Lovro Kunčević ovogodišnji je dobitnik nagrade ”Mirjana Gross”

IMG_1781

Znanstveni suradnik u našem Zavodu, Lovro Kunčević ovogodišnji je dobitnik nagrade ”Mirjana Gross” za najbolju knjigu iz povijesti 2015. godine. Knjigu Mit O Dubrovniku. Diskursi o identitetu renesansnog grada izdao je Zavod za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku.

U obrazloženju je navedeno:

Knjiga Mit o Dubrovniku: diskursi o identitetu renesansnoga grada govori o transformacijama kolektivnog identiteta Dubrovačke Republike tijekom njezina zlatnog doba, od sredine 14. do ranog 17. stoljeća. Uzimajući u obzir najrazličitije povijesne dokumente, od kronika, zakonskih zbornika, diplomatskih pisama, sve do književnosti, rituala i likovnih umjetnosti, autor analizira načine na koje su Dubrovčani opisivali svoj grad-državu, odnosno stvarali „slike“ Republike.
Kunčevićeva je knjiga posvećena aktualnoj i znanstveno relevantnoj temi. Oblici i transformacije kolektivnog identiteta jedno su od središnjih pitanja suvremene povijesne znanosti, a u posljednje vrijeme osobito je izražen interes upravo za slična istraživanja identiteta u predmodernom razdoblju. Ova monografija predstavlja prvu opsežnu studiju važne a gotovo nepoznate teme koja je, povrh toga, u skladu s najsuvremenijim tendencijama u međunarodnoj povijesnoj znanosti.
Drugi je razlog iznimne vrijednosti knjige njena izrazita interdisciplinarnost, a treći velika količina nepoznatog arhivskog materijala koji je u njoj iskorišten i po prvi puta predstavljen. Kunčević je iscrpno konzultirao sve ključne kolekcije dubrovačke arhivske građe, a usto je pronašao i niz dosad nepoznatih dokumenata o Dubrovniku kasnog srednjeg i ranog novog vijeka u mnogim europskim arhivima i knjižnicama. Radi se o različitim opisima Dubrovnika, diplomatskoj korespondenciji te ulomcima dubrovačkih kroničara. Svi ti dokumenti bit će od velike koristi i drugim istraživačima dubrovačke te dalmatinske povijesti srednjeg i ranog novog vijeka.
Konačno, ova studija predstavlja izniman doprinos i zbog široke publike kojoj je upućena. Ne samo da je relevantna za stručnjake s polja historiografije i za istraživače iz srodnih disciplina poput povijesti umjetnosti ili književnosti, već će, zbog aktualne teme i čitkog stila kojim je pisana, nedvojbeno biti zanimljiva i široj kulturnoj javnosti.

U Zagrebu, u petak, 13. svibnja 2016. u 14 sati u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu održat će se predstavljanje ove knjige Lovra Kunčevića „Mit o Dubrovniku“. U predstavljanju će sudjelovati Zdenka Janeković Römer, Nenad Vekarić i Lovro Kunčević.