Četvrta kroatološka konferencija – Dubrovnik u hrvatskoj povijesti

zavod-3

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu organiziraju svake druge godine kroatološku konferenciju posvećenu važnim temama iz povijesti hrvatske kulture. Četvrta kroatološka konferencija bit će posvećena Dubrovniku i njegovoj kulturno-povijesnoj baštini. Održat će se 16. XI. 2015. – 18. XI. 2015. u Dubrovniku u suorganizaciji s Gradom DubrovnikomZavodom za povijesne znanosti HAZU u DubrovnikuSveučilištem u Dubrovniku i Zakladom BERCAB.
Dubrovačka kulturno-povijesna baština jedinstveni je svjetski fenomen. Od ranosrednjovjekovnih početaka, preko teritorijalnoga, gospodarskoga i društvenoga razvoja srednjovjekovne komune, do petstoljetne političke samostalnosti i svekolikoga razvoja Dubrovačke Republike, svojim vrelima predstavlja najbogatije dokumentirani odsječak hrvatske povijesti. Iako na samom jugu hrvatskoga kulturnoga prostora, Dubrovnik je i u najkompliciranijim povijesnim trenutcima sudjelovao u njegovoj izgradnji i trajno obilježio njegov identitet.
Na Četvrtoj kroatološkoj konferenciji predviđeno je da se okupe znanstvenici i proučavatelji koji će polazeći od veza i međusobnoga prožimanja dubrovačkoga prostora s drugim hrvatskim krajevima obraditi teme iz područja historiografije, književnosti, jezikoslovlja, filozofije, prirodnih znanosti, likovne kulture, glazbene povijesti, crkvene povijesti, političke povijesti, demografije, etnologije, gospodarstva i drugih područja, a koje su obilježile i oblikovale dubrovačku povijest i dubrovački identitet kao jednu od područnih sastavnica hrvatskoga kulturnoga prostora.