Barbara Đurasović obranila doktorski rad

Barbara

 

Barbara Đurasović, doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju ”Povijest stanovništva”, obranila je 29. lipnja 2018. na Sveučilištu u Dubrovniku doktorski rad pod naslovom Prava Crvena Hrvatska i Čisti pravaši pod mentorstvom prof.  dr. sc. Stjepana Ćosića i stekla akademski stupanj doktorice humanističkih znanosti, polje povijest.

 

 

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. sc. Stjepan Matković, Hrvatski Institut za povijest, predsjednik
prof. dr. sc. Ivo Banac, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu (u mirovini), član
prof. dr. sc. Gordana Vilović, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, član