Irena Ipšić

Irena Ipšić (*09.06.1976, Zagreb) is an assistant professor at the University of Dubrovnik. She graduated from the Faculty of Tourism and Foreign Trade in Dubrovnik, University of Dubrovnik (2005). She obtained her doctoral degree from the doctoral study “History of population”, at the University of Zagreb and the University of Dubrovnik (2012). The title of her dissertation was Development of the village of Orebić during the 19th century (according to the cadastre from the reign of Francis I. as the source for research of urban, economic and demographic circumstances).
She worked (2003-2014) as an operation manager in the private firm Filatelija i numizmatika  Ragusina. From 2016. she is employed at the University of Dubrovnik (Study “History of the Adriatic and the Mediterranean”) first as a postdoctoral researcher and from 2017 as an assistant professor. From 2017. she is a head of Postgraduate Doctoral Study “History of population” (University of Zagreb and University of Dubrovnik).
From 2006 to 2016. she participated in several research projects within the Postgraduate Doctoral Study “History of population” – The Beginning of Demographic Transition in Croatia, Crime Trends in 18th century Republic of Ragusa, Depopulation in Historical Old City of Dubrovnik, The eighteenth-century last wills of Dubrovnik: demographic and social features; Analysis of Demographic Trends and Social Networks in the Eighteenth and Nineteenth Century Based on Parish Registers and Wills.
She is a team member of the project Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century – COLINDA (2013-2018) HRZZ-5106, financed by Croatian Scientific Foundation.
She is a member of The Editorial Board of Dubrovnik Annals; member of Croatian Anthropological Society, member of Croatian National Committee of Historical Sciences, member of European Society of Historical Demography and member of Matica hrvatska.

irenaipsic(et)gmail.com

Bibliography:

Books:
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. Sv. 1. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2013-2014.
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. – Podgorje. Sv. 2. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2014.
Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. – Orebić. Sv. 3. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2015.

Chapter in the book:

»Kapetani i brodovlasnici: orebićka obitelj Fisković.«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara. (ur. Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 388-395.

Scientific papers:

»Informal Power Structures and Godparent Networks of the Ragusan Nobility in the Second Half of the Eighteenth CenturyDubrovnik annals 21 (2017): 31-46. (koautori: Ivana Lazarević i Vedran Stojanović)

»Odgovornost bližike – institut kolektivne odgovornosti pred dubrovačkim kaznenim sudom u 18. stoljećuAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 195-226. (koautorice: Ana Prohaska i Ida Gamulin)

»The Godparents’ Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries).«: Annales de démographie historique 130 (2015), 2; 161-185. (koautorice: Rina Kralj Brassard i Ivana Lazarević).

»Katastarski prihodi i izravni porezi na poluotoku Pelješcu u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/2 (2015): 379–405. (koautorica: Jasenka Maslek)

»Utjecaj pomorskog kapitala na razvoj poluotoka PelješcaAnali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 52/1 (2014): 317-337. (koautorica: Jasenka Maslek)

»Vlasništvo nad nekretninama crkvenih i samostanskih ustanova na orebićkome području u 19. stoljećuPovijesni prilozi 44 (2013): 235-255.

»Demografske i društveno-gospodarske posljedice epidemije kolere: primjer epidemije u Drenovcima 1873. godine.« Scrinia slavonica 10 (2010): 527-545.

»Stanovništvo Drenovaca (1870-1880): predtranzicijsko doba.«, u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj. Zagreb, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 63-90 (koautori: Tamara Alabić i Božena Vranješ-Šoljan). Također objavljeno u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 47 (2009): 63-90.