Marija Gjurašić

Marija Gjurašić rođena je 1959. u Dubrovniku, gdje je završila gimnaziju. Diplomirala je na Odsjeku germanistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu (1995.), a doktorirala na Poslijediplomskom doktorsko studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku (2013.) s disertacijom pod naslovom Općina Babino Polje na otoku Mljetu prema austrijskom katastru Franje I. iz 1837. godine. Tijekom karijere radila je kao turistički vodič, konsekutivni prevoditelj i stalni sudski tumač za njemački jezik te profesor njemačkog jezika [u Centru za odgoj i usmjereno obrazovanje Dubrovnik (1992./1993.); Turističkoj i ugostiteljskoj školi u Dubrovniku (1993./1994.); Gimnaziji Dubrovnik (1994./1995.) te Školi za tekstil, kožu i dizajn u Zagrebu (2002./2003.)]. Od 1992. do 1995. bila je zaposlena kao vanjski suradnik za njemački jezik na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku Sveučilišta u Splitu, a od 2003. godine u istoj je ustanovi u stalnom radnom odnosu u zvanju predavača za njemački jezik. Na Sveučilištu u Dubrovniku izabrana je u zvanje predavača 2004. godine, a 2009. u zvanje višeg predavača. Na istom sveučilištu sudjeluje u znanstveno-istraživačkim projektima Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007.-2009.) te Istraživanje kriminaliteta u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću (2009.). Istraživala je u arhivima u Hrvatskoj (Dubrovnik, Split, Zagreb) i Austriji (Beč) te sudjelovala na hrvatskim i međunarodnim znanstvenim skupovima (Grčka, Rumunjska, Austrija). Članica je Društva Prevoditelj ‒ Udruge za promicanje kvalitete prevođenja i uporabe stranih jezika, Društva turističkih vodiča Dubrovnik, Matice hrvatske, Hrvatskog antropološkog društva te Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Glavni znanstveni interesi: zemljišnoknjižni, vlasnički i kolonatski odnosi; gospodarska, fiskalna i upravna povijest Dalmacije; onomastika; demografija; povijest obitelji.

Bibliografija:

»Gospodarska slika Mljeta u prvoj polovici 19. stoljeća prema podacima iz austrijskog katastra Franje I. uspostavljenoga na otoku 1836. godine.« Povijesni prilozi 45 (2013): 135 – 193.
»The Impact of Technology on the Development of Tourism in South Croatia in the Beginning of the 20th Century.« (koautor: Marija Benić Penava) in: Technology in times of transition: the 41st ICOHTEC Symposium, Transilvania University of Braşov. Helerea, Elena; Cionica, Marina; Ivănoiu, Mircea (ed). Braşov: Editura Universităţii Transilvania: 135-144.
»Mljetska bolest (Mal de Meleda): Promjene identiteta bolesti tijekom povijest.«, Acta Medico-Historica Adriatica 8/1 (2010): 17-58.
»Zakašnjela demografska tranzicija: stanovništvo Lisca u Dubrovačkom primorju (1870-1880).« (koautori: Minela Fulurija, Nenad Vekarić) u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 47 (2009): 337-361. objavljeno i u: Vekarić, Nenad; Vranješ-Šoljan, Božena. Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj, Zagreb-Dubrovnik (2009): 337-361.
»Zemljišna izmjera i ustroj Stabilnoga katastra Franje I. u Dalmaciji prema Carevu patentu iz 1817. godine i Katastarskome i mjerničkome naputku iz 1820. godine.« Povijesni prilozi 46(2014): 287-356.