Ivana Lazarević

Ivana Lazarević rođena je 1973. u Dubrovniku. Diplomirala je povijest umjetnosti i opću fonetiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine. Godine 2012. doktorirala je na doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku obranivši rad pod naslovom  “Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine”.
Od 1999. do 2011. godine radila je u Državnom arhivu u Dubrovniku – do 2000. u Odjelu za obradu i zaštitu novijeg arhivskog gradiva 19. i 20. stoljeća i u Odjelu za fotografiju, mikrografiju i reprografiju, a zatim kao voditelj Odjela za fotografiju, mikrografiju, reprografiju i digitalizaciju arhivskog gradiva, te dokumentacijsko-informacijske poslove s knjižnicom. Stručni ispit za zvanje arhivist, položila je 2002. godine, a 2006. godine dodijeljeno joj je zvanje arhivist specijalist. U akademskoj godini 2002./2003. predavala je na American College of Menagement and Technology kolegij Fine Arts: Visual Arts na engleskom jeziku, a od 2004. držala je predavanja na Tečaju za djelatnike u pismohranama iz raznih predmeta. Od 2011. asistent je u Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku.
Članica je Hrvatskog arhivističkog društva (od 2005. do 2010. godine članica Predsjedništva), Matice hrvatske (od 2007. do 2012. članica Predsjedništva), Hrvatskog antropološkog društva i Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. U Uredništvu je časopisa Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Dubrovnik Annals.
Sudjeluje u istraživačkim projektima Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku i Sveučilišta u Dubrovniku: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj (2007-2009), Kretanje kriminaliteta u Dubrovniku u 18. stoljeću (2009-), Depopulacija povijesne jezgre grada Dubrovnika (2010-) i Oporuke u Dubrovniku u 18. stoljeću (2012-). Također, istraživač je na dva projekta koja finacira Hrvatska zaklada za znanosti (Transformacije kolektivnih i individualnih indentiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do devetnaestog stoljeća – COLINDA i Gradovi hrvatskog srednjovjekovlja: urbane elite i urbani prostor – URBES).

Bibliografija


Knjige

Vlasteoske kuće u gradu Dubrovniku 1817. godine. Zagreb-Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku, 2014.

Bibliografija časopisa “Dubrovnik” : nova serija 1990.-2004. : s dodatkom Bibliografija knjiga u izdanju Matice hrvatske Ogranka Dubrovnik, 1991.-2004. [i] Bibliografija časopisa “Dubrovnik”, 1985.-1990. Dubrovnik: Matica hrvatska – Ogranak Dubrovnik, 2005.

Radovi u časopisima, zbornicima i knjigama

Ipšić, Irena, Ivana Lazarević i Vedran Stojanović. »Informal Power Structures and Godparent Networks of the Ragusan Nobility in the Second Half of the Eighteenth CenturyDubrovnik annals 21 (2017), 3146.

Lazarević, Ivana. »Nekretnine dubrovačke vlastele u oporukama od 1750. do 1815. godine u DubrovnikuPovijesni prilozi 51 (2016): 197222.

Koncul, Antun, Radmila Šutalo i Ivana Lazarević. »Povratnici pred Kaznenim sudom: slučajevi obitelji Valjalo.« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 54/1 (2016): 227-246.

Kralj-Brassard, Rina; Ipšić, Irena; Lazarević, Ivana. »Godparents Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries).« Annales de démographie historique 130/2 (2015): 161-185.

Lazarević, Ivana. »Spatial Distribution of Patrician Houses in the City of Dubrovnik According to the Census of 1817.« Dubrovnik annals 19 (2015): 123-142.

»Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 291-315.

»Granice dubrovačkih seksterija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 50 (2012): 63-74.

»Blok omeđen ulicama od Puča, Pracatovom, Između polača i Božidarevićevom u popisu stanovništva 1817. godine.« (Houses between Od Puča street, Između polača and Nikola Božidarević Street in 1817 census), u: Kultura Srba u Dubrovniku 1790-2010, prir. Goran Spajić, Jelica Reljić i Miroslav Perišić. Dubrovnik – Beograd: Srpska pravoslavna crkva u Dubrovniku i Arhiv Srbije, 2012.

»Može li studij biti san?« Okrugli stol “Nova dubrovačka historiografija: dr. sc. Nenad Vekarić i suradnici”, zbornik radova. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2011: 41-44.

»Stanovništvo Blata na Korčuli (1870-1880): početak demografske tranzicije.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 47 (2009): 219-241 (koautor: Nenad Vekarić).

»Arhivi i korisnici – stanje i mogućnosti državnog arhiva u Dubrovniku.« II. Kongres hrvatskih arhivista: Arhivi i društvo – izazovi suvremenog doba. Dubrovnik – Zagreb: Državni arhiv u Dubrovniku – Hrvatsko Arhivističko društvo, 2005).