Predavanje dr. sc. Relje Seferovića u sklopu Malog festivala znanosti na Lastovu

Dr. sc. Relja Seferović je 20. travnja 2023. na Lastovu održao zanimljivo predavanje pod naslovom: ” Nadbiskupi pohode Lastovo: vizitacije i propovijedi od Velike trešnje do pada Dubrovačke Republike”. Predavanje je održano u sklopu projekta INTRADA, a prezentaciju možete preuzeti ovdje.