Jasenka Maslek obranila je doktorski rad

jasenkaJasenka Maslek je 11. listopada 2012. u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, obranila doktorsku disertaciju ”Vinogradarstvo na poluotoku Pelješcu (1815.-2000.) i njegov utjecaj na razvoj stanovništva” pod vodstvom mentora prof. dr. sc. Anđelka Akrapa na Poslijedipolomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Dubrovniku i stekla akademski stupanj doktora znanosti.

Disertacija je obranjena pred Povjerenstvom u sastavu:

akademik Nenad Vekarić, Sveučilište u Dubrovniku i Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, predsjednik Povjerenstva

prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet u Zagrebu, član Povjerenstva

dr. sc. Milan Vrbanus, Hrvatski institut za povijest, član Povjerenstva.