Međunarodna konferencija projekta “Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća”

U Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku održana je 5. i 6. svibnja 2023. završna međunarodna konferencija projekta Hrvatske zaklade za znanost, “Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća”, (INTRADA), pod naslovom „Tradicionalizam i inovacija u predmodernom Dubrovniku: stanje istraživanja i komparativne
perspektive“. Voditeljica projekta prof. dr. sc. Zdenka Janeković Römer iznijela je pregled rada i obimnih rezultata na projektu tijekom protekle četiri godine. Uslijedila su izlaganja suradnika na projektu. U radu konferencije sudjelovale su i gošće iz Poljske i Italije, dr. sc. Anna Kalinowska i Francesca Maria Gabrielli, s predavanjima vezanim uz tematiku konferencije.