Reviews N – S

Novosel, Zrinko. »Luca Sorgo, Memoriae. Dnevnik Luke Sorkočevića (1781-1782). Priredila, transliterirala, prevela i komentirala Katja Radoš-Perković. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Odsjek za povijest hrvatske glazbe, Hrvatsko muzikološko društvo, 2021.« Anali 60 (2022): 264-265.

Obradović Mojaš, Jelena i Nenad Vekarić. »Božena Vranješ Šoljan, Stanovništvo Banske Hrvatske. Zagreb:  EDUCA, Nakladno društvo d.o.o., 2009.« Anali 48 (2010): 437-439.

Panić Grazio, Jelena. »Miho Demović, Velika povijest dubrovačke glazbe, sv. 1-4. Dubrovnik: Stara dubrovačka glazba, 2018.« Anali 57 (2019): 302-306.
Pešorda Vardić, Zrinka. »Marija Mogorović Crljenko, Nepoznati svijet istarskih žena. Položaj i uloga žene u istarskim komunalnim društvima: primjer Novigrada u 15. i 16. stoljeću. Zagreb: Srednja Europa, 2006.« Anali 45 (2007): 415-418.
»Postavljanje spomen-ploče Baltazaru Bogišiću u povodu 175. obljetnice rođenja. Pariz, 18. prosinca 2009.« Anali 49 (2011): 335-340.
Pranjković, Ivo. »Plurilingvizem v Evropi 18. stoletja (ur. Fedora Ferluga Petronio). Maribor: Slavistično društvo, 2002.« Anali 42 (2004): 353-355.
Prohaska Vlahinić. »Sanja Klempić Bogadi, Jana Vukić i Ognjen Čaldarović, Sociološko- demografska studija. Život u povijesnoj jezgri Dubrovnika. Dubrovnik: Zavod za obnovu Dubrovnika, 2018.« Anali 57 (2019): 316-319.

Rabić, Nedim. »Spomenica Ruže Ćuk, prir. Slavica Merenik, Aleksandra Fostikov i Neven Isailović. Istorijski časopis, Beograd, 56 (2008).« Anali 48 (2010): 424-428.
Radoš-Ćurić, Ruža. »Gradivo za povijest istočnoga Jadrana u ranom novom vijeku, svezak II. Spisi zadarskoga bilježnika Antonija Calogere (1770-1772), prir. Juraj Balić, Lovorka Čoralić i Filip Novosel. Zagreb: HAZU, 2018.« Anali 57 (2019): 307-309.
Rakić, Tanja. »Slavko Petaković, Likovi tradicije, studije i prilozi iz dubrovačke književnosti. Beograd: Zavod za udžbenike, 2014.« Anali 54/2 (2016): 476-481.

Seferović, Relja. »250. obljetnica župe Presvetog Spasitelja u Mokošici. Zbornik radova, ur. don Ivica Pervan, Slavica Stojan, Zdenka Janeković Römer, Antun Koncul i Rina Kralj-Brassard. Dubrovnik: župa Presvetog Spasitelja u Mokošici i Ogranak Matice hrvatske u Dubrovniku, 429 str.« Anali 59 (2021): 319-324.
Seferović, Relja. »Antal Molnár, Confessionalization on the Frontier. The Balkan Catholics between Roman Reform and Ottoman Reality. Roma: Viella, 2019. 8.« Anali 58 (2020): 348-353
Seferović, Relja. »Antonio Miculian, Protestantizam u Istri (XVI. – XVII. stoljeće). Pula: Zavičajna naklada “Žakan Juri”, 2006.« Anali 46 (2008): 377-380.
Seferović, Relja. »Ante Gulin, Hrvatski srednjovjekovni kaptoli. Loca credibilia Dalmacije, Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Istre. Zagreb: HAZU, 2008.« Anali 47 (2009): 373-375.
Seferović, Relja. »Cronica Jadretina. Venezia – Zara, 1345-1346, prir. Gherardo Ortalli i Ornella Pittarello. Venezia: Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 2014.« Anali 54/2 (2016): 486-488.
Seferović, Relja. »Damiani Benessae poemata, prir. Vlado Rezar. Split: Književni krug, 2017.« Anali 57 (2019): 296-301.
Seferović, Relja. »Esad Kurtović, Arhivska građa za historiju srednjovjekovne Bosne: ispisi iz knjiga kancelarije Državnog arhiva u Dubrovniku 1341-1526, sv. 1-3. Sarajevo: Institut za historiju i Historijski arhiv, 2019.« Anali 58 (2020): 325-327.
Seferović, Relja. »Esad Kurtović, Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne. Ispisi iz knjiga zaduženja Državnog arhiva u Dubrovniku 1365-1521, sv. 1-2. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2017.« Anali 57 (2019): 287-291.
Seferović, Relja. »Fra Josip Sopta, Spisi Franjevačke provincije u Dubrovniku. Analitički inventar. Dubrovnik: Državni arhiv i samostan Male braće, 2006.« Anali 45 (2007): 409-410.
Seferović, Relja. »Gesta regum Sclavorum, sv. I. Priredila i prevela Dragana Kunčer. Beograd: Istorijski institut; Nikšić: manastir Ostrog, 2009.; Gesta regum Sclavorum, sv. II. Komentar Tibor Živković. Beograd: Istorijski institut; Nikšić: manastir Ostrog, 2009.« Anali 48 (2010): 421-424.
Seferović, Relja. »Ignacij Voje, Poslovna uspešnost trgovcev v srednjeveškem Dubrovniku. Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 2003.« Anali 43 (2005): 271-274.
Seferović, Relja. »Ilija Crijević, De Epidauro. Prijevod s latinskog Zrinka Blažević, uvodna studija i redaktura prijevoda Irena Bratičević, urednica Jelena Bogdanović. Dubrovnik: Dubrovačke knjižnice, 2020, 83 str.« Anali 59 (2021): 311-313.

