Vesna Miović, Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940)

zidovski_rodovi.cdrU seriji Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku “Prilozi povijesti stanovništva Dubrovnika i okolice” objavljeno je dosad 26 knjiga u 40 svezaka, u kojima su obrađeni stanovništvo i rodovi pojedinih područja nekadašnje Dubrovačje Republike (Pelješac, Konavle, Slansko primorje, Lastovo) i susjednog zaleđa (Popovo u Hdercegovini), pojedinih društvenih skupina (dubrovačka vlastela, antunini) i u kojima su analizirani i drugi fenomeni vezani uz stanovništvo (demografska tranzicija, primalje i porođaj, zemljišne knjige itd.). U okviru te serije, kao 27. knjiga (i 41. svezak) u spomenutoj seriji objavljena je monografija Židovski rodovi u Dubrovniku (1546-1940) autorice Vesne Miović.
Knjiga obuhvaća razdoblje od osnutka geta 1546. godine do 1940. godine, kada završavaju matične knjige dubrovačkih Židova. U prvom, tekstualnom dijelu rada, Vesna Miović je o svakoj obitelji iznijela podatke koji uglavnom potječu iz bogatog gradiva Dubrovačke Republike u Državnom arhivu u Dubrovniku, jer je arhivska građa iz kasnijeg vremena prilično oskudna. Tijekom dvadesetak godina arhivskog istraživanja, radila je na dosad nekorištenim vrelima, istražila je, između ostalih, i na stotine knjiga Notarijata i Kaznenog suda. Spisi iz bogatog arhiva Republike pružili su joj mogućnost da rekonstruira poslovne, privatne, pa katkad čak i intimne aspekte života dubrovačkih Židova.
Ti sustavno prikupljeni arhivski podaci bili su vrlo značajni za izradu genealogija koje su prikazane u drugom dijelu knjige. Na njih se nadovezuju podaci iz matičnih knjiga rođenih, vjenčanih i umrlih dubrovačkih Židova koje počinju 1815/25. godine. Kombiniranjem ta dva izvora nastale su i neke posebno zanimljive genealogije židovskih rodova koji su u Dubrovnik stigli u 16. ili 17. stoljeću i ondje živjeli vrlo dugo, do konca 19. stoljeća ili čak do današnjih dana. Sve u svemu, u ovoj je knjizi pobrojeno oko 500 židovskih rodova.
Istraživanje stanovništva pojedinih mikrocjelina u Hrvatskoj, kao i pojedinih kontingenata stanovništva važno je za stvaranje sinteze o stanovništvu Hrvatske. Važno je za nastavak istraživanja o povijesti Židova na hrvatskom tlu. Riječ je o fundamentalnom istraživanju, koje pridonosi boljem upoznavanju hrvatske povijesti i stvaranju znanstvene infrastukture za uspješnije interpretacije pojedinih odsječaka hrvatske povijesti.

                                    Nenad Vekarić