Rina Kralj-Brassard

Rina Kralj-Brassard (*15.11.1965, Dubrovnik) znanstvena je suradnica u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku (1995), tada u sklopu Sveučilišta u Splitu. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku s radom pod naslovom “Neželjeno majčinstvo, podržavljeno roditeljstvo: Napuštena djeca u Dubrovniku od XVII. do XIX. stoljeća (Povijesno-demografski i kulturno-antropološki pogledi)” (2012).
Radila je u turizmu kao vodič za engleski i francuski jezik i agent za prodaju međunarodnih avio karata za što se stručno usavršavala. Od 2011. radi u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Sudjelovala je na međunarodnom skupu (Poreč, 2009) i sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-) i Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću (2012-).
Također, član je istraživačkog tima projekta Hrvatske zaklade za znanost Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća (Transformations of the Collective and Individual Identities in the Dubrovnik Republic from the Late Middle Ages until the Nineteenth Century) COLINDA
Članica je Hrvatskog antropološkog društva i uredništva znanstvenih časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals.
Govori engleski i francuski jezik, a služi se talijanskim i njemačkim.
Glavni znanstveni interesi: marginalne skupine, karitativne institucije, povijest obitelji, stanovništvo Dubrovnika i Dubrovačke Republike.

Bibliografija


Knjige:

Djeca milosrđa. Napuštena djeca u Dubrovniku od 17. do 19. stoljeća, Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2013.

Prilozi u knjigama i zbornicima:

Rina Kralj-Brassard, »Dubrovačke dojilje.«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur. Lovorka Čorolić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 468-474.

Rina Kralj-Brassard, »Dubrovčanka Jelena: ex ignotis parentibus.«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur. Lovorka Čorolić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel i Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 678-682.

Znanstveni članci: 

»Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godineAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 55/1 (2017): 189-210.

»Traditional Marriage and the Role of Witnesses in the Parish of Ravno in the First Half of the Nineteenth CenturyDubrovnik Annals 21 (2017): 73-95 (koautor Marinko Marić).

»Obitelj Nikole Boškovića u spisima Kaznenog suda u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 54/1 (2016): 171-194 (koautor Marinko Marić).

Rina Kralj-Brassard, »Grad i kuga: Dubrovnik 1691. godineAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU 54/1 (2016): 115-170.

Rina Kralj-Brassard, »A City Facing the Plague Dubrovnik: Dubrovnik, 1691, Dubrovnik Annals 20 (2016): 109-148.

»Godparents Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries), Annales de démographie historique 130/2 (2015): 161-185 (koautori Irena Ipšić i Ivana Lazarević).

»Nasilje prema djeci i maloljetnički kriminal u Dubrovniku u 18. stoljeću.« Anali  Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/1 (2015): 241-264 (koautori: Darija Stanić i Ivana Mrđen)

»Detta presvijetlog i preuzvišenog gospodina kneza: troškovi Dvora u Dubrovniku od 16. do 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 131-160.

»Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 359-388 (koautor: Kristina Puljizević).

»Pozornice milosrđa: smještaj zgrada dubrovačkog nahodišta.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 39-62.

»Clandestine Birth: Care of Unwed Pregnant Women and Parturients Within the Dubrovnik Foundling Hospital in the Second Half of the Eighteenth Century.« Dubrovnik Annals 16 (2012): 37-67 (koautor: Kristina Puljizević).

»Dojilje za nahočad-javna služba u Dubrovačkoj Republici.« u: Ante Čović i Marija Radonić (ur.), Bioetika i dijete. Moralne dileme u pedijatriji. Zagreb: Pergamena; Hrvatsko društvo za preventivnu i socijalnu pedijatriju, 2011: 63-120 (koautor Ivica Martinović).

»Između skrbi i nasilja: životni ciklusi napuštene djece u Dubrovniku (XVII.-XIX. st.).« u: Filii, filiae…: položaj i uloga djece na jadranskom prostoru, ur. Marija Mogorović Crljenko, Poreč: Državni arhiv u Pazinu; Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Odjel za humanističke znanosti; Zavičajni muzej Poreštine – Museo del territorio parentino, 2011: 204-223.

»Nikola (1673-1674) “komunsko dijete”«. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 49 (2011):  105-132.

»Nikola (1673-1674), “The Child of the Commune”« Dubrovnik Annals 15 (2011): 119-146.

»O modelu znanstvenog sazrijevanja poslijediplomaca kroz spregu s istraživačima nastavnicima na PDDS-u Povijest stanovništva u Dubrovniku.« Okrugli stol” Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici”, zbornik radova. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011: 39-41.

»Stanovništvo Buzeta (1870-1880): Početak tranzicije mortaliteta.« (koautori Miroslav Bertoša i Jelena Obradović-Mojaš). Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 115-142.

»Ljudi, kuća i baština: Promjene u strukturi jedne konavoske obitelji.« Etnološka tribina 31 Vol. 38 (2008): 127-146.