Seferović, Relja. »Ilija Crijević, Pjesme Flaviji. Carmina ad Flaviam. S latinskoga prepjevala, bilješke sastavila i predgovor napisala Zrinka Blažević, s latinskim izvornikom usporedio, hrvatski prijevod redigirao i naglaske obilježio Bojan Marotti. Zagreb: Matica hrvatska, 2021.« Anali 60 (2022): 251-254.
Seferović, Relja. »Ivan Stojković – Dubrovčanin (1392./95. – 1443.). Konkordancija nepromjenjivih dijelova Biblije. Šesnaest biblijskih hermeneutsjih postavki, uvod, latinski izvornik i hrvstdki prijevod, Nikola Hohnjec, rasprava »Živo i djelo Ivana Stojkovića«, Franjo Šanjek. Croatica christiana – fontes, sv. 23. Zagreb: Kršćanska sadašnjost, 2006.« Anali 46 (2008): 360-363.

Seferović, Relja. »Izvori za historiju srednjovjekovne Bosne. Ispisi iz knjiga Notarijata Državnog arhiva u Dubrovniku 1370–1529, sv. 1–3, ur. Esad Kurtović i Almir Peco. Sarajevo: Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića i Historijski arhiv Sarajevo, 2021.« Anali 60 (2022): 244-246.

