Niko Kapetanić i Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, sv. 1, Dubrovnik 1998.

mala_stakonNiko Kapetanić i Nenad Vekarić, Stanovništvo Konavala, sv. 1, Dubrovnik 1998.