Poglavlja u knjizi

Poglavlja u knjizi: 

Ipšić, Irena. »Kapetani i brodovlasnici: orebićka obitelj Fisković.« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 388-395.

Janeković-Römer, Zdenka. »Dubrovački statut i druge zakonske zbirke.« U: Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, ur. Petrović, Zorislav Antun. Zagreb: Kultura i etika, 2014: 97-102.

Janeković Römer, Zdenka. »Extension of the Ragusan aqueduct from the spring in Knežica, 1518-1520: common concern of the government and people for the common good.« U: Scripta in honorem Igor Fiskovic. Zbornik povodom sedamdesetog rođendana. Festschrift in the occasion of his 70th birthday, ur. Miljenko Jurković, Predrag  Marković. Zagreb – Motovun: Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, 2016: 319-326.

Janeković-Römer, Zdenka. »Grad i građani između kraljeva, velikaša i prelata – pogled Nade Klaić na srednjovjekovnu trogirsku komunu.« U: Nada Klaić i njezin znanstveni i nastavni doprinos razvoju historiografije. Zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelovanjem održanog u Zagrebu 29-30. studenog 2013. godine, ur. Damir Agičić, Tomislav Galović. Zagreb: Hrvatski nacionalni odbor za povijesne znanosti, Društvo za hrvatsku povjesnicu, FF Press,  2015: 207-228.

Janeković Römer, Zdenka. »Laudes civitatum: Filip de Diversi’s ″Description of the Position of Buildings, the Governance and the Praiseworthy Customs of the Glorious City of Dubrovnik″.«, u: Towns and Cities of the Croatian Middle Ages. Image of the Town in the Narrative Sources: Reality and/or Fiction?, ur. Irena Benyovsky Latin, Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2017: 269-283.

Janeković-Römer, Zdenka. »Problem revizije u povijesnoj znanosti.« U: Historiografija / povijest u suvremenom društvu. Zbornik radova s okruglog stola održanog 11. i 12. listopada 2011. u Zagrebu, ur. Gordan Ravančić, Mislav Gregl, Ivana Horbec, Vlasta Švoger, Dinko Župan. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 127-136.

Janeković Römer, Zdenka. »Suzbijanje korupcije, sukoba interesa i zloupotreba službe u Hvarskom statutu.« U: Suzbijanje korupcije u Hrvatskoj u srednjem vijeku, sv. 2, ur. Nina Ožegović.
Zagreb: Institut za kulturu i etiku i Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2016: 53-65.

Kralj-Brassard, Rina. »Dubrovačke dojilje.« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 468-474.

Kralj-Brassard, Rina. »Dubrovčanka Jelena: ex ignotis parentibus.« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 678-682.

Kunčević, Lovro. »Political decision-making in the Republic of Ragusa (Dubrovnik) in the fourteenth and fifteenth centuries, U: Cultures of Voting in Pre-modern Europe, ur: Serente Ferente, Lovro Kunčević, Miles Pattenden. New-York, London: Routledge, 2018: 225-241.

Kunčević, Lovro. »The City Whose Ships Sail ‘on Every Wind.’ Representations of Diplomacy in the Literature of the Early Modern Dubrovnik.« U: Practices of Diplomacy in the Early Modern World, c. 1410-1800, ur. Tracey Sowerby, Jan Hennings. New York: Routledge, 2017: 65-79.

Kunčević, Lovro. »The Maritime Trading Network of Ragusa (Dubrovnik) from the Fourteenth to the Sixteenth Century.« U: Maritime Trade around Europe, 1300-1600: Commercial Networks and Urban Autonomy, ur. Wim Blockmans, Mikhail Krom, Justyna Wubs-Mrozewicz. New York: Routledge, 2017: 141-158.

Kunčević, Lovro. »The Ragusan Image of Venice and the Venetian Image of Ragusa in the Early Modern Period.« U: Practices of Coexistence. Constructions of the Other in Early Modern Perceptions, ur. Marianne D. Birnbaum, Marcell Sebok. Budapest: CEU Press, 2017: 143-176.

Lonza, Nella. »On cutting off noses and pulling out beards: Face as a medium of crime and punishment in medieval Dubrovnik.« U: Our Daily Crime. Collection of Studies, ur. Gordan Ravančić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 59-72.

Lonza, Nella. »Posljednje vještice pred dubrovačkim sudom (1742.-1743.).« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 671-677.

Lonza, Nella. »Property under the Protection of the Authorities: Punishment of Thieves in Medieval Dubrovnik.« U: Town and Cities of the Croatian Middle Ages: Authority and Property, ur: Irena Benyovsky Latin i Zrinka Pešorda Vardić. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2014: 487-508.

Lonza, Nella. »Prostori vlasti, prostori svakodnevice.« U: Knežev dvor u Dubrovniku: utvrda, palača, muzej, ur Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2016: 93-108.

