Troje suradnika projekta INTRADA na konferenciji u Hrvatskom institutu za povijest

trienaleProf. dr. sc. Zdenka Janeković Römer, dr. sc. Relja Seferović i doc. dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić sudjelovali su na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji „Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: Grad i Crkva / Towns and Cities of the Croatian Middle Ages: The City and the Church“, Zagreb, Hrvatski institut za povijest, 22. i 23. listopada 2019.,  zajedno s brojnim znanstvenicima iz Hrvatske, Mađarske, Slovenije i Austrije.

Crkva je nesumnjivo bila jedan do najvažnijih elemenata u oblikovanju srednjovjekovnih gradova i njihovih identiteta, te je imala velik utjecaj na društveni i obliteljski život gradskih stanovnika. Ipak, crkvene su institucije vrlo raznovrsne, te je shodno tome i njihov utjecaj specifičan: onaj biskupa ili kanonika, župnika ili pripadnika pojedinih samostanskih redova. Neke su crkvene institucije bile veliki posjednici gradskoga prostora, neke su utjecale na njegovu teritorijalnu organizaciju. Crkva je mogla biti i osnivač, odnosno gospodar srednjovjekovnoga grada. Dakako, uloga Crkve u gradu ovisila je o vanjskim i lokalnim prilikama, ali i o razdoblju. Gradske crkve i samostani svojom su arhitekturom i topografskim smještajem često bili temeljni reperi gradskog prsotora. Ali oni su imali i imali važnu društvenu, političku i gospodarsku ulogu u gradu, kao reprozitoriji plemstva, zakloništa za nemoćne, sjedišta bratovština, ciljevi hodočašća, mjesto ceremonija, sjedište važnih odluka ili čuvanja gradskih arhivalija. Crkvene su institucije svojim pravilima unosile red u dnevni, tjedni i godišnji ritam grada. Odnos Crkve i crkvenih osoba prema pojedinim skupinama u gradu – vladajućim, marginalnim ili profesionalnih grupama te prema nekršćanima, također je važan segment razumijevanja srednjovjekovnoga grada. Na znanstvenom skupu je interdisciplinarnim pristupom na skupu je analizirana uloga Crkve u srednjovjekovnom gradu, posebno interakcija između klera i svjetovnog stanovništva, uloga crkvenih objekata u oblikovanju i razvoju gradskog prostora, uloga crkvenih institucija u organizaciji gradskog života te u oblikovanju urbanih identiteta.

Prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer sudjelovala je s izlaganjem pod naslovom „Lay spirituality in Dubrovnik’s confraternities in Medieval and Early Modern Period”, dr. sc. Relja Seferović s izlaganjem „Medieval Church in Dubrovnik/Ragusa in Perception of Early Modern Ragusan Church Historiographers“ i doc. dr. sc. Zrinka Pešorda Vardić s izlaganjem “Confraternities and civic order in the Eastern Adriatic – examples from Zadar, Trogir and Dubrovnik”. Cijeli program mozete vidjeti ovdje.