Rina Kralj-Brassard

Rina Kralj-Brassard (*15.11.1965, Dubrovnik) is a research associate at the Institute for Historical Studies of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik.
She graduated from the Faculty of Tourism and Foreign Trade in Dubrovnik, University of Split (1995). She obtained her doctoral degree from the University of Zagreb and University of Dubrovnik (2012). The title of her dissertation was Unwanted Maternity, Nationalized Paternity: The Abandoned Children in Dubrovnik from the Seventeenth to the Nineteenth Century.
She worked in tourism as a guide (French, English) and a travel agent. In 2011 she joined the Institute for Historical Studies of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik.
She participated in an international conference (Poreč, Croatia, 2009) and several research projects organized by the University of Dubrovnik and the Institute for Historical Studies of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik.
She participated in several research projects organized by the University of Dubrovnik and the Institute for Historical Sciences of the Croatian Academy of Sciences and Arts in Dubrovnik including the project Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century – COLINDA (2013-2018) HRZZ-5106, financed by Croatian Scientific Foundation (PI Nenad Vekarić, F.C.A.)
She is a member of the Croatian Anthropological Society, member of the Board of “Matica hrvatska Dubrovnik”, member of Croatian National Committee of Historical Sciences, member of the European Society of Historical Demography and member of the editorial boards of the scientific journals Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku and Dubrovnik Annals.
She is fluent in English and French with a working knowledge of Italian and German.
Main scientific interests: marginal groups, charitable institutions, family history, population of Dubrovnik and the Dubrovnik Republic.

Book:

Djeca milosrđa. Napuštena djeca u Dubrovniku od 17. do 19. stoljeća, Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2013.

 

Articles: 

Rina Kralj-Brassard, »Dubrovačke dojilje.«, in: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, eds. Lovorka Čorolić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel and Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 468-474.

Rina Kralj-Brassard, »Dubrovčanka Jelena: ex ignotis parentibus.«, in: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, eds. Lovorka Čorolić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel and Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 678-682.

»Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godineAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 55/1 (2017): 189-210.

»Traditional Marriage and the Role of Witnesses in the Parish of Ravno in the First Half of the Nineteenth CenturyDubrovnik Annals 21 (2017): 73-95 (co-author Marinko Marić).

»Obitelj Nikole Boškovića u spisima Kaznenog suda u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 54/1 (2016): 171-194 (co-author Marinko Marić).

Rina Kralj-Brassard, »Grad i kuga: Dubrovnik 1691. godineAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 54/1 (2016): 115-170.

Rina Kralj-Brassard, »A City Facing the Plague Dubrovnik: Dubrovnik, 1691.« Dubrovnik Annals 20 (2016): 109-148.

»Godparents Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries), Annales de démographie historique 130/2 (2015): 161-185 (co-authors Irena Ipšić and Ivana Lazarević).

»Nasilje prema djeci i maloljetnički kriminal u Dubrovniku u 18. stoljeću.« Anali  Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/1 (2015): 241-264 (co-authors: Darija Stanić and Ivana Mrđen)

»Detta presvijetlog i preuzvišenog gospodina kneza: troškovi Dvora u Dubrovniku od 16. do 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 131-160.

»Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 359-388 (co-author: Kristina Puljizević).

»Pozornice milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog nahodišta.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 39-62.

»Clandestine Birth: Care of Unwed Pregnant Women and Parturients Within the Dubrovnik Foundling Hospital in the Second Half of the Eighteenth Century.« Dubrovnik Annals 16 (2012): 37-67 (co-author: Kristina Puljizević).

»Dojilje za nahočad-javna služba u Dubrovačkoj Republici.« in: Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji, eds. Ante Čović and Marija Radonić. Zagreb: Pergamena; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011: 63-120 (co-author : Ivica Martinović).

»Između skrbi i nasilja: životni ciklusi napuštene djece u Dubrovniku (XVII.-XIX. st.).« in: Filii, filiae…: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, ed. Marija Mogorović Crljenko. Poreč: Državni arhiv u Pazinu; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti; Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, 2011: 204-223.

»Nikola (1673-1674) “komunsko dijete”.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 49 (2011):  105-132.

»Nikola (1673-1674), “The Child of the Commune”Dubrovnik Annals 15 (2011): 119-146.

»O modelu znanstvenog sazrijevanja poslijediplomaca kroz spregu s istraživačima nastavnicima na PDDS-u Povijest stanovništva u Dubrovniku.« Okrugli stol” Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici”, zbornik radova. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011: 39-41.

»Stanovništvo Buzeta (1870-1880): Početak tranzicije mortaliteta.« (co-authors: Miroslav Bertoša i Jelena Obradović-Mojaš). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 115-142.

»Ljudi, kuća i baština: Promjene u strukturi jedne konavoske obitelji.« Etnološka tribina 31 Vol. 38 (2008): 127-146.