Ivana Brković, Političko i sveto. Identitet prostora i prostor identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća.

omot-brkovic.1.1Ivana Brković, Političko i sveto. Identitet prostora i prostor identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2018.

U izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku objavljena je knjiga autorice Ivane Brković naslovljena Političko i sveto. Identitet prostora i prostor identiteta u dubrovačkoj književnosti 17. stoljeća. Radi se o inovativnoj književno-povijesnoj studiji koja, shvaćajući prostor kao društveni konstrukt (dakle ne samo fizički, već i kulturni fenomen), istražuje imaginativnu geografiju dubrovačke barokne književnosti. Temeljeći svoje istraživanje na izvrsnom poznavanju suvremenih metodologija tekstualne analize i tzv. „prostornog obrata“, autorica u ovoj monografiji razmatra načine na koje su ključni dubrovački autori (I. Gundulić, J. Palmotić, V. Menčetić itd.) predstavljali različite vrste prostora, od onoga same Republike sve do njena najšireg geopolitičkog okruženja. Naravno, takve konstrukcije prostora bile su usko vezane uz konstrukcije kolektivnog identiteta, za koje je, između ostalog, kako autorica upozorava, konstitutivna opreka „mi“ i „oni“, odnosno odnos spram Drugog.

Kroz analizu kanonskih djela poput Gundulićevih Dubravke i Osmana, Palmotićevih tragikomedija ili Dubrovnika ponovljenog Jakete Palmotića Dionorića, I. Brković upozorava na nekoliko najvažnijih prostornih modela, tipičnih za dubrovačku književnost 17. stoljeća. Dominantan model nedvojbeno je bio onaj povijesnog prostora, obilježen referncama na zbiljsku ili mitsku prošlost, na pojedince i događaje koji su obilježili zajednicu. Vrlo važan bio je i model društveno-političkog prostora, obilježen različitim hijerarhijama političke i društvene prirode, kao i odnosom centra i periferije. Također, karakterističan je bio i model geopolitičkog prostora, obilježen referencijama na tadašnje suverene države od kojih su za Dubrovnik onog vremena bile najvažnije Mletačka Republika, Osmansko Carstvo i Papinska Država. U brojnim književnim djelima ključan je bio i religijski prostor, obilježen moralnim vrijednostima, koji se često prožimao s geopolitičkim, na što u danim djelima ukazuju razgraničenja između kršćanstva i islama, katoličanstva i protestantizma/pravoslavlja ili pak kršćanstva i poganstva. Naravno, navedeni tipovi prostora često nisu bili oštro razgraničeni, nego su se međusobno obuhvaćali, prožimali i uvjetovali, tvoreći kompleksne kulturne konstrukte, usko vezane uz složen i višestruk identitet samog Dubrovnika.

Razmatrajući spomenute modele prostora u kontekstu konstrukcije kolektivnog identiteta, autorica upozorava na dominantnu raguzocentričnu, slovinsku i kršćansku perspektivu iz koje je prostor konstruiran. Prostor Dubrovnika u djelima barokne književnosti nosi prepoznatljive konotacije slobode, mira, općeg dobra, ali i romanstva i slavenstva, katoličke religije i višestruke granice. Za književnost 17. stoljeća također je ključan i slovinski prostor identiteta, definiran teritorijem između Jadranskog i „Ledenog“ mora, a utemeljen na ideji protonacionalne slavenske zajednice određene zajedničkim jezikom, podrijetlom, kršćanskom vjerom, običajima i herojskom etnokarakterologijom.  Kad je pak riječ o prostorima alteriteta, u dubrovačkom slučaju, kao što Brković pokazuje, konotacije Drugog nosili su prvenstveno nekršćansko Osmansko Carstvo i Mletačka Republika.

Sve u svemu, knjiga Ivane Brković predstavlja izrazito inovativnu studiju. Spajajući filološku strogost i teorijsku sofisticiranost, autorica iz posve novog kuta promišlja dobro poznata kanonska djela dubrovačke književnosti, nudeći iznenađujuća i svježa čitanja. Jednako tako, njena knjiga baca novu svjetlost na fenomene poput slovinstva, ali i specifično dubrovačkog identiteta, pa i religijskog samorazumijevanja tipičnog za dubrovačko 17. stoljeće. Zbog svih navedenih razloga ova studija Ivane Brković predstavlja sjajan primjer nečega što se, nažalost, odviše rijetko događa u našoj humanistici: ona jasno ukazuje da sustavna primjena novih teorijskih modela  na prividno istražen i poznat materijal dovodi do svježih i iznimno relevantnih saznanja.

Lovro Kunčević