Irena Ipšić

Irena Ipšić (*1976, Zagreb). Diplomirala je na Fakultetu za turizam i vanjsku trgovinu u Dubrovniku 2005. godine. Doktorirala je na Poslijediplomskom doktorskom studiju “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu i Sveučilišta u Dubrovniku 2012. godine s doktorskom disertacijom pod pod naslovom “Razvoj Orebića u 19. stoljeću (prema katastru Franje I. kao izvoru za istraživanje urbanih, gospodarskih i demografskih prilika)“. Zaposlena je kao docentica na studiju “Povijest Jadrana i Mediterana” na Sveučilištu u Dubrovniku. Od 2017. godine je voditeljica i predsjednica vijeća Poslijediplomskog doktorskog studija “Povijest stanovništva” Sveučilišta u Zagrebu, koji se izvodi na Sveučilištu u Dubrovniku.

U izvođenju sveučilišne nastave (na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini) sudjeluje od 2013. godine. Na preddiplomskom studiju “Povijest Jadrana i Mediterana” (Sveučilište u Dubrovniku) izvodi kolegije: Gospodarska povijest Jadrana i Mediterana, Povijest stanovništva mediteranskog i jadranskog prostora, Nastanak i razvoj dalmatinskih komuna i Historiografski praktikum. Na diplomskom studiju “Mediji” i “Odnosi s javnostima” (Odjel za komunikologiju, Sveučilište u Dubrovniku) izvodi kolegij: Uvod u znanstveno-istraživački rad. Na poslijediplomski doktorskom studiju “Povijest stanovništva”, (Sveučilište u Zagrebu i Sveučilište u Dubrovniku) sudjelovala je u izvođenju nastave na kolegijima: Analiza demografskih kretanja i društvenih mreža u 17. i 18. stoljeću na temelju matičnih knjiga i oporuka i Izrada nacrta doktorske disertacije.

Sudjeluje u istraživačkom projektu Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku “Transformacije kolektivnih i individualnih identiteta u Dubrovačkoj Republici od kasnog srednjeg vijeka do 19. stoljeća” – COLINDA (br. projekta HRZZ 5106); voditelj projekta je Nenad Vekarić; projekt financira: Hrvatska zaklada za znanost (IP-2013-11); trajanje projekta: 2014-2018.

U razdoblju od 2006. do 2016. godine  sudjelovala na nekoliko istraživačkih projekata u okviru Poslijediplomskog doktorskog studija “Povijest stanovništva” – Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj, Kriminalitet u Dubrovačkoj Republici u 18. stoljeću, Depopulacija stare gradske jezgre u Dubrovniku, Oporuke u Dubrovniku u 18.stoljeću: demografska i društvena obilježja; Analiza demografskih kretanja i društvenih mreža u 18. i 19. stoljeću na temelju matičnih knjiga i oporuka. Voditelj projekata je Nenad Vekarić. Projekte je financiralo Sveučilište u Dubrovniku.

Član je uredništva znanstvenog časopisa Dubrovnik Annals Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku. Također, član je Hrvatskog antropološkog društva, HNOPZ-a; Europskog društva za povijesnu demografiju i Matice hrvatske.

Izlagala je na više domaćih i međunarodnih znanstvenim skupova: Više na: https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=339161

irenaipsic(et)gmail.com

Bibliografija:

Knjige:

Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. Orebić. Sv. 3. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2015.

Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. Podgorje. Sv. 2. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2014.

Orebić u 19. stoljeću prema katastru Franje I. Sv. 1. Zagreb-Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2013.

Poglavlje u knjizi:

»Kapetani i brodovlasnici: orebićka obitelj Fisković.«, u: Ljudi 18. stoljeća na hrvatskom prostoru. Od plemića i crkvenih dostojanstvenika do težaka i ribara. (ur. Lovorka Čoralić, Ivana Horbec, Maja Katušić, Vedran Klaužer, Filip Novosel, Ruža Radoš), Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2016: 388-395.

Znanstveni članci (objavljeni u A1 časopisima):

»Informal Power Structures and Godparent Networks of the Ragusan Nobility in the Second Half of the Eighteenth CenturyDubrovnik annals 21 (2017): 31-46. (koautori: Ivana Lazarević i Vedran Stojanović)

»Odgovornost bližike – institut kolektivne odgovornosti pred dubrovačkim kaznenim sudom u 18. stoljećuAnali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 54/1 (2016): 195-226. (koautorice: Ana Prohaska i Ida Gamulin)

»The Godparents’ Network of the Dubrovnik Foundlings (17th-19th centuries).«: Annales de démographie historique 130 (2015), 2; 161-185. (koautorice: Rina Kralj Brassard i Ivana Lazarević).

»Katastarski prihodi i izravni porezi na poluotoku Pelješcu u drugoj polovici 19. stoljeća.« Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku 53/2 (2015): 379–405. (koautorica: Jasenka Maslek)

»Utjecaj pomorskog kapitala na razvoj poluotoka PelješcaAnali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 52/1 (2014): 317-337. (koautorica: Jasenka Maslek)

»Vlasništvo nad nekretninama crkvenih i samostanskih ustanova na orebićkome području u 19. stoljećuPovijesni prilozi 44 (2013): 235-255.

»Demografske i društveno-gospodarske posljedice epidemije kolere: primjer epidemije u Drenovcima 1873. godine.« Scrinia slavonica 10 (2010): 527-545.

»Stanovništvo Drenovaca (1870-1880): predtranzicijsko doba.«, u: Početak demografske tranzicije u Hrvatskoj. Zagreb, Dubrovnik: Zavod za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku; Sveučilište u Dubrovniku, 2009: 63-90 (koautori: Tamara Alabić i Božena Vranješ-Šoljan). Također objavljeno u: Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 47 (2009): 63-90.