Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj

pocetak demografske tranzicijePočetak demografske tranzicije u Hrvatskoj (prir. Nenad Vekarići Božena Vranješ-Šoljan), Zagreb-Dubrovnik, 2009.