the construction of Europe, vol. I, ur. Skinner Quentin and Martin van Gelderen. Cambridge: Cambridge University Press, 2013, 195-214.

Dubrovačka slika Venecije i venecijanska slika Dubrovnika u ranom novom vijeku.” (The Ragusan image of Venice and the Venetian image of Ragusa in the Early Modern Period). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 9-37.

Janus-arcú szuverenitás. A kora újkori Raguzai Köztársaság nemzetközi státusza. ” Korall48 (2012): 5-32.

Retorika granice kršćanstva u diplomaciji renesansnog Dubrovnika.” (The Rhetoric of the Frontier of Christendom in the Diplomacy of the Renaissance Ragusa) Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku  48 (2010): 1-34.

Civic and Ethnic Discourses of Identity in a City-state Context: The Case of Renaissance Ragusa .“ In: Whose Love of Which Country? Composite States, National Histories and Patriotic Discourses in Early Modern East Central Europe. Ur. Balázs Trencsényi and Márton Zászkaliczky. Leiden: Brill, 2010, 149-177.

On Ragusan libertas in the late Middle Ages.” Dubrovnik Annals 14 (2010): 25-69.

O dubrovačkoj libertas u kasnom srednjem vijeku.” (On Ragusan libertas in the Late Middle Ages) Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 46 (2008): 9-54.

No Harm in Hearing it all”: Medicean Attitude to the Conspiracy of Marin Držić.” Dubrovnik Annals 12 (2008): 7-44.

Ipak nije na odmet sve čuti:” medičejski pogled na urotničke namjere Marina Držića.” Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 45 (2007): 9-46.

The Oldest Foundation Myth of Ragusa: the Epidaurian Tradition.” Annual of Medieval Studies at CEU  9 (2004): 21-31.