Antun Koncul

Antun Koncul rođen je 1988. godine u Dubrovniku. Diplomirao je povijest na Hrvatskim Studijima Sveučilišta u Zagrebu 2011. godine. Iste godine upisao je poslijediplomski doktorski studij Povijest stanovništva u Dubrovniku. Od 2011. godine zaposlen je u Arhivu Dubrovačke biskupije. Sudjeluje u istraživačkim projektima Sveučilišta u Dubrovniku: Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-) i Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću (2012-).

Blibliografija:

»Majkovi u srednjem vijeku.« Starohrvatska prosvjeta 39 (2012): 221-235. (u koautorstvu s Vinicijem B. Lupisom i Đivom Sjekavicom).

»Nakon četiri stoljeća.« Stolačko kulturno proljeće VIII. Stolac, Matica Hrvatska-ogranak Stolac: 2010.