KNJIGA GOSPODE ZDRAVSTVENIH SLUŽBENIKA 1500-1530

Naslovnica_Knjiga gospodeKNJIGA GOSPODE ZDRAVSTVENIH SLUŽBENIKA 1500-1530
LIBRO DELI SIGNORI CHAZAMORBI 1500-1530

THE BOOK OF THE GENTLEMEN HEALTH OFFICIALS 1500-1530

Priredili / Edited by: Zlata Blažina-Tomić, Vesna Blažina, Zdravko Šundrica, Nella Lonza

 

Novi naslov u nakladi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku objavljen je u seriji Monumenta Historica Ragusina koja je posvećena izdavanju posebno vrijednih izvora iz iznimno bogatog Arhiva Dubrovačke Republike. Ovo je izdanje izuzetno po svom sadržaju, nastanku i
aktualnosti.
Arhivska knjiga Libro deli Signori Chazamorbi jedinstven je izvor za proučavanje rada službe za zaštitu od zaraza na području nekadašnje Dubrovačke Republike, prve države na svijetu koja je donijela uredbu o karanteni 1377. godine i prve koja je uspostavila stalnu protuepidemijsku službu 1390. godine. Libro deli Signori Chazamorbi najstarija je sačuvana cjelovita knjiga ove službe, iz koje se mogu precizno pratiti sveobuhvatne protuepidemijske mjere i dobiti uvid u dinamiku njihovih promjena na prijelazu iz redovitog u krizno stanje. Zapisi obuhvaćaju razdoblje relativno povoljnog stanja u pogledu zaraze u prva dva desetljeća 16. stoljeća i vrijeme jedne od najtežih kužnih zaraza koja je pogodila prostor Dubrovačke Republike 1527. godine.
Izdanje je nastalo trudom četiri priređivača koji je svaki sa svoje strane pridonio kvaliteti publikacije. Zdravko Šundrica, prije gotovo pola stoljeća, prvi je prokrčio pristup ovom iznimnom izvoru, napravivši prvu transkripciju arhivskog izvora. Zlata Blažina-Tomić detaljno je proučila Šundričinu transkripciju i zatim objavila dvije zapažene knjige i niz drugih radova na temu zdravstvenih službenika, od kojih i jednu na engleskome jeziku u koautorstvu s Vesnom Blažina. Majka i kći Blažina autorice su vrijednog sažetog prikaza nastanka zdravstvene službe Dubrovačke Republike koji izvrsno kontekstualizira građu u ovom izdanju. Nella Lonza pomno je pregledala, s izvornikom usporedila i ispravila transkripciju, popratila potrebnim pojašnjenjima u skladu s uzusima struke, te uložila velik trud u izradi kazala imena i mjesta, neizostavnog pomagala za ozbiljan znanstveni rad.
O težini izdavačkog pothvata posvjedočit će svatko tko je u rukama imao izvornik. Arhivska knjiga Libro deli Signori Chazamorbi pisana je vrlo teško čitljivim humanističkim kurzivom 16. stoljeća. Transkripcija ovog djela hvale vrijedan je pothvat koji omogućuje da izuzetno vrijedan sadržaj građe bude dostupan znanstvenicima koji nemaju dovoljno razvijene paleografske vještine za čitanje
zahtjevnog rukopisa 16. stoljeća, koji je osim toga pretrpio znatna oštećenja, ili pak ne mogu odvojiti vremena za dugotrajniji boravak u Državnom arhivu u Dubrovniku gdje je rukopis pohranjen.
Ovo vrijedno djelo nesumnjivo će pobuditi interes znanstvenika različitih profila – od povjesničara do epidemiologa – i omogućiti nove spoznaje o radu stalne protuepidemijske službe na području nekadašnje Dubrovačke Republike, o njezinim stanovnicima, o gospodarstvu, o svakodnevici za vrijeme kuge. Šira publika, podjednako domaća i strana, u sažetim dvojezičnim popratnim studijama na hrvatskom i engleskom jeziku steći će uvid u rad prve svjetske stalne protuepidemijske službe. Zapisi u knjizi Libro deli Signori Chazamorbi vjerno svjedoče da izazovi prijeteće smrtonosne zaraze s kojima su se suočavali dubrovački zdravstveni službenici u 16. stoljeću u mnogo čemu imaju odjeka u današnjim zbivanjima.

 

dr. sc. Rina Kralj-Brassard