Spisi dubrovačke kancelarije. Zapisi notara Tomazina de Savere 1282-1284.

Josip Lučić (ur.), Spisi dubrovačke kancelarije. Zapisi notara Tomazina de Savere 1282-1284. Diversa Cancelariae I (1282-1284). Testamenta I (1282-1284), Zagreb, 1984.