U Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku održan inicijalni sastanak europskog projekta o diplomaciji malih država u jugoistočnoj Europi tijekom Novog vijeka 

smart

U Zavodu za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku od 12. do 14. rujna 2022. održan je inicijalni sastanak projekta The Diplomacy of Small States in Early Modern South-eastern Europe. Radi se o projektu financiranom sredstvima Europske Unije (ERC consolidator grant), koji je započeo u rujnu ove godine, a matična institucija mu je Istraživački centar za humanistiku u Budimpešti. Zaposlenik dubrovačkog Zavoda, dr. sc. Lovro Kunčević, jedan je od članova projektnog tima, zadužen za povijest Dubrovačke Republike u kontekstu komparativnog istraživanja diplomacije malih država tijekom Novovjekovlja. Na sastanku je sudjelovalo devet znanstvenika iz Francuske, Mađarske, Rumunjske, Poljske, Ukrajine i Hrvatske. Rezultat projekta bit će sintetička monografija, hrestomatija izvora, baza podataka diplomata, kao i serija konferencija i zbornika radova.