Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam

Seraphinus Maria Cerva, Prolegomena in sacram metropolim Ragusinam (prir. Relja Seferović), Zagreb-Dubrovnik, 2008.