Znanstveni radovi u časopisima

Znanstveni radovi u časopisima:

2018.

Ipšić, Irena, Ivana Lazarević i Vedran Stojanović. »Neformalne strukture moći i mreže kumova dubrovačkih vlasteoskih obitelji u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/1 (2018): 437-454.

Ipšić, Irena i Ankica Džono Boban . »Krsni i vjenčani kumovi u župi Drenovci (1870-1871).« Anali 56/2 (2018): 501-530.

Janeković Römer, Zdenka. »Zatvaranje dubrovačkog plemstva i vijeća u političkom i društvenom kontekstu 13. i 14. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/1 (2018): 87-116.

Lonza, Nella. »Mletačka vlast nad Dubrovnikom u ranom 13. stoljeću i “zakupno kneštvo” Giovannija Dandola (oko 1209-1235).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/1 (2018): 43-86.

Marić, Marinko i Rina Kralj-Brassard, »Od otmice do postelje: kumstva na vjenčanju u župi Ravno u prvoj polovici 19. stoljeća i običajna uloga vjenčanog kumaAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/2 (2018): 455-477.

Miović, Vesna. »Per favore della soltana: moćne osmanske žene i dubrovački diplomati.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/1 (2018): 147-197.

Puljizević, Kristina i Rina Kralj-Brassard, »Utjecaj modernizacije javnog zdravstva i obrazovanja žena na dojenačku smrtnost u Dubrovniku krajem 19. i početkom 20. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/2 (2018): 619-645.

Vučijević, Daria i Ivana Lazarević. »Mreža kumova u Blatu i Pupnatu na otoku Korčuli u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 56/1 (2018): 479-500.

2017.

Ipšić, Irena, Ivana Lazarević i Vedran Stojanović. »Informal Power Structures and Godparent Networks of the Ragusan Nobility in the Second Half of the Eighteenth Century.« Dubrovnik Annals 21 (2017): 31-46.

Janeković Römer, Zdenka. »Zajedništvo života franjevaca trećoredaca iz samostana Sv. Jeronima i stanovnika Martinšćice na Cresu (1578. – 1618.).« Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 48/1 (2017): 89-102.

Kralj-Brassard, Rina. »Iz praha i pepela: organizacija rada Hospitala milosrđa nakon potresa 1667. godine.« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 55/1 (2017): 189-210.

Kunčević, Lovro. »Etnički i politički identitet predmodernog Dubrovnika od 14. do 17. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 55/1 (2017): 65-87.

Lonza, Nella. »Ego fui per omnia loca sancta: hodočašće Dubrovkinje Maruše u Svetu Zemlju 1394Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti. 529 (2017): 95-119.

Marić, Marinko i Rina Kralj-Brassard. »Traditional Marriage and the Role of Witnesses in the Parish of Ravno in the First Half of the Nineteenth Century.« Dubrovnik Annals 21 (2017): 73-95.

Seferović, Relja. »Preachers, sermons, and state authorities in late baroque Dubrovnik.« Slovene. International Journal of Slavic Studies 6/2 (2017) : 648-677.

Seferović, Relja. »Razočarani notar: iz kasnog dubrovačkog prijepisa djela Historia Ragusii Giovannija Conversinija.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 55/1 (2017): 131-170.

Violić-Koprivec, Ariana i Nenad Vekarić. »Baptism and Marriage Witnesses of the Catholics of Dubrovnik (1870-1871).« Dubrovnik Annals 21 (2017): 97-137.

2016.

Koncul, Antun, Radmila Šutalo i Ivana Lazarević. »Povratnici pred Kaznenim sudom: slučajevi obitelji ValjaloAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 227-246.

Kralj-Brassard, Rina. »A City Facing The Plague: Dubrovnik, 1691.«Dubrovnik Annals 20 (2016): 109-148.

Kralj-Brassard, Rina. »Grad i kuga. Dubrovnik 1691. godineAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 115-170.

Kunčević, Lovro. »O stabilnosti Dubrovačke Republike (14-17. stoljeće): geopolitički i ekonomski faktori.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 1-38.

Lonza, Nella. »The figure of executioner in Dubrovnik between social acceptance and rejection (fourteenth to eighteenth century).« Dubrovnik Annals 20 (2016): 93-108.

