Irena Ipšić obranila je doktorsku disertaciju

img_1442Irena Ipšić je 16. lipnja 2012. u Rektoratu Sveučilišta u Dubrovniku, obranila doktorsku disertaciju ”Razvoj Orebića u 19. stoljeću (prema katastru Franje I. kao izvor za istraživanje urbanih, gospodarskih i demografskih prilika)” pod vodstvom mentorice doc. dr. sc. Irene Benyovsky-Latin na Poslijedipolomskom doktorskom studiju Povijest stanovništva Sveučilišta u Dubrovniku.

Disertacija je obranjena pred Povjerenstvom u sastavu:

akademik Nenad Vekarić, Sveučilište u Dubrovniku i Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, predsjednik Povjerenstva

prof. dr. sc. Anđelko Akrap, Ekonomski fakultet u Zagrebu, član Povjerenstva

dr.sc. Robert Skenderović, Hrvatski institut za povijest, član Povjerenstva