Lonza, Nella. »Ritual padanja ničice i sudsko založno pravo srednjovjekovnog Dubrovnika.« U: Liber amicorum. Zbornik radova posvećen Antunu Cvitaniću, ur. Željko Radić. Split: Splitski književni krug, 2016: 283-304.

Lonza, Nella. »Splitski statut i praksa odlučivanja u Velikom vijeću sredinom 14. stoljeća.« U: Splitski statut iz 1312. godine: povijest i pravo, ur. Željko Radić, Marko Trogrlić, Massimo Meccarelli, Ludwig Steindorff. Split: Književni krug, 2015: 147-167.

Lonza, Nella. »Sveti Vlaho, božanski zaštitnik Dubrovnika, čuvar njegove slobode i mira.« U: Zborna crkva sv. Vlaha u Dubrovniku, ur. Katarina Horvat-Levaj. Zagreb-Dubrovnik: Institut za povijest umjetnosti – ArTresor naklada d.o.o. – Dubrovačka biskupija – Zborna crkva sv. Vlaha, 2017: 19-39.

Lonza, Nella. »Terra incognita: A handful of consilia regarding medieval Dalmatia.« U: Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri, sv. 1, ur. Paola Maffei i Gian Maria Varanini. Firenze: Reti medievali i University Press, 2014: 77-84.

Lonza, Nella. »The houses of recluse (reclusoria) in the urban and suburban setting of medieval Dubrovnik.« U: Scripta in honorem Igor Fisković, ur. Miljenko Jurković, Predrag Marković.
Zagreb – Motovun: Međunarodni istraživački centar za kasnu antiku i srednji vijek, 2016: 301-307.

Miović, Vesna. »Dubrovački poklisar harača Marin Caboga.« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 309-315.

Miović, Vesna. »Osmansko Carstvo i Dubrovačka Republika.« U: Hrvatska i Turska – Povijesno kulturni pregled, ur. Katica Jurčević, Ozana Ramljak, Zlatko Hasanbegović. Zagreb: Srednja Europa – Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2016: 21-34.

Miović, Vesna. »Rabin Jakob Pardo (1740.-1819.) i Židovi u Dubrovniku njegova doba.« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 232-239.

Seferović, Relja. »“Golema knjiga slična je golemu zlu.” Jezgrovitost kao stilsko obilježje fra Sebastijana Slade Dolcija.« U: Zbornik o Sebastijanu Sladi. Zbornik radova sa znanstvenoga skupa „Sebastijan Slade Dolci i franjevci Provincije sv. Jeronima“, Zadar, 8.-10. listopada 2015, ur. Tamara Tvrtković, Marinko Šišak. Zagreb : Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, 2016: 9-25.

Seferović, Relja. »Rational Clergy and Irrational Laity: an Eighteenth Century Biography of St Blasius in the Service of the State Promotion.« U: Cuius patrocinio tota gaudet regio. Saints’ Cults and the Dynamics of Regional Cohesion. Ur. Stanislava Kuzmova, Ana Marinković i Trpimir Vedriš. Zagreb: Hagiotheca, 2014: 425-440.

Seferović, Relja. »Svjetlo riječi, sjena vlasti: kasnorenesansni propovjednici u dubrovačkoj katedrali.« U: Tridentska baština. Katolička obnova i konfesionalizacija u hrvatskim zemljama, ur. Zrinka Blažević, Lahorka Plejić Poje. Zagreb: Filozofski fakultet Družbe Isusove, Katolički bogoslovni fakultet i Matica hrvatska, 2016: 193-209.

Stojan, Stanislava. »Dubrovačka spisateljica Anica Bošković (1714.-1804.).« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 594-600.

Stojan, Stanislava. »Gospođa od pera na zalazu Republike: Dubrovačka plemkinja Marija Đurđević Bunić (1754.-1839.).« U: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara, ur Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 79-86.

Stojan, Stanislava. »Jaketa Palmotić Dionorić.«, U: Christian-Muslim Relations : A Bibliographical History. Volume 10. Ottoman and Safavid Empires (1600-1700), ur. David Thomas, John Chesworth. Leiden-Boston: Brill, 2017: 417-420.

Vekarić, Nenad. »Jesu li i prije 18. stoljeća postojali procesi demografske tranzicije?« U: Demografija u Hrvatskoj, ur. Anđelko Akrap, Anđelko, Ivan Čipin i Marin Strmota. Zagreb: Ekonomski fakultet Zagreb, 2014: 123-141.

Vekarić, Nenad. »O rodu Sorkočevića.« U: Luka & Antun Sorkočević diplomati i skladatelji. Ur. Pavica Vilać. Dubrovnik: Dubrovački muzeji, 2014: 62-75.