Kristina Puljizević

Kristina Puljizević rođena je 1976. godine u Dubrovniku. Diplomirala je povijest i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zadru 2002. godine. Na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku doktorirala je 2015. godine s tezom naslova „Porođaj u Dubrovniku 1815-1918.“
Od 2006. do 2017. godine radila je kao nastavnica povijesti u Osnovnoj školi Lapad i u Osnovnoj školi Marina Getaldića.
Na preddiplomskom studiju “Povijest Jadrana i Mediterana” (Sveučilište u Dubrovniku) od 2015. do 2017. godine sudjeluje u izvođenju nastave na kolegijima  Povijest epidemija na mediteranskom prostoru, Bizant i Mediteran, Povijest nasilja na mediteranskom prostoru te Historijska antropologija jadranskog i mediteranskog prostora.
Od 2014. godine sudjeluje u istraživačkom projektu Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku “Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća” – COLINDA koji financira Hrvatska zaklada za znanost a vodi Nenad Vekarić.
Od 2007. do 2009. godine  sudjelovala je na istraživačkom projektu u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija “Povijest stanovništva” – Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj. Voditelj projekata bio je Nenad Vekarić. Projekt je financiralo Sveučilište u Dubrovniku.
Članica je Hrvatskog nacionalnog odbora za povijesne znanosti. Izlagala je na  domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima.

Bibliografija:

Knjiga:
U ženskim rukama. Primalje i porođaj u Dubrovniku (1815-1918). Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2016.

Znanstveni članci (objavljeni u A1 časopisima):
»Središnja etapa demografske tranzicije: stanovništvo Babina Polja na otoku Mljetu (1870-1880).«, u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj. Zagreb, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 267-288 (koautorice: Neda Mihović i Božena Vranješ-Šoljan). Također objavljeno u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 47 (2009): 267-288.
»Porod iz nevolje: skrb o trudnicama i rodiljama pri dubrovačkom nahodištu u drugoj polovici 18. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 51/1 (2013): 359-388 (koautorica: Rina Kralj-Brassard).
»Clandestine Birth: Care of Unwed Pregnent Women and Parturients Within the Dubrovnik Foundling Hospital in the Second Half of the Eighteenth Century.« Dubrovnik Annals 16 (2012): 37-67 (koautorica: Rina Kralj-Brassard).