Nella Lonza

Nella Lonza (1959, Zagreb) received her LL.D. in law history at the University of Zagreb in 1996. She lectured in legal history of Croatia at the same university from 1984 to 1997, and is currently employed at the Institute for Historical Sciences of CASA in Dubrovnik. As Associate Professor, holds PhD courses at the University of Dubrovnik. She conducted research in the Croatian and Italian archives, and attended conferences in the Netherlands, Spain, USA, Austria, France, Italy, Slovenia, Denmark and Croatia. Her publications include books, editions of medieval documents, and articles published in Croatian, Slovenian, French, Italian, American, Czech and Danish periodicals as well as conference proceedings. She reads, writes and speaks Italian, French, English and Dutch, and reads German and Slovenian. She also translates medieval legal texts from Latin and Venetian idiom. She is a managing editor of the journal Dubrovnik Annals (together with N. Vekarić), and member of the Editorial Board of the journals Anali zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, Crime, History & Societies / Crime, Histoire & Société and Croatiae auctores Latini – Collectio electronica. For her book Kazalište vlasti she recieved the Award of the City of Dubrovnik. In 2014 she has been elected an associate member of the Croatian Academy of Sciences and Arts. Since 2016 she is active as evaluator of the scientific projects of the EU (Horizon 2020, programs COST and MSCA).

Her main fields of interest are legal system and institutions of Dubrovnik and medieval Dalmatian towns, ius commune, public rituals, history of criminality and criminal procedure.

E-mail: nella.lonza(et)gmail.com

 

Books:

Buzetski statut / Statuto di Pinguente MCCCCXXXV.  Buzet: Grad Buzet, 2017. (s Brankom Poropat).
Novigradski statut / Statuto di Cittanova MCCCCII. Novigrad-Cittanova: Grad Novigrad, 2014. (s Jakovom Jelinčićem).
The Statute of Dubrovnik of 1272, ur. Nella Lonza. Dubrovnik: Državni arhiv u Dubrovniku, 2012, 2. izdanje 2015.
Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397. Reformationes consiliorum civitatis Ragusii 1395-1397. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2011.
Vodnjanski statut / Statuto di Dignano. Vodnjan-Pazin: Grad Vodnjan-Dignano i Državni arhiv u Pazinu, 2010. (s Jakovom Jelinčićem).
Kazalište vlasti: Ceremonijal i državni blagdani Dubrovačke Republike u 17. i 18. stoljeću. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2009.
Statuta communis Duorum Castrorum / Statut Dvigradske općine. Pazin-Kanfanar: Državni arhiv u Pazinu, 2007. (s Jakovom Jelinčićem).
Odluke dubrovačkih vijeća 1390-1392. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2005. (sa Z. Šundricom).
Pod plaštem pravde: Kaznenopravni sustav Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću. Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 1997.

Scientific articles:

