Ivana Lazarević Vukovac

Ivana Lazarević Vukovac rođena je 1973. u Dubrovniku. Diplomirala je povijest umjetnosti i opću fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2012. doktorirala je na doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku obranivši rad pod naslovom  “Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine”.
Od 1999. do 2011. godine radila je u Državnom arhivu u Dubrovniku – do 2000. u Odjelu za obradu i zaštitu novijeg arhivskog gradiva 19. i 20. stoljeća i u Odjelu za fotografiju, mikrografiju i reprografiju, a zatim kao voditelj Odjela za fotografiju, mikrografiju, reprografiju i digitalizaciju arhivskog gradiva, te dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom. Stručni ispit za zvanje arhivist, položila je 2002. godine, a 2006. godine dodijeljeno joj je zvanje arhivist specijalist. U akademskoj godini 2002./2003. predavala je na American College of Menagement and Technology kolegij Fine Arts: Visual Arts na engleskom jeziku, a od 2004. držala je predavanja na Tečaju za djelatnike u pismohranama iz raznih predmeta. Od 2011. radi u Zavodu za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku, prvo kao asistent (2011.-2012.), pa kao viši asistent (2012.), od 2013. kao znanstveni suradnik te od 2020. kao viši znanstveni suradnik. Od 2022. radi kao upraviteljica Zbirke Baltazara Bogišića u Cavtatu.

Članica je uredništva časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku (a1) i Dubrovnik Annals (a1), te glavna i tehnička urednica niza knjiga koje su izašle u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.

Više godina aktivno sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku pod voditeljstvom akademika Nenada Vekarića. Od 2014. do 2018. bila je članica tima projekta Hrvatske zaklade za znanost Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća (COLINDA HRZZ-5106; voditelj projekta: akademik Nenad Vekarić), a od 2015. do 2019. članica projekta Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor  (URBES HRZZ-7235; voditeljica projekta: Irena Benyovsky Latin). Od 2019. do 2023. bila je članica tima projekta Tradicionalizam i inovacije u Dubrovniku od srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća (INTRADA HRZZ-5527, voditeljica prof. dr. Zdenka Janeković Römer).

Članica je Hrvatskog arhivističkog društva (od 2005. do 2010. godine članica Predsjedništva), Matice hrvatske od 2004. (od 2007. do 2012. članica Predsjedništva dubrovačkog ogranka), Hrvatskog antropološkog društva od 2009. i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti od 2010. i Europskog društva za povijesnu demografiju od 2014.

Bibliografija


Knjige

Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2014.

Bibliografija časopisa “Dubrovnik” : nova serija 1990.-2004. : s dodatkom Bibliografija knjiga u izdanju Matice hrvatske Ogranka Dubrovnik, 1991.-2004. [i] Bibliografija časopisa “Dubrovnik”, 1985.-1990. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2005.

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama

Rina Kralj-Brassard i Ivana Lazarević, »The Role of Segregation and Integration in Identity Formation for Foundlings in Early Modern Dubrovnik.«, u:  Tracing Hospital Boundaries  Integration  and  Segregation  in  Southeastern  Europe  and  Beyond,  1050-1970, ur.  Jane L. Stevens Crawshaw , Irena Benyovsky Latin, i Kathleen Vongsathorn. Brill | Rodopi, 2020.: 67-87.

Lazarević, Ivana, »Bibliografija radova Nenada VekarićaAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 57 (2019): 261-279.

Ipšić, Irena i Ivana Lazarević, »Water in urban space in DubrovnikPovijesni prilozi 38 (2019): 181-198.

Ipšić, Irena i Ivana Lazarević, »Dubrovački zemljišnici: tijek razvoja i mogućnosti istraživanja.«,  u:  Dubrovnik  u  hrvatskoj  povijesti.  Zbornik  radova  u  čast  akademiku Nenadu Vekariću, ur. Mario Grčević i Nenad Vekarić. Zagreb: Sveučilište u  Zagrebu, Hrvatski studiji, 2019.: 173-199.

Ipšić, Irena i Ivana Lazarević, »Liječnici i odnos države prema liječničkoj službi u Dubrovniku u 18. stoljeću.«, u:  Sačuvaj nas Bože rata, kuge, gladi i velike trešnje  – Dubrovnik kroz krize, sukobe i solidarnost: Zbornik radova iz sesije “Dubrovnik kroz krize, sukobe i solidarnosti” održane u sklopu V. kongresa hrvatskih povjesničara na Sveučilištu u Zadru od 5. do 8. listopada 2016. Ur. Gordan Ravančić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2018.: 107-125.

Ipšić, Irena, Ivana Lazarević i Vedran Stojanović. »Informal Power Structures and Godparent Networks of the Ragusan Nobility in the Second Half of the Eighteenth CenturyDubrovnik annals 21 (2017), 3146.

Darija Vučijević i Ivana Lazarević, »Mreža kumova u Blatu i Pupnatu na otoku Korčuli u drugoj polovici 19. stoljeća.«  Anali Zavoda za povijesne znansoti HAZU u Dubrovniku 56/2 (2018.): 479-500.

Lazarević, Ivana. »Nekretnine dubrovačke vlastele u oporukama od 1750. do 1815. godine u DubrovnikuPovijesni prilozi 51 (2016): 197222.

Koncul, Antun, Radmila Šutalo i Ivana Lazarević. »Povratnici pred Kaznenim sudom: slučajevi obitelji Valjalo.« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 54/1 (2016): 227-246.

Kralj-Brassard, Rina; Ipšić, Irena; Lazarević, Ivana. »Godparents Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries).« Annales de démographie historique 130/2 (2015): 161-185.

Lazarević, Ivana. »Spatial Distribution of Patrician Houses in the City of Dubrovnik According to the Census of 1817.« Dubrovnik annals 19 (2015): 123-142.

»Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 291-315.

»Granice dubrovačkih seksterija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 63-74.

»Blok omeđen ulicama od Puča, Pracatovom, Između polača i Božidarevićevom u popisu stanovništva 1817. godine.« (Houses between Od Puča street, Između polača and Nikola Božidarević Street in 1817 census), u: Kultura Srba u Dubrovniku 1790-2010, prir. Goran Spajić, Jelica Reljić i Miroslav Perišić. Dubrovnik – Beograd: Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku i Arhiv Srbije, 2012.

»Može li studij biti san?« Okrugli stol “Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici”, zbornik radova. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011: 41-44.

»Stanovništvo Blata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 219-241 (koautor: Nenad Vekarić).

»Arhivi i korisnici – stanje i mogućnosti državnog arhiva u Dubrovniku.« II. Kongres hrvatskih arhivista: Arhivi i društvo – izazovi suvremenog doba. Dubrovnik – Zagreb: Državni arhiv u Dubrovniku – Hrvatsko Arhivističko društvo, 2005).