Seferović, Relja. »Jaska Kainulainen, Paolo Sarpi: A Servant of God and State. Leiden-Boston: Brill, 2014. Radoslav Zaradić Tribina “Demografska katastrofa u Hrvatskoj” za dan općine Lovreć.« Anali 55/2 (2017): 625-628.
Seferović, Relja. »Juraj Dragišić (Georgius Benignus), Život i djela, ur. Erna Banić-Pajnić, Bruno Ćurko, Mihaela Girardi-Karšulin i Ivica Martinović. Zagreb: Institut za filozofiju, 2016.« Anali 56/2 (201): 789-794.
Seferović, Relja. »Marco Moroni, Nel medio Adriatico. Risorse, traffici, città fra basso Medioevo ed età moderna. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane, 2012Anali 51/2 (2013): 771-775.
Seferović, Relja. »Marko Šunjić, Narodi i države ranog srednjeg vijeka. Sarajevo: Rabic, 2003.« Anali43 (2005): 297-299.
Seferović, Relja. »Nicolaus Cusanus, De docta ignorantia. Nikola Kuzanski, O učenom neznanju (ur. Erna Banić-Pajnić, prev. Luka Boršić i Irena Galić). Zagreb: Institut za filozofiju, 2007.« Anali 47 (2009): 382-384.
Seferović, Relja. »Rijetkosti u knjižnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Katalog inkunabula i knjiga 16. stoljeća. Sastavila i bilješkama popratila Tamara Runjak. Izdanja Knjižnice Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, sv. 10. Zagreb: HAZU, 2011.« Anali51/2 (2013):
Seferović, Relja. »Robert Holjevac: Ivan Stojković i njegovo doba (u svjetlu borbe za jedinstvo Crkve i carigradske misije)“. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2004., 227 str.« Anali 44 (2006): 257-260
Seferović, Relja. »Stjepan Krasić, Počelo je u Rimu. Katolička obnova i normiranje hrvatskoga jezika u XVII. stoljeću. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2009.« Anali 49 (2011): 341-343.
Seferović, Relja. »Tibor Živković, Vladeta Petrović i Aleksandar Uzelac, Anonymi descriptio Europae Orientalis. Anonimov opis istočne Evrope. Kritičko izdanje teksta na latinskom jeziku, prijevod i fi lološka analiza Dragana Kunčer. Beograd: Istorijski institut, 2013.« Anali 54/2 (2016): 489-490.
Seferović, Sonja. »Ignacij Voje, Pisma Gregorja Čremošnika. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 2016.« Anali  55/2 (2017): 604-606.
Sorić, Elvira. »Zrinko Mičetić, Praputnjak i Vinodolski zakon. Rijeka: Kulturno društvena udruga “Praputnjak”, 2009.« Anali  51/2 (2013): 769-770
Stipetić, Vladimir. »”O plovidbi” Benedikta Kotruljevića: Benedictus de Cotrullis Equitis ad Inclitum Senatum Venetorum De Navigatione Liber. Priredio Damir Salopek, u: Hrvatska književna baština, knjiga 2. Zagreb: Ex libris, 2003.« Anali 43 (2005):  266-271
Stipetić, Vladimir. »Dubrovčanin Marin Rafaeli o dvostavnom knjigovodstvu 1475. godine (otkriće nepoznate knjige i pisca).« Anali 39 (2001): 497-502
Stipetić, Vladimir. »Benedykt Cotruglio, Księga o sztuce handlu, priredili Piotr Wróbel i Jacek Bonarek. Krakow: Towarzystwo Wydawnicze “Historia Jagellonica”, 2007.« Anali 46 (2008): 363-365.
Stojan, Slavica, »In memoriam Rafo Bogišić (1925-2010).« Anali 49 (2011): 331-334.
Stojan, Slavica. »Milovan Tatarin: Feniks Život i djelo Nikolice Bunića. Zagreb: Nakladni zavod Matice hrvatske 2004.« Anali 44 (2006): 255-255
Stojan, Slavica. »Mirko Dražen Grmek i Josip Balabanić, O ribama i školjkašima dubrovačkog kraja. Zagreb: Dom i svijet 2000.« Anali 39 (2001): 506-507
Stojan, Slavica. »Miljenko Foretić (1939-2003), In memoriam, Nekrolog.« Anali 42 (2004): 343-344
Stojan, Slavica. »Tomislav Kuljiš, Mleci na Lapadu. Ljetnikovac Paska Frana Sorkočevića. Dubrovnik, Matica hrvatska 2002.« Anali 41 (2003): 303-303
Stojan, Slavica. »Josip Bersa, Dubrovačke slike i prilike. Dubrovnik: Matica hrvatska 2002.« Anali 41 (2003): 304-304
Stojan, Slavica. »Charles Yriarte, Istra & Dalmacija. Predgovor Miroslav Bertoša; prijevod Vladimira Mirković-Blažević. Zagreb: Antibarbarus, 1999.« Anali 39 (2001): 514-515
Stojan, Slavica. »Med srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC, SAZU, 2006.« Anali 45 (2007): 424-427 .
Stojan, Slavica. »Lukrecija Bogašinović, Djela (priredila Lahorka Plejić Poje). Zadar: Thema, 2007.«Anali 47 (2009): 363-365.
Stojan, Slavica. »Paola Albini, The Great 1667 Dalmatia Earthquake. An In-Depth Case Study. Cham: Springer International Publishing, 2015.«Anali 55/2 (2017): 603-604.
Stojan, Slavica. »Petar Feletar, Hrvatske povijesne ceste Karolina, Jozefina i Lujzijana. Zagreb – Samobor: Meridijani, 2016.«Anali 55/2 (2017): 616-618.
Stojan, Slavica. »Sonja Seferović, Dubrovčani XX. stoljeća. Tempi passati, sv. 1. Spomenar, sv. 2. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2014.« Anali 53/2 (2015): 537-540.