Irena Ipšić, Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I, sv. 2 i 3. Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku: 2015.

orebic_02-dobar.cdrorebic_03.cdrIrena Ipšić, Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I, sv. 2 i 3. Dubrovnik, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku: 2015.

U izdanju Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku tiskane su druga i treća knjiga Irene Ipšić pod naslovom “Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I”. Dok je u prvoj knjizi autorica koristila katastar iz 1836. godine kao polazište u analizi raznih gospodarskih, društvenih, demografskih i inih procesa, u drugoj i trećoj knjizi podastrla je popis svih objekata i zemljišnih čestica u dvije katastarske općine – Podgorje (sv. 2) i Orebić (sv. 3). Podgorje je katastarska općina u kojoj se nalaze brdska sela i franjevački samostan Gospe Anđela, a primorski dio integralni je dio današnjeg naselja Orebić, područje u kojem su danas smješteni hoteli i predjel zvan Škvar u kojem je nekoć bilo brodogradilište Pelješkog pomorskog društva. U vrijeme stvaranja katastra Franje I. taj dio je bio nenaseljen.
Uz popis objekata i čestica priložene su izvorne detaljne karte s ucrtanim česticama. U knjigama Irene Ipšić mnogi će žitelji Orebića i okolnih naselja pronaći svoje prezime i moći rekonstruirati slijed vlasništva zemlje, a povijesna znanost dobila je značajno djelo, koje će, kad budu istražene i druge katastarske općine na području Dubrovačke Republike, omogućiti detaljnu analizu zemljovlasničkih odnosa ne samo u vrijeme kada je nastao spomenuti katastar nego i ranije, za vrijeme Dubrovačke Republike. Istraživanja dubrovačkih katastarskih općina potaknuta su na doktorskom studiju “Povijest stanovništva”. Ubrzo će biti objavljeni rezultati istraživanja katastra Babinog Polja, a u tijeku su istraživanja i nekih drugih katastarskih općina iz Dubrovačkog primorja i Konavala.

Nenad Vekarić