Stjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti, Dubrovnik, 1990.

mala_krivosicStjepan Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika i demografske promjene u prošlosti, Dubrovnik, 1990.