»Ego fui per omnia loca sancta: hodočašće Dubrovkinje Maruše u Svetu Zemlju 1394Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 529 (2017): 95-119.
»Sveti Vlaho, božanski zaštitnik Dubrovnika, čuvar njegove slobode i mira«, u: Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, ArTresor naklada d.o.o. – Dubrovnik: Dubrovačka biskupija, Zborna crkva sv. Vlaha, 2017: 19-39.
»Bratovština Sv. Lazara u Dubrovniku (1531­-1808): osnutak, ustroj, članstvo.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 29­113 (sa Šteficom Curić Lenert).
»Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mreža.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 293­325 (sa Vedranom Stojanovićem).
»The Figure of Executioner in Dubrovnik Between Social Acceptance and Rejection (Fourteenth to Eighteenth Century)«. Dubrovnik Annals 20 (2016): 93-108.
»The houses of recluse (reclusoria) in the urban and suburban setting of mnedieval Dubrovnik«, u: Scripta in honorem Igor Fisković. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana, ur. Miljenko Jurković i Predrag Marković. Zagreb-Motovun: Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, 2016: 301-307.
»Ritual padanja ničice i sudsko založno pravo srednjovjekovnog Dubrovnika«, u: Liber amicorum. Zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću, ur. Željko Radić. Split: Splitski književni krug, 2016: 283-304.
»Prostori vlasti, prostori svakodnevice«, u: Knežev dvor u Dubrovniku: utvrda, palača, muzej, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2016: 235-275.
»Posljednje vještice pred dubrovačkim sudom (1742.-1743.)«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru, ur. Lovorka Čoralić i dr. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 671-677.
»A Walking Memory: State-Designed Processions as a Tool of Collective Remembering in Late Medieval and Early Modern Dubrovnik«. Journal of Urban History 41 (2015).
»Godparenthood in Eighteenth-Century Dubrovnik: Children, Parents and Godparents as Knots of Social Networks.« Dubrovnik Annals 19 (2015): 71-98 (s Vedranom Stojanovićem).
»Zadarski fragment Lex Dei iz 9. stoljeća i pitanje pravnih izvora ranosrednjovjekovnih dalmatinskih gradova«. Rad HAZU 525 (2015): 127-144.
»Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća«, u: Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, ur. Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli i Ludwig Steindorff. Split: Književni krug, 2015: 147-167.
»Kazneni postupci pokrenuti po službenoj dužnosti u dubrovačkoj praksi 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 53/1 (2015): 195-239 (s Hrvojem Baričevićem i Ružom Radoš).
»Festa svetoga Vlaha u starom Dubrovniku«, u: Sveti Vlaho u povijesti i sadašnjosti, ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 44-79.
»Terra incognita: A handful of consilia regarding medieval Dalmatia«, u: Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, I, ur. Paola Maffei i Gian Maria Varanini. Firenze: Reti Medievali i Firenze University Press, 2014: 77-84.
»On cutting off noses and pulling out beards: Face as a medium of crime and punishment in medieval Dubrovnik«, u: Our Daily Crime. Collection of Studies, ur. Gordan Ravančić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 59-72.
»Property under the Protection of the Authorities: Punishment of Thieves in Medieval Dubrovnik«, u: Town and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur. Irena Benyovsky i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 487-508.
»Protutužbe u dubrovačkim kaznenim postupcima 18. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 235-254 (s Goranom Cvjetinovićem).
»Pravna kultura srednjovjekovne Dalmacije između usmenosti i pismenosti«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 63/5-6 (2013): 1203-1232.
