Odluke dubrovačkih vijeća 1395-1397

mala_odluke_dub_vijecaOdluke dubrovačkih vijeća 1395-1397, prir. Nella Lonza, Zagreb-Dubrovnik, 2011