Marija Gjurašić obranila je doktorski rad

marinaMarija Gjurašić, doktorandica na poslijediplomskom doktorskom studiju „Povijest stanovništva“, obranila je 27. rujna  2013., u Zavodu za povijesne znanosti HAZU, doktorski rad pod naslovom „Općina Babino polje na otoku Mljetu prema austrijskom katastru Franje I. iz 1837. godine“ pod mentorstvom prof.  dr. sc.  Irene Benyovsky i stekla akademski stupanj doktora humanističkih znanosti, polje povijest, grana hrvatska i svjetska povijest moderna i suvremena povijest.

Doktorski rad obranjen je pred Povjerenstvom u sastavu:
prof. dr. sc. Božena Vranješ-Šoljan, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, predsjednica,
Akademik Nenad Vekarić, Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, član,
dr. sc. Robert Skenderović, Hrvatski institut za povijest, član.