Lonza, Nella i Štefica Curić Lenert. »Bratovština Sv. Lazara u Dubrovniku (1531-1808): osnutak, ustroj, članstvo.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 39-113.

Marić, Marinko i Rina Kralj-Brassard, »Obitelj Nikole Boškovića u spisima Kaznenog suda u Dubrovniku.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 171-194.

Prohaska, Ana, Ida Gamulin, i Irena Ipšić. »Odgovornost bližike – institut kolektivne odgovornosti pred dubrovačkim Kaznenim sudom u 18. stoljeću.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 195-226.

Seferović, Relja. »Isusovac Stefano Antonio Morcelli, nesuđeni nadbiskup s kraja Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 309-337.

Seferović, Relja. »Radovi na dubrovačkom vodovodu od velikog potresa 1667. godine do pada Dubrovačke Republike.« Radovi Instituta za povijest umjetnosti 40 (2016): 141-154.

Stojan, Slavica. »Kulturni krug Luke i Miha Sorga (Sorkočevića): glazbenici, pjesnici i diplomati.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 293-308.

Stojanović, Vedran i Nella Lonza, »Krsna kumstva u Dubrovniku 18. stoljeća: djeca, roditelji i kumovi kao čvorovi društvenih mreža.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 339-371.

Violić-Koprivec, Ariana i Nenad Vekarić. »Krsni i vjenčani kumovi katolika u Dubrovniku (1870-1871).« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/2 (2016): 373-416.

2015.

Kralj-Brassard, Rina, Irena Ipšić i Ivana Lazarević. »Godparents Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries).« Annales de démographie historique 130/2 (2015): 161-185.

Kralj-Brassard, Rina; Ipšić, Irena; Lazarević, Ivana. »Godparents Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries).« Annales de démographie historique 130/2 (2015): 161-185.

Kunčević, Lovro i Domagoj Madunić. »Venice and Dubrovnik During the Great Earthquake of 1667.« Dubrovnik annals 19 (2015): 7-56.

Lazarević, Ivana. Antuninske kuće u gradu Dubrovniku prema popisu stanovništva iz 1817. godine. Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 52/1 (2014): 291-315.

Lazarević, Ivana. »Spatial Distribution of Patrician Houses in the City of Dubrovnik According to the Census of 1817.« Dubrovnik annals 19 (2015): 123-142.

Lonza, Nella. »A Walking Memory: State-Designed Processions as a Tool of Collective Remembering in Late Medieval and Early Modern Dubrovnik.«  Journal of urban history 41 (2015): 1-12.

Lonza, Nella. »Zadarski fragment Lex Dei iz 9. stoljeća i pitanje pravnih izvora ranosrednjovjekovnih dalmatinskih gradova.« Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Razred za društvene znanosti 525 (2015): 127-144.

Miović, Vesna and Relja Seferović. »Gracia Mendes in Dubrovnik.« Dubrovnik Annals 18 (2014): 65-94.

Pešorda Vardić, Zrinka. »Od barkuzija do galijuna: Nekoliko crtica o ulozi pomorstva u usponu dubrovačkoga građanstva u kasnome srednjem i ranome novom vijeku.« Povijesni prilozi 47 (2014): 143-183.

Seferović, Relja. »Između škole i politike: o izdanju djela De inventione i političkoj kulturi Dubrovnika u 16. stoljeću.« Latina et Graeca 24 (2014): 105-117.

Seferović, Relja. »Javne počasti i djela fra Luja Spagnolettija, nadbiskupa dubrovačkog 1792-1799.« Croatica Christiana periodica 39/76 (2015): 101-128.

Seferović, Relja. »Politička retorika Francesca Marije Appendinija pred kraj Republike.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZUi u Dubrovniku 53/2 (2015): 311-349.

Stojan, Slavica. »Poetika katastrofe – pjesnici o Velikoj trešnji 1667. godine u Dubrovniku i okoliciAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/1 (2015): 113-148.

2014.

Stojanović, Vedran i  Nella Lonza. »Godparenthood in Eighteenth-century Dubrovnik: Children, Parents, and Godparents as Knots of Social Networks.« Dubrovnik annals 19 (2015): 71-98.

Vekarić, Nenad. »The Impact of Social Status on Demographic Changes: Ragusan Nobility and Process of Demographic Transition.« Dubrovnik annals 19 (2015): 57-70.