Predstavljanje nove knjige Vesne Miović

Dubrovačka baština d.o.o. i Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku imaju čast pozvati Vas na predstavljanje knjige Vesne Miović: “Dubrovački ples s kugom: vrijeme Lazareta na Pločama”

Upraviteljica Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Vesna Miović je međunarodno priznata istraživačica povijesti osmansko – dubrovačkih odnosa i povijesti dubrovačkih Židova. U svojim radovima se u više navrata bavila Lazaretima na Pločama: prvo kada je prije dvadesetak godina proučavala ulogu osmanskog emina koji je stanovao u Lazaretima, potom u sklopu monografije „Lazareti u Dubrovniku“ izdane prigodom završetka projekta „Lazareti –kreativna četvrt Dubrovnika“.

Knjiga “Dubrovački ples s kugom: vrijeme Lazareta na Pločama” daje dosad najcjelovitiji prikaz jedinstvenog i iznimno učinkovitog dinamičnog sustava obrane od kuge zahvaljujući kojem je Dubrovačka Republika uspješno branila živote stanovnika i ekonomski opstanak. Pored toga, donosi i nove spoznaje o povijesti svih dubrovačkih lazareta do pada Republike; o nastanku, radu i organizaciji sanitarnog kordona te o iznimno važnoj ulozi vlastele koja je bila u prvim redovima obrane od kuge.

Knjigu će, pored autorice, predstaviti Nella Lonza i Ljiljana Betica Radić te moderatorica Zrinka Lucianović

Radujemo se Vašem dolasku!