Studentska radionica ”Kolera u Kraljevini Dalmaciji 1855. godine”

Članice projekta dr. sc. Kristina Puljizević i dr. sc. Maja Katušić su organizirale i vodile studentsku radionicu ”Kolera u Kraljevini Dalmaciji 1855. godine”. Radionica je bila organizirana za studente 1. i 2. godine Diplomskog studija povijesti Hrvatskog katoličkog sveučilišta 25. listopada i 8. studenog 2021. na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, a sastojala se od teorijskog i praktičnog dijela. Više o radionici možete vidjeti ovdje.