»The Practice of Legal Consulting and the Policy of Law in Late Medieval Dalmatia«, u: Law and Disputing in the Middle Ages. Proceedings of the Ninth Carlsberg Academy Conference on Medieval Legal History 2012, ur. Per Andersen i dr. Copenhagen: DJØF Publishing, 2013: 201-212.
»O nosu i ponosu: svećenik Barbije Longo pred crkvenim i svjetovnim vlastima srednjovjekovnog Dubrovnika«, u: Bertošin zbornik: zbornik u čast Miroslava Bertoše, ur. Ivan Jurković, II. Pula-Pazin: Sveučilište Jurja Dobrile u Puli-Državni arhiv u Pazinu, 2013: 45-59.
»Pravo«, u: U potrazi za mirom i blagostanjem: Hrvatske zemlje u 18. stoljeću, ur. Lovorka Čoralić. Biblioteka Povijest Hrvata, sv. 5. Zagreb: Matica hrvatska, 2013: 219-231.
»Tempo suđenja i trajanje dubrovačkih kaznenih postupaka u 18. stoljeću«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 317-358 (s Goranom Cvjetinovićem i Ružom Radoš).
»Za spas duša, na dobrobit države: dubrovački rizničari i vremenita dobra za vječnu nabožnu svrhu (13-15. stoljeće)«, u: Knjiga rizničarskih najmova / Liber affictuum thesaurarie (1428-1547), prir. Danko Zelić. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU, 2012: 9-24.
»Studenti giuristi Ragusei del tardo meioevo: un’analisi prosopografica«. Quaderni per la storia dell’Università di Padova 44 (2011): 3-43.
»The Priest Barbius and His Crime Before the State and Church Authorities of Medieval Dubrovnik«, u: Violence and the Medieval Clergy, ur. Gerhard Jaritz i Ana Marinković. Budapest-New York: Central European University Press, 2011: 77-89.
»Tri slike o Paškom statutu: starije paško pravo, tiskanje statuta i rukopisni dodatci (14.-17. stoljeće)«, u: Statut Paške općine / Statuta Communitatis Pagi, ur. Dalibor Čepulo. Pag-Zagreb: Matica hrvatska, Ogranak Pag i Pravni fakultet u Zagrebu, 2011: 119-144.
Statut Paške općine / Statuta Communitatis Pagi, ur. Dalibor Čepulo. Pag-Zagreb: Matica hrvatska, Ogranak Pag i Pravni fakultet u Zagrebu, 2011. (suautorstvo prijevoda)
»Dubrovački studenti prava u kasnom srednjem vijeku«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 48 (2010): 9-45.
»Pulling the Witness by the Ear: A Riddle from the Medieval Ragusan Sources«. Dubrovnik Annals 13 (2009): 25-35.
Leksikon Marina Držića, ur. Slobodan P. Novak, Milovan Tatarin, Mirjana Mataija i Leo Rafolt. Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2009.
natuknice: Dondino (Dondini) Guglielmo: 133-134, kancelarija: 357-359, kanonsko pravo: 362-363, kažnjavanje: 381-383, progonstvo: 632, silovanje: 720-721, sudstvo: 763-764, tamnica: 790-791.
»Dubrovački patriciji pred izazovom prava (druga polovica 14. i 15. stoljeće)«. Acta Histriae16/1-2 (2008): 117-136.
»Građa državnih institucija kao hagiografsko vrelo: dubrovački primjer« u: Hagiologija. Kultovi u kontekstu, ur. Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Leykam international, 2008: 105-122.
»Blasius of Moravče, a Fifteenth-Century Canon of Zagreb and his Legal Manuscripts«, u: Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiae saeculis XIII–XV, ur. Pavel Krafl. (Opera Instituti historici Pragae, series C – Miscellanea 19). Praha: Historický ústav AV CR, v. v. i., 2008: 444-455.
»OBLITI PRIVATORUM PUBLICA CURATE: A Ragusan Political Epigraph and its Historical Background«. Dubrovnik Annals 11 (2007): 25-47.
»L’accusatoire et l’infrajudiciaire: la «formule mixte» à Raguse (Dubrovnik) au Moyen Âge«, u: Pratiques sociales et politiques judiciaires dans les villes de l’Occident européen à la fin du Moyen Âge, ur. Jacques Chiffoleau, Claude Gauvard i Andrea Zorzi. Roma: École française de Rome, 2007: 643-658.
»Povlačenje svjedoka za uho: zagonetka iz dubrovačke srednjovjekovne građe«, u: Med Srednjo Evropo in Sredozemljem. Vojetov zbornik, ur. Sašo Jerše, Peter Štih i Darja Mihelič. Ljubljana: Založba ZRC, 2006: 443-450.
»Obliti privatorum publica curate: preci i srodnici jedne političke maksime«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 44 (2006): 25-46.
