Monika Grdiša Asić obranila doktorski rad

MonikaMonika Grdiša Asić, doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju ”Povijest stanovništva”, obranila je 15. siječnja 2020. u 10 sati u Sveučilišnom kampusu u Dubrovniku doktorski rad pod naslovom „Dubrovački studenti na Sveučilištu u Padovi od druge polovice 14. stoljeća do pada Republike“ pod mentorstvom prof.  dr. sc. Nelle Lonza i stekla akademski stupanj doktorice humanističkih znanosti, polje povijest.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:
izv. prof. dr. sc. Lovorka Čoralić, Hrvatski institut za povijest, Zagreb
prof. dr. sc. Slavica Stojan, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku
doc. dr. sc. Lovro Kunčević, Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.