Vladimir Stipetić

Vladimir Stipetić (*27.1.1928., Zagreb – 23. srpnja 2017., Zagreb), akademik, profesor emeritus Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Završio je Ekonomski fakultet (1951.), gdje je i doktorirao (1956.). Postdoktorski studij završio je 1957/8. u Oxfordu. Radio je na Radio Zagrebu (1952/3), u Ekonomskom institutu u Zagrebu (1953/5.), u Saveznom zavodu za privredno planiranje u Beogradu (1955/60), Ekonomskom fakultetu (1960/93) i Hotelijerskom fakultetu u Opatiji (1988-1995). Bio je gostujući profesor 1967/8. na Sveučilištima u SAD (Ames, Iova; Yale; Stanford), a predavao je i na mnogim europskima sveučilištima i institucijama. Bio je rektor Sveučilišta u Zagrebu (1986/9.) i član Izvršnog vijeća Sabora (1971/4.), te zastupnik u Saboru i Skupštini SFRJ (1974/8). Bio je predsjednik Jugoslavenske nacionalne komisije za FAO (1973/82.), te potpredsjednik Svjetskog prehrambenog savjeta UN (1978/81.) i njegov stalni član (1976/85.). Izabran je za dopisnog člana JAZU 1961. godine, a redovni je član HAZU od 1973. godine. Dobio je brojna hrvatska godišnja znanstvena priznanja i nagradu za životno djelo (1988.).
Bavio se istraživačkim radom na području ekonomske teorije i ekonomske politike, prvenstveno ekonomske poljoprivrede. Objavio je brojne knjige, od kojih je desetak prevedeno na strane jezike (uključujući japanski i kineski). Najznačajnija djela: Kretanje i tendencije u razvitku poljoprivredne proizvodnje Hrvatske. Zagreb: Građa za gospodarsku povijest Hrvatske JAZU, sv. 7, 1959; Jugoslovensko tržište poljoprivrednih proizvoda (tražnja, ponuda, spoljna trgovina i cijene). Beograd: Zadružna knjiga, 1964; Poljoprivreda i privredni razvoj. Zagreb: Informator, Ekonomska biblioteka, kolo V, 1-2, 1969; II. prošireno i dopunjeno izdanje, 1985; Međurepublički promet poljoprivrednih proizvoda u Jugoslaviji. Beograd: Zavod za istraživanje tržišta (ZIT) i Privredni pregled, 1974. (koautori V. Milojković i B. Obradović); Prijeti li glad? Naše i svjetske rezerve hrane do 1985. Svjetska prehrambena kriza i jugoslavenska agrarna politika. Zagreb: Globus, 1976; Poljoprivreda u vanjskoj trgovini Jugoslavije 1953-1975 (u suradnji: P. Grahovac). Zagreb: Informator, 1977; Ekonomika Jugoslavije, Opći dio (koautor i kourednik), VII. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Informator, 1984; Ekonomika Jugoslavije, Posebni dio, VII. izmjenjeno i dopunjeno izdanje. Zagreb: Informator, 1988., reprintirano kao VIII. izdanje, Zagreb, 1990; Studije iz povijesti naše ekonomske misli. Zagreb: “Zagreb”, Samobor, 1989; Povijest hrvatske ekonomske misli, 1298-1847. Zagreb: Golden Marketing, 2001; Povijesna demografija Hrvatske. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2004 (koautor Nenad Vekarić).
Osobna stranica