»State funerals in Dubrovnik in the Seventeenth and Eighteenth Centuries«. Dubrovnik Annals 9 (2005): 71-89.
»Un inedito Tractatus de dignitate et priuilegio doctoratus di Pietro d’Arezzo«, u: “Panta rei”. Studi dedicati a Manlio Bellomo, III, ed. Orazio Condorelli. Roma: Il Cigno Edizioni, 2004: 367-376.
»Election Procedure in the Republic of Dubrovnik«. Dubrovnik Annals 8 (2004): 7-41.
»Državni pogrebi u Dubrovniku (17.-18. stoljeće)«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 42 (2004): 131-148.
»Srednjovjekovni zapisnici dubrovačkog kaznenog suda: izvorne cjeline i arhivsko stanje«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 41 (2003): 45-74.
»La giustizia in scena: punizione e spazio pubblico nella Repubblica di Ragusa«. Acta Histriae 10/1 (2002): 161-190.
»Dubrovački statut, temeljna sastavnica pravnog poretka i biljeg političkog identiteta«, u: Statut grada Dubrovnika sastavljen godine 1272. Dubrovnik: Državni arhiv, 2002: 11-46.
»’Two Souls Lost’: Infanticide in the Republic of Dubrovnik (1667-1808)«. Dubrovnik Annals 6 (2002): 67-107.
»Tužba, osveta, nagodba: modeli reagiranja na zločin u srednjovjekovnom Dubrovniku«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 40 (2002): 57-104.
»’Dvije izgubljene duše’: Čedomorstva u Dubrovačkoj Republici (1667-1808)«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 39 (2001): 261-303.
»Criminal Justice Perspective on Social Groups: The Eighteenth-Century Dubrovnik Case«. Dubrovnik Annals 4 (2000): 83-103.
»Izborni postupak Dubrovačke Republike«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku38 (2000): 9-52.
»The policy of pardon in the eighteenth-century Republic of Dubrovnik«, u: Le pardon, ur. Jacqueline Hoareau-Dodinau, Xavier Rousseaux i Pascal Texier. [Cahiers de l’Institut d’Anthropologie Juridique, 3]. Limoges: PULIM, 1999: 465-476.
»Na marginama rukopisa Lastovskog statuta iz XIV. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 36 (1998): 7-26.
»Ceremonijal Dubrovačke Republike«, u: Diplomacija Dubrovačke Republike, Zbornik Diplomatske akademije 3 (1998): 169-175.
»O nastavi hrvatske pravne povijesti na Pravnom fakultetu u Zagrebu prije osnutka zasebne katedre 1911. godine«, u: Pravni fakultet u Zagrebu, II, Prilozi za povijest katedri i biblioteke Fakulteta, 1, ur. Željko Pavić. Zagreb: Pravni fakultet, 1996: 269-277.
»Kazneni proces Dubrovačke Republike u XVIII. stoljeću«. Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu 2 (1995) 2: 407-457.
»’Coram Domino Comite et suis Iudicibus’: Penal Procedure in Early-Fourteenth Century Dubrovnik«. Criminal Justice History 15 (1994): 1-38.
»Svakodnevica Kneževa dvora u Dubrovniku u XVIII. stoljeću«. Otium 2/1-2 (1994): 3-17.
»Novopronađeni izvori o sudskim postupcima protiv krčkih knezova u XIV. stoljeću«. Vjesnik Povijesnog arhiva Rijeka 35-36 (1994): 9-20.
»Kazneni postupak krčkog (vrbanskog) statuta iz 1388. godine«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 43 (1993) 6: 715-725.
»’Ma niti je suda niti pravde’: Kriminalitet i pravni poredak Dubrovačke Republike nakon ‘Velike trešnje’«. Dubrovnik N.S. 4/2 (1993) : 257-261.
»La biblioteca duecentesca del canonico zaratino Johannes de Scomla«. Rivista internazionale di diritto comune 3 (1992): 197-219.
»’Pred gosparom knezom i njegovim sucima…’: Dubrovački kazneni postupci s početka XIV. stoljeća«. Anali Zavoda za povijesne znanosti u Dubrovniku 30 (1992): 25-54.
»Dubrovački ‘Liber de maleficiis’ iz 1312-1313. godine«. Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 25 (1992): 173-228 (suautor Zdenka Janeković-Römer).
»Pravna biblioteka Ivana de Scomle, zadarskog kanonika iz XIII. stoljeća«. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu 40 (1990) 1: 101-115.
»Tortura u Korčulanskom statutu i sudskim zapisima XV. stoljeća«, u: Zbornik znanstvenog skupa ‘Statut grada i otoka Korčule iz 1214. godine’, ur. Zvonimir Šeparović. Zagreb-Samobor 1